Orde van dienst

Orde van dienst voor:

 
zondag 15 september 2019 Viering H.A.

Voorganger: ds J. Jeltema
Organist: W. Brienen

Aanvangslied: Ps. 97 : 1,3

Votum en groet

Ps. 97 : 5,6

Gebod Gods: 1 Petrus 4 : 7-16

Ps. 19 : 3

Gebed.

Schriftlezing: Matt. 24 : 1-14
Gez. 288 : 2

Matt. 24 : 15-28

Gez. 288 : 4

Matt. 24 : 29-44

Gez. 288 : 7

Prediking

Gez. 279 : 1,4,5,6,7

Inleiding viering Heilig Avondmaal

Gezongen geloofsbelijdenis

Inzameling van gaven

Gez. 295 : 1,3

Nodiging

Tafelgebed – Gez. 457 : 1,3 – vervolg tafelgebed

Inzettingswoorden

Sursum corda

Ronddeling van het brood

Ronddeling van de wijn

Gez. 363

Dankgebed.

Gez. 300 : 1,6

Zegen.


====================================================
Zondag 8 september 2019 (voorbereiding H.A)
Voorganger: ds H. Bakhuis uit Hoogeveen
Organiste: Mw. J. Spijkman_Doornbos

. Intochtspsalm ps 67: 1, 2 God zij ons gunstig en genadig. • Stil gebed • votum en groet . Zingen lofpsalm: ps 72: 6, 7 Bloeie zijn naam in alle streken, • lezing 1e deel formulier HA . Zingen: GEZANG 75: 1, 2 U kennen, uit en tot U leven, • Gebed . Bijbellezing: •1elezing: •OT Jesaja 55: 1 tm 4 • 2e lezing: •NT Johannes 6: 25 tm 35 • Zingen Psalm 146: 3, 4 Heil wien Jakobs God wil bijstaan, • Preek • Zingen GEZANG 57b Zeven was voldoende, • Dankgebed en voorbeden • Inzameling van de gaven • Zingen GEZANG 303: 2, 5 Door God bijeen vergaderd, • Zegen
=================================================================
Zondag 1 september 2019
Voorganger: ds G.J. van Beusekom uit Bilthoven.
Organist: W. Brienen
ps 95:1,3
gez 44:1,2
gez 257
gez 326:1,4
gez 120:3,4
ps 145:3,6
 
Schriftlezingen:
Efeze 1:1,2
Matt. 5:43-48
Matt. 10:11-15

=============================================

Zondag 25 augustus 2019
Voorganger: Proponent H.J. van der Wal uit Groningen
Organist: W. Brienen

Stil gebed

Votum en Groet

Samenzang: Psalm 19, vers 5 en 6

Lezing van de wet

Samenzang: Psalm 19, vers 3 en 4

Dienst van het Woord

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing: Lucas 12, vers 13 t/m 21

Samenzang: Ps. 49, vers 1 en 2

Verkondiging

Samenzang: Gezang 358, vers 1, 3 en 6

Dienst van de gebeden

Dankgebed en voorbeden

Dienst van de barmhartigheid

Collecte in 2 rondgangen

Slotzang: Gezang 326, vers 1, 3 en 4 (wordt staand gezongen)

Zegen gevolgd door een 3 x gezongen Amen

=============================================================

Zondag 18 augustus 2019
Voorganger: Dr W.M. Schinkelshoek uit Balk
organist: W. Brienen

Zingen:     Ps. 33 vs. 1, 2, 8

Votum en Groet

Zingen:     Gez. 328

Geboden :     Mt. 6:25-34

Zingen:     Gez. 449

Gebed

Schriftlezing:     Lc. 7:1-10

Zingen :     Ps. 51 vs. 2, 5

Preek

Zingen:     Ps. 92 vs. 1, 7, 8

Gebed

Collecte

Zingen :     Gez. 440

Zegen

=======================================================

Zondag 11 augustus 2019
Voorganger: ds H.H. Lageveen uit Nieuw Weerdinge
Organist: W. Brienen

Intochtspsalm Ps 138 : 1,2,3
na votum en groet vers 4

na de vermaning Ps 145 : 3 en 6

Na de 1e lezing Gz 301

Na de verkondinging Ps 139:14

Slotzang Gz 429 : 3

Lezingen: Psalm 137
                Ez 18 : 20-23
                Psalm 19 : 15

================================================

Zondag 4 augustus 2019
Voorganger Dr W.M. Schinkelshoek uit Balk
Organist: W. Brienen

Zingen                                                   :     Ps. 42 vs. 1, 2, 3

Votum en Groet

Zingen                                                   :     Ps. 43 vs. 3, 4, 5

Geloofsbelijdenis

Zingen                                                   :     Gez. 63

Gebed

Schriftlezing                                         :     Psalm 130

Zingen                                                   :     Ps. 130 vs. 3, 4

Schriftlezing                                         :     Mt. 25:1-13

Zingen                                                   :     Gez. 262 vs. 1, 2

Preek

Zingen                                                   :     Gez. 295 vs. 1, 3, 4, 5

Gebed

Collecte

Zingen                                                   :     Gez. 296

Zegen

=============================================================
Zondag 28 juli 2019
Voorganger ds G.J. van Beusekom uit Bilthoven
Organist: W. Brienen
 
ps 89:1
gz 321:1.2.3
gz 252:1.2
ps 127:1
gz 320:1.3
ps 118:8
ps 118:10

========================================================

Zondag 21 juli 2019

Voorganger Dr W.M. Schinkelshoek

Organist: W. Brienen

Aanvangslied : Ps. 27 vs. 1, 4, 7

Stil gebed

Votum en Groet

Gez. 170 vs. 1, 3, 6

Geboden Deut. 5:6-21

Gez. 437

Gebed

Schriftlezingen Jes. 5:1-7 Mt. 21:33-46

Gez. 465 vs. 1, 4, 5

Preek

Ps. 118 vs. 1, 5, 8

Gebed

Collecte

Ps 103: 7, 8, 9

Zegen

========================================

Gebruikelijke orde van dienst te Westerbroek

De gemeente is het best vertrouwd met de onderstaande orde van dienst:

Mededelingen van de kerkenraad (door een kerkenraadslid)

 • Intochtslied (door de voorganger op te geven). (wordt staand gezongen)
 • Moment van stilte
 • Votum en Groet
 • Samenzang
 • Lezing van de wet of een apostolisch vermaan.
 • Samenzang
 •  Dienst van het Woord
 • Gebed om verlichting met de Heilige Geest.
 • Schriftlezingen (event afgewisseld met samenzang)
 • Samenzang
 • Verkondiging
 • Samenzang
 •  Dienst van de gebeden
 • Eventueel een moment voor stil persoonlijk gebed
 • Als het “Onze Vader” wordt gebeden bidt de gemeente hardop mee.
 •  Dienst van de barmhartigheid
 • Collecte in 2 rondgangen
 • Slotzang (wordt staand gezongen)

Zegen gevolgd door een 3 x gezongen Amen.

We gebruiken voor de Schriftlezingen bij voorkeur de Herziene Statenvertaling. Wel zijn de NBG vertaling en de NBV vertaling aanwezig en kunnen worden gebruikt als dit de voorkeur heeft van een predikant.

We zingen uit het Liedboek voor de Kerken 1973. Er kunnen ook andere liederen worden gezongen maar dat kan alleen met gebruikmaking van een handout.

 Voor de aanvang  dienst wordt er tijdens het luiden van de klok in de consistoriekamer door de ouderling van dienst het consistoriegebed uitgesproken. Daarna gaan predikant en kerkenraad naar binnen en gaan zitten op de stoelen van de eerste rij. Een kerkenraadslid doet de afkondigingen en geeft het aanvangslied op. Tijdens het naspel daarvan leidt de ouderling van dienst de predikant op met een handdruk.

Bij het uitgaan van de dienst geeft de predikant de kerkgangers doorgaans een hand.