Orde van dienst

Orde van dienst voor:

Zondag 23 januari  2022 (voorber. H.A.)

Voorganger: ds. N. Noorlander uit Onstwedde
Organist: Mw. J. Spijkman-Doornbos

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor Kerk in, van en voor het dorp
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

Gezang 326 : 1

Psalm 122 : 1

Gezang 255 : 4

Psalm 103 : 9

Gezang 360 : 3

Psalm 138 : 1

Schriftlezing: Zefanja 1 : 1 – 9

Tekst: Zefanja 1 : 9a

======================================================================

Zondag 16 januari  2022 

Voorganger: ds. H. Poot uit Oosternieland
Organist: Cor Schoonbeek

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor Bartimeus
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

Intochtslied: Psalm 92: 1 en 3

Stil Gebed, Votum en Groet

Zingen: Psalm 98: 1 en 2’

Wetslezing

Zingen: Gezang 151

Gebed

Schriftlezing: Markus 1: 9 -20

Zingen: Gezang 47: 1 en 2

Prediking

Zingen: Gezang 446: 1, 3 en 4

Dankgebed en voorbeden

Dienst der offeranden

Zingen:  Gezang 44: 3

Zegen

=======================================================

Zondag 9 januari  2022 

Voorganger: ds. J. Snaterse uit Hoogeveen
Organist: W. Brienen

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor St Exodus
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

ZINGEN: Gez. 289: 1, 2
STIL GEBED
VERWACHTING EN GROET
AANVANGSWOORD: Jesaja 27:2, “Op die dag zal er een wijngaard zijn van bruisende wijn; zing ervan in beurtzang!”
ZINGEN: Ps. 108: 1, 2
GEBODEN VAN DE HEERE en SAMENVATTING
ZINGEN: Ps. 86: 2, 4
GEBED
BIJBELLEZINGEN: Amos 9:11-15 en Johannes 2:1-11
ZINGEN: Gez. 166: 3, 4
TEKST: Johannes 2: 10b, “U hebt de goede wijn tot nu bewaard.”
THEMA: ‘Gods wijn lest best’
ZINGEN: Ps. 145: 5
DANKZEGGING EN VOORBEDEN
INZAMELING VAN DE GAVEN
ZINGEN: Gez. 465: 1, 5
ZEGEN (3x Amen)

=====================================================

Zondag 2 januari  2022 (nieuwjaarsdienst)

Voorganger: ds. G.W. (Wouter) van Wingerden
Organist: Mw. J. Spijkman-Doornbos

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor het pastoraat in eigen gemeente
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

Intochtslied: Psalm 31: 1, 4

Stil gebed

Votum en groet

Samenzang: Ps 31: 12, 15

Wet in eenvoudige woorden

Samenzang: Ps 119: 39, 40

Gebed

Schriftlezing: Psalm 31: 1-25

Samenzang: Gezang 398: 1, 2, 4, 5, 7

Verkondiging

Samenzang: Gezang 426: 1, 3

Dankgebed en voorbede

Samenzang: Gezang 293: 1, 3, 4

Zegen

================================================

Zondag 26 december  2021 (Kerstviering)

Voorganger: ds. Gert de Kok uit Hulshorst
Organist: W. Brienen
Dwarsfluit: Willeke Zigterman Rustenburg

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor Kinderen in de knel
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

Orgel en fluitspel

Welkom en mededelingen

Intochtslied Gezang 132: 1, 2, 3

Stil gebed

Votum en groet

Lied Psalm 98:1, 2

Geloofsbelijdenis

Lied Psalm 89:1

Gebed

Schriftlezing Lukas 2:1-21 (HSV)

Lied Gezang 141:1, 2, 3

Verkondiging

Muzikaal intermezzo met dwarsfluit en orgel

Gebeden

Lied Gezang 150:1, 2, 3, 4, 5

Collecte

Slotlied Ere zij God

Zegen

=================================================

Gebruikelijke orde van dienst te Westerbroek

De gemeente is het best vertrouwd met de onderstaande orde van dienst:

Mededelingen van de kerkenraad (door een kerkenraadslid)

 • Intochtslied (door de voorganger op te geven). (wordt staand gezongen)
 • Moment van stilte
 • Votum en Groet
 • Samenzang
 • Lezing van de wet of een apostolisch vermaan.
 • Samenzang
 •  Dienst van het Woord
 • Gebed om verlichting met de Heilige Geest.
 • Schriftlezingen (event afgewisseld met samenzang)
 • Samenzang
 • Verkondiging
 • Samenzang
 •  Dienst van de gebeden
 • Eventueel een moment voor stil persoonlijk gebed
 • Als het “Onze Vader” wordt gebeden bidt de gemeente hardop mee.
 •  Dienst van de barmhartigheid
 • Collecte in 2 rondgangen
 • Slotzang (wordt staand gezongen)

Zegen gevolgd door een 3 x gezongen Amen.

We gebruiken voor de Schriftlezingen bij voorkeur de Herziene Statenvertaling. Wel zijn de NBG vertaling en de NBV vertaling aanwezig en kunnen worden gebruikt als dit de voorkeur heeft van een predikant.

We zingen uit het Liedboek voor de Kerken 1973. Er kunnen ook andere liederen worden gezongen maar dat kan alleen met gebruikmaking van een handout.

 Voor de aanvang  dienst wordt er tijdens het luiden van de klok in de consistoriekamer door de ouderling van dienst het consistoriegebed uitgesproken. Daarna gaan predikant en kerkenraad naar binnen en gaan zitten op de stoelen van de eerste rij. Een kerkenraadslid doet de afkondigingen en geeft het aanvangslied op. Tijdens het naspel daarvan leidt de ouderling van dienst de predikant op met een handdruk.

Bij het uitgaan van de dienst geeft de predikant de kerkgangers doorgaans een hand.