Orde van dienst

Orde van dienst voor:

Zondag 29 november 2020 ds ds H. Poot uit Oosternieland (eerste Advent)(voorber. H.A)
Organist: Janny Spijkman-Doornbos

Collecte doelen: 1 voor de Kerk en 2 Christenen voor Israël : over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

Intochtslied:  Psalm 36±2

Stilte

Votum en Groet

Lied: Psalm 103: 1 en 2

Wetslezing

Lied: Psalm 103: 7

Gebed

Schriftlezing: Jeremia 14: 1-9

Lied: Gezang 118

Schriftlezing: Mattheüs 1: 18-25

Lied: Gezang 132: 1,4 en 5

Prediking

Lied: Gezang 125: 1,4 en 5

Dankgebed en voorbeden

Lezing gedeelte Avondmaalsformulier

Collecte

Lied: Gezang 127: 1 en 2

Zegen

======================================================

Zondag 22 november 2020 ds G de Fijter uit Kampen (eewigheidszondag)
Organist: Geert Schoonbeek
Zang: Mieke van Oossanen en Jan Schoonbeek

Collecte doelen: 1 voor de kerk en 2 de Herberg in Oosterbeek : over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

Mededelingen van de kerkenraad

Intochtslied: Psalm 62 : 1 ( Liedboek 1973)

Stil gebed

Votum en groet

Gemeentezang: Psalm 91: 1 (Liedboek 1973)

Wet des Heeren

Samenzang: Psalm 25: 3 (Liedboek 1973)

Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest.

Schriftlezing: 2 Korinthe 4: 16 t/m 2 Korinthe 5: 10 (HSV) 

Samenzang: Psalm 31: 1 en 4 ( Liedboek 1973)               

PREDIKING: Wij weten immers dat, wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen.’ (2 Korinthe 5: 1)

Samenzang: Gezang 157: 4 (Liedboek 1973)

Gedachtenis van de overledenen (staande)

Moment van stilte (staande)

Zingen Psalm 73 : 10 en 9 (staande – Nieuwe berijming- Liedboek 1973)

Dankgebed en voorbeden

Inzameling der gaven onder orgelspel

Slotzang: Gezang 296: 1 en 3 (Liedboek 1973)

Zegen

===========================================================

Zondag 15 november 2020 ds G.J. van Beusekom uit Bilthoven  (schuldbelijdenis aan Joodse volk)
Organist: W Brienen

Collecte doelen: 1 voor de kerk en 2 Het Hospice in  Hoogezand : over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

2020-11-15 Westerbroek Psalm 74 – schuldbelijdenis aan joodse volk.

Afkondigingen

Zingen gezang 305:2

Stil voor God

Votum en groet

Zingen psalm 147:1

Wetslezing Deuteronomium 5,6-21

Zingen gezang 326:4

Gebed

Schriftlezing Psalm 74:1-12,18-20

Zingen psalm 74:1,4

Schriftlezing Romeinen 9:4,5 en 11:11-15

Zingen psalm 74:12, 13

Schriftlezing Zacharia 2:8

Zingen psalm 17:3

Preek

Zingen gezang 41:1,2

Lezen schuldbelijdenis PKN

Zingen gezang 41:3

Gebed

Slotlied gezang 41:4,5

Zegen

=============================================================

Zondag 8 november 2020 ds G.J. van den Top uit Wedde (dankuur voor gewas en arbeid)
Organist: Cor Schoonbeek

Collecte doelen: 1 voor de kerk en 2 de Voedselbank Hoogezand : over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

Intochtslied .Gez. 78:1,2

Stil moment

Votum en Groet

Samenzang .Ps. 85:3,4

Wetslezing

Samenzang .Gez. 427:5,8

Gebed

Schriftlezing .Psalm 67

.Genesis 15:1-6 en 17:1-8

Tekstlezing .Psalm 67 vers 7-8: ‘De aarde heeft haar opbrengst gegeven; God, onze God, zegent ons en alle einden der aarde zullen Hem vrezen.’

Zingen voor de preek .Ps. 67:2,3

Prediking, THEMA: ‘Aan Gods Zegen is alles

gelegen’

Zingen na de preek .Ps. 66:1,7

Dankgebed en voorbede

Zingen .Gez. 44:1,2

Zegen

Samen zingen .Amen..

Orgelspel

=====================================================

Zondag 1 november 2020 drs H.J. van der Wal uit Groningen
Organist: W. Brienen

Collecte doelen: 1 voor de kerk en 2 Het Pand in Groningen : over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

Intochtslied: Psalm 89 vers 1
Stil gebed
Votum
Samenzang: Psalm 89, vers 3
Lezing van de wet (Deuteronomium)
Samenzang: Psalm 81, vers 7 en 8
 
Dienst van het Woord
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing: Romeinen 10 :5-17
Samenzang: Lied 305, vers 1 en 2
Verkondiging
Samenzang: Lied 401, vers 1 en 2
 
Dienst van de gebeden
Dankgebed en voorbeden 
 
Dienst van de barmhartigheid
Collecte (aankondiging)
Slotzang: Lied 303, vers 1 en 2
Zegenbede

======================================================

Gebruikelijke orde van dienst te Westerbroek

De gemeente is het best vertrouwd met de onderstaande orde van dienst:

Mededelingen van de kerkenraad (door een kerkenraadslid)

 • Intochtslied (door de voorganger op te geven). (wordt staand gezongen)
 • Moment van stilte
 • Votum en Groet
 • Samenzang
 • Lezing van de wet of een apostolisch vermaan.
 • Samenzang
 •  Dienst van het Woord
 • Gebed om verlichting met de Heilige Geest.
 • Schriftlezingen (event afgewisseld met samenzang)
 • Samenzang
 • Verkondiging
 • Samenzang
 •  Dienst van de gebeden
 • Eventueel een moment voor stil persoonlijk gebed
 • Als het “Onze Vader” wordt gebeden bidt de gemeente hardop mee.
 •  Dienst van de barmhartigheid
 • Collecte in 2 rondgangen
 • Slotzang (wordt staand gezongen)

Zegen gevolgd door een 3 x gezongen Amen.

We gebruiken voor de Schriftlezingen bij voorkeur de Herziene Statenvertaling. Wel zijn de NBG vertaling en de NBV vertaling aanwezig en kunnen worden gebruikt als dit de voorkeur heeft van een predikant.

We zingen uit het Liedboek voor de Kerken 1973. Er kunnen ook andere liederen worden gezongen maar dat kan alleen met gebruikmaking van een handout.

 Voor de aanvang  dienst wordt er tijdens het luiden van de klok in de consistoriekamer door de ouderling van dienst het consistoriegebed uitgesproken. Daarna gaan predikant en kerkenraad naar binnen en gaan zitten op de stoelen van de eerste rij. Een kerkenraadslid doet de afkondigingen en geeft het aanvangslied op. Tijdens het naspel daarvan leidt de ouderling van dienst de predikant op met een handdruk.

Bij het uitgaan van de dienst geeft de predikant de kerkgangers doorgaans een hand.