Hervormde Gemeente Westerbroek (PKN)

Basisgedachte Hervormde Gemeente Westerbroek

Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem.

Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat Hij ons liefhad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden.

Geliefden, als God ons zo liefhad, moeten ook wij elkaar liefhebben.

1 Johannes 4:9-11