Orde van dienst

Orde van dienst voor:

Zondag 26 mei 2019
Voorganger ds J.H. van Wijk Zwolle/Windesheim
Organist: Cor Schoonbeek

Psalm 27:7

Psalm 28:4,5

LvK 365:1,2 De zonden zijn vergeven!

Schriftlezing: Hebreeën 9:11-28 HSV

Psalm 40:3,7

LvK 159:1,2,5,6,7,8 O Here Jezus, lang verbeid

LvK 440:1,4 Ik heb de vaste grond gevonden

========================================================

Zondag 19 mei 2019
Voorganger: dr J.A. van den Berg uit Amersfoort
Organiste: Mw. J. Spijkman-Doornbos

G 375: 1, 5, 6 en 7

P 24: 1, 2 en 3

P 79:5

P 123

G 235

G 431: 1 en 7

Hand 1:1-14 / Lk 11:1-13

==================================================

Zondag 12 mei 2019
voorganger: ds G.W. (Wouter) van Wingerden)
organist: Geert Schoonbeek

Intochtslied: Ps 66: 2, 3

Votum en Groet

Samenzang:  Gez 218: 1, 3, 4, 5, 8

Wet

Samenzang: Gez 463: 1, 2, 4

Gebed

Samenzang: Ps 77: 1, 3

Schriftlezing: Ps 77: 11-21, Joh 6: 16-21

Samenzang: Gez 467: 2, 4

Verkondiging

Samenzang: Gez 427:1, 7

Dankgebed en voorbede

Samenzang: Ps 42: 4, 5, 7

Zegen

================================================

Zondag 5 mei 2019 (bevrijdingsdag)
Voorganger: ds C.G. Visser uit Kootwijkerbroek
Organiste: mw J. Spijkman-Doornbos

VOORZANG: Gezang 416: 1 en 2

VOTUM EN GROET

OPENINGSTEKST: Nu zien wij echter nog niet dat Hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. (Hebreeën 2: 8-9)

ZINGEN: Gezang 210: 1 en 4

WET DES HEREN

ZINGEN: Psalm 119: 66

GEBED

SCHRIFTLEZING:    – Psalm 110 (HSV)

– 1 Korinthe 15: 12-28 (HSV)

ZINGEN: Psalm 110: 1, 2 en 4

LEZING VAN DE TEKST: 1 Korinthe 15: 25-26

PREEK: Koning, totdat!

ZINGEN: Psalm 21: 3 en 4

DANKGEBED EN VOORBEDE

INZAMELING VAN DE GAVEN

ZINGEN: Gezang 281: 1, 2, 3 en 4

ZEGEN (gezongen AMEN)

ZINGEN: Gezang 411: 1 en 15

=========================================================

Zondag 28 april 2019

Voorganger: ds H. van Wingerden uit Rijssen

Organist: W. Brienen

Psalm 30: 1, 5

Gezang 169: 1, 2

Gezang 169: 4, 5

Gezang 298: 1, 2

Gezang 224: 1, 2, 5, 6

Psalm 118: 6, 8, 9

Schriftlezing Handelingen 1: 1-8

===================================================

Goede Vrijdag, 19 april 2019,  in de kerk van Westerbroek.                                               
Voorganger: ds J. Jeltema uit Groningen
Organiste: mw J. Spijkman-Doornbos.

Voorbereiding:

Ps. 43 : 1,2

Votum en groet

Ps. 43 : 3,4

Woorddienst

Gebed

Schriftlezingen (HSV):         I.   Lucas 22 : 14-20
                                               II.  Johannes 19 : 28-30
Gez. 192: 1,2,5,6
                                               III. 1 Korinthe 1 :  22-25
Prediking

Gez. 183 : 4,5,7

Dienst van de Tafel des Heren

Inleiding op de viering  – gezongen Geloofsbelijdenis

Inzameling der gaven  –  (gereedmaken van de tafel)

Gez. 358 : 1,2,3

Nodiging tot de tafel

Tafelgebed
(na de woorden: “en aanbidden U in ons lied”)   
Gez. 457 : 3,4

voortzetting tafelgebed.

Woorden der inzetting

Sursum Corda  (“Verheft de harten”)

Rondgang van het brood

Rondgang van de wijn

Gez. 355 : 4,5

Dankgebed

Slotlied:  Gez. 358 : 6

Zegen

==========================================================

Palmzondag 14 april 2019 (voorber. H.A.)
voorganger: Student Mark de Jager
organist: Cor Schoonbeek

Intochtslied: Psalm 24:1, 2 & 4 (wordt staand gezongen)

 • Moment van stilte
 • Votum en Groet
 • Samenzang: Gezang 177: 1, 2, 3, 4
 • Lezing van eerste deel Avondmaalsformulier
 • Samenzang: Gezang 177: 5, 6, 7

 

Dienst van het Woord

 • Gebed om verlichting met de Heilige Geest.
 • Schriftlezing: Psalm 118:19-29 (HSV)
 • Samenzang: Psalm 118: 8, 9, 10
 • Schriftlezing: Johannes 12:20-36 (NBV)
 • Samenzang: Gezang 449: 1, 2, 3, 4
 • Verkondiging
 • Samenzang: Gezang 178: 1, 2, 4 & 7

 

 Dienst van de gebeden

 • Dangebed & voorbeden
 • Stil gebed
 • Onze Vader

 

Dienst van de barmhartigheid

 • Collecte in 2 rondgangen
 • Slotzang: Gezang 432 (wordt staand gezongen)
 • Zegen gevolgd door een 3 x gezongen Amen.

===========================================================

Zondag 7 april 2019
Voorganger: ds N. Noorlander
Organiste: Mw J. Spijkman-Doornbos

Gezang 177 : 1, 2 en 3

Psalm 19 : 1 en 2

Gezang 444 : 1 en 2

Psalm 103 : 1 en 2

Gezang 182 : 1 en 6

Psalm 145 : 1 en 6

 

Schriftlezing: Mattheüs 17 : 1 – 13

Tekst Mattheüs 17 : 8b

========================================

Gebruikelijke orde van dienst te Westerbroek

De gemeente is het best vertrouwd met de onderstaande orde van dienst:

Mededelingen van de kerkenraad (door een kerkenraadslid)

 • Intochtslied (door de voorganger op te geven). (wordt staand gezongen)
 • Moment van stilte
 • Votum en Groet
 • Samenzang
 • Lezing van de wet of een apostolisch vermaan.
 • Samenzang
 •  Dienst van het Woord
 • Gebed om verlichting met de Heilige Geest.
 • Schriftlezingen (event afgewisseld met samenzang)
 • Samenzang
 • Verkondiging
 • Samenzang
 •  Dienst van de gebeden
 • Eventueel een moment voor stil persoonlijk gebed
 • Als het “Onze Vader” wordt gebeden bidt de gemeente hardop mee.
 •  Dienst van de barmhartigheid
 • Collecte in 2 rondgangen
 • Slotzang (wordt staand gezongen)

Zegen gevolgd door een 3 x gezongen Amen.

We gebruiken voor de Schriftlezingen bij voorkeur de Herziene Statenvertaling. Wel zijn de NBG vertaling en de NBV vertaling aanwezig en kunnen worden gebruikt als dit de voorkeur heeft van een predikant.

We zingen uit het Liedboek voor de Kerken 1973. Er kunnen ook andere liederen worden gezongen maar dat kan alleen met gebruikmaking van een handout.

 Voor de aanvang  dienst wordt er tijdens het luiden van de klok in de consistoriekamer door de ouderling van dienst het consistoriegebed uitgesproken. Daarna gaan predikant en kerkenraad naar binnen en gaan zitten op de stoelen van de eerste rij. Een kerkenraadslid doet de afkondigingen en geeft het aanvangslied op. Tijdens het naspel daarvan leidt de ouderling van dienst de predikant op met een handdruk.

Bij het uitgaan van de dienst geeft de predikant de kerkgangers doorgaans een hand.