Verschillende geloofsbelijdenissen

Onze kerk kent meerdere geloofsbelijdenissen. In gemeenschap met deze (negen) belijdenissen belijdt de PKN haar geloof. Drie komen er uit de Vroege Kerk en zijn deel van de algemene christelijke Kerk: De Apostolische Geloofsbelijdenis De Geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel De Geloofsbelijdenis van Athanasius Uit het Gereformeerd protestantisme zijn de volgende drie belijdenissen opgenomen: De Catechismus van Genève De Nederlandse Geloofsbelijdenis – NGB De Heidelbergsche Catechismus – HC De Dordtse Leerregels Uit het Luthers protestantisme komen: De (onveranderde) Augsburgse Confessie De Catechismus van Luther Daarnaast erkent de kerk voor haar belijden van belang: De theologische verklaring van Barmen (Barmer Thesen) De Konkordie van Leuenberg die het gemeenschappelijk verstaan van het Evangelie door de gereformeerde en en lutherse tradities aangeeft. Deze geschriften zijn opgenomen in Artikel 1 van de Kerkorde (die de grondslag van de PKN is).