Orde van dienst

Orde van dienst voor:

Zondag 24 september 2023

Voorganger: ds Gert de Kok uit Hulshorst
Organist: Geert Schoonbeek

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor St Gave
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 4
 

Dienst van de voorbereiding

Aanvangslied Psalm 84:1, 2

Stil gebed

Votum en groet

Lied Psalm 84:5

Wetslezing

Lied Gezang 437:1, 2, 3

Dienst van het Woord

Gebed om verlichting met de heilige Geest en opening van het Woord

Schriftlezingen Galaten 2 (HSV)

Lied Psalm 86:4

Prediking

Lied Gezang 303:1, 2, 3, 4, 5

Dienst van de gebeden

Dankgebed en voorbeden

Stil gebed

=============================================================================

Zondag 10 september 2023 (voorbereiding H.A.)

Voorganger: drs H.J. van der Wal uit Groningen
Organist: Cor Schoonbeek

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor St Stephanos
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 4
 

Orde van dienst (Liedboek 1973)

Mededelingen van de kerkenraad (door een kerkenraadslid)

Intochtslied: Psalm 100, vers 1 en 2 (staande)

Stil gebed

Votum (Groet vervalt)

Samenzang: Psalm 100, vers 3 en 4

Wet des HEEREN (Exodus 20)

Samenzang: Psalm 89, vers 6 en 7

Dienst van het Woord

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing Oude Testament: Psalm 23

Samenzang: Psalm 121, vers 1 en 2

Schriftlezing Nieuwe Testament: Hebreeën 11:8-19

Verkondiging

Samenzang: Gezang 14, vers 1, 2 en 3

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Samenzang: Gezang 14, vers 4 en 5

Dienst van de gebeden

Dankgebed en voorbeden

Dienst van de barmhartigheid

Collecte (aankondiging)

Slotzang: Gezang 293, vers 1, 2, 3 en 4 (wordt staand gezongen)

Zegenbede

================================================

Zondag 3 september 2023

Voorganger: ds G.W. (Wouter) van Wingerden
Organist: Geert Schoonbeek

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor De Herberg in Oosterbeek
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 4
 

Intochtslied: Psalm 86: 1, 2

Stil gebed

Votum en groet

Samenzang: Psalm 86: 4

De Wet volgens Mozes, de profeten, de Messias en de Apostelen

Samenzang: Gez 463: 1, 2, 4

Gebed

Schriftlezing: Mattheüs 17: 14-23 (NBV)

Samenzang: Ps 78: 2, 3, 7, 13

Verkondiging

Samenzang: Gez 461: 1, 4, 5, 7

Dankgebed en voorbede

Collecte

Samenzang: Gele boekje 9: Groot is uw trouw, o Heer

Zegen

==============================================

Zondag 27 augustus 2023

Voorganger: ds N. Noorlander uit Onstwedde
Organist: Mw. J. Spijkman-Doornbos

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor Het Zeemanshuis
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 4
 

Gezang 289 : 1 en 2
Psalm 122 : 1 en 2
Gezang 303 : 5 (geloofsbel.)
Psalm 68 : 9 en 12
Psalm 146 : 2 en 3
Gezang 326 : 1 en 5
 
Schriftlezingen: Genesis 49 : 1 – 4
                          Openbaring 7 : 1 – 5
Tekst: Genesis 49 : 4a

================================================

Zondag 20 augustus 2023

Voorganger: ds H.H.Lageveen uit Nieuw Weerdinge
Dwarsfluit: Willeke Zigterman Rustenburg

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor KiA Oekraïne
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 4

Intochtslied: Psalm 146 vers 1
Na aanvangswoord en groet: Psalm 146 vers 2 en 3
Na lezing van de Tien Geboden uit Deuteronomium 5: Psalm 146 vers 4 en 5
Na de lezing van Exodus 22 vers 21 t.e.m. 24 en Exodus 23 vers 12 zingen wij: Gezang 21 vers 1 en 6
Na de lezing van Exodus 35 vers 1 t.e.m. 3 en Leviticus 23 vers 1 t.e.m. 3 en Marcus 2 vers 23 t.e.m. Marcus 3 vers 6 zingen wij: Gezang 21 vers 7
Na de verkondiging over Deuteronomium 5 vers 12 t.e.m. 15 zingen wij: Psalm 119 vers 1, 2 en 3
En het slotlied is: Gezang 429 vers 3

==========================================================

Zondag 13 augustus 2023

Voorganger: ds C.E. Lavooij
Organist: Alexandra van Dijken-Grashuis

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor De IZB
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 4

 
Ps.97:1
Votum en groet
Ps.97:6
Wetslezing (uit Fill.2)
Gez.158:1,2,4
Gebed
1ste Schriftlezing Dan.7:9,10;13-18
Ps.2:1,2
2e Schriftlezing Matt.17:1-9
Ps.2:4 
Verkondiging

Gez.231:1,3,4
Gebed
Collecte
Gez.300:1,6
Zegen

====================================================

Zondag 6 augustus 2023

Voorganger: ds H.H.Lageveen uit Nieuw Weerdinge
Organist: Gert Hogendorf

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor De Diaconie
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 4

 
– intochtslied: Psalm 145 vers 1 en 3
– zingen na aanvangswoord en groet: Psalm 34 vers 1
– daarna het profetisch vermaan: Ezechiël 18
– hierna zingen: Psalm 34 vers 5 en 6
– Schriftlezing uit het O.T.: Prediker 7 vers 15 t.e.m. 20
– Schriftlezing uit het N.T.: Handelingen 20 vers 17 t.e.m. 28
– zingen: Psalm 19 vers 5 (Psalm negentien)
– verkondiging: over Prediker 7 vers 16 en 17, en over enkele woorden uit Handelingen 20 vers 28, nl. “Pas dus goed op jezelf” (Bijbel in Gewone Taal)
– zingen: Psalm 119 vers 1, 2 en 6 (Psalm honderdnegentien)
– slotlied: Gezang 429 vers 3
=========================================

Zondag 30 juli 2023

Voorganger: ds M.F. van Binnendijk uit Stadskanaal
Organist: Alexandra van Dijken-Grashuis

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor Het Pastoraat in het UMCG
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 4

Voorzang                   Gezang 380 : 1  en 4

Votum en groet

Zingen                        Psalm 121 : 1 , 2, 3 en 4

Gods Gebod

Zingen                        Psalm 17 : 3 en 7

Gebed

Schriftlezing              Jesaja 59 : 9 – 10 | Markus 10 : 46 – 52 (HSV)

Zingen                        Psalm 123 : 1

Verkondiging

Zingen                        Gezang 447 : 1, 2, 5 en 6

Gebede

Zingen                        Psalm 117 : 1

Zegen

============================================

Zondag 23 juli 2023

Voorganger: ds H. H. Lageveen uit Nieuw Weerdinge
Organist:Mw J. Spijkman-Doornbos

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor Het Pastoraat in de van Mesdagkliniek
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 4

– intochtslied: Psalm 36 vers 2
– vóór de lezing van de Tien Geboden, uit Deuteronomium 5: Psalm 1 vers 1
– na de lezing van de Tien Geboden: Psalm 1 vers 2 en 3
– eerste Schriftlezing: Numeri 6 vers 22 t.e.m. 27
– na deze lezing zingen wij: Psalm 118 vers 1
– tweede Schriftlezing: 1 Petrus 2 vers 1 t.e.m. 10
– na deze lezing zingen wij: Psalm 118 vers 8
– na de verkondiging zingen wij: Psalm 145 vers 1 en 3
– slotzang: Gezang 456 vers 1, 2 en 3

=============================================================

Zondag 16 juli 2023

Voorganger: ds H. van Wingerden uit Rijssen
Organist: Cor Schoonbeek

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor Het onderhoud van het orgel
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 4

Gezang 20: 1, 2

Psalm 17: 1, 3

Psalm 130: 1, 2, 3, 4

Psalm 124: 1, 2, 3, 4

Gezang 44: 1, 2

Gezang 390: 2, 3

 

Lezing Psalm 124

Lezing Hebreeën 11: 32-40

=====================================================

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: ps 65: 2

Stil gebed

Votum en groet

Loflied: Ps 146: 1, 3

Wetslezing

Lied: gez 326: 1, 2

Gebed

Schriftlezing: OT Jesaja 55: 1 tm 7; NT Matteüs 11: 25 tm 30 (NBG51)

Lied: Ps 33: 7, 8

Prediking  Matteüs 11: 28

Lied: gez 436: 4, 7

Dankgebed en voorbede

Lied: gez 90: 2, 8

Zegen

=================================================================
Zondag 2 juli 2023

Voorganger: ds Wouter van Wingerden
Organist: Berend Dijkmeijer

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor Het kinderhotel in Wedde
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 4

Woord van Welkom

Stil gebed

Psalm van de zondag: Ps 27: 1, 2, 3

Votum en Groet

Samenzang: Ps 65: 1

Verootmoediging en genadeverkondiging

Samenzang: Ps 65: 2

Gebed bij de opening van het woord

Schriftlezing: Jesaja 12: 1-6

Samenzang: Gez 33: 1, 2, 3 O alle gij dorstigen

Schriftlezing: Mattheüs 9: 35-10:15

Samenzang: Gez 324: 1, 2, 3, 4

Verkondiging

Samenzang: Gele boekje 23: 1, 2 Samen in de naam van Jezus

Geloofsbelijdenis

Samenzang: Gele boekje 23: 3 Samen in de naam van Jezus

Dankgebed en voorbede

Slotzang: Ps 84: 2, 3, 6

Zegen

===================================================

Zondag 25 juni 2023 (viering heilig Avondmaal)

Voorganger: ds N. Noorlander uit Onstwedde
Organist: Cor Schoonbeek

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor De Diaconie
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 4

Gezang 289 : 1 en 2
Psalm 25 : 2 en 7
Gezang 259 : 1 en 2
Psalm 139 : 1 en 14
Psalm 134 : 1 en 2
Gezang 360 : 1 en 2
Psalm136 : 12 en 13
 
Schriftlezing: 2 Koningen 5 : 9 – 12
Tekst 2 Koningen 5 : 11a

=================================================================

Zondag 18 juni 2023

Voorganger: stud. Tj van der Wouden uit Groningen
Organist: Alexandra van Dijken-Grashuis

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor Het vaderhuis in Sappemeer
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 4

Mededelingen

Intochtslied: Psalm 89:1 en 2

Stil gebed en Votum

Lied: Psalm 33:1, 4 en 8

Wetslezing: Exodus 20:1-17

Lied: Psalm 119:1 en 65

Gebed bij de opening van het Woord

Schriftlezing:

1: Genesis 17:1-8

2: Maleachi 1:1-5 en 2:17-3:5

Lied: Gezang 329

Verkondiging: “de God van rechtvaardigheid”

Lied: Psalm 149:1,2 en 5

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Collecte

Lied: Gezang 427:1, 3, 6 en 7 (staande)

Gebed om de zegen

Antwoordlied: Gezang 456:3

===================================================================

Zondag 11 juni 2023

Voorganger: ds J. Admiraal uit Nieuwe Pekela
Organist: Cor Schoonbeek

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor Pastoraat in eigen gemeente
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 4

·       Intochtslied: Gezang 457: Heilig, heilig, heilig: 1, 3, 4

·        Moment van stilte

·        Votum en Groet

·        Samenzang Psalm 19: 1 & 2

·        Lezing van de wet

·        Samenzang Psalm 19: 4

·        Gebed om verlichting met de Heilige Geest.

·        Schriftlezing 1 Korinthe 1: 18-31 (HSV)

·        Samenzang Psalm 33: 2, 3 & 4

·        Verkondiging

·        Samenzang Gezang 90: 1, 3 & 6

·        Dankgebed

·        Collecten

·        Slotzang Gezang 90: 9 & 10

·        Zegen gevolgd door een 3 x gezongen Amen.

==========================================================

Zondag 4 juni 2023

Voorganger: ds H.C. Marchand uit Groningen
Organist: Geert Schoonbeek

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor Leger des Heils Warme kamer
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 4

Psalm 105:1,2

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 105:3,4

De Wet

Psalm 105:18

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing Jesaja 49:6-13

Gezang 49

Schriftlezing 1 Timotheus 1:18- 2:7

Psalm 87:1,2,3,4.

Prediking Thema: Wat is aangenaam voor God?

Liedb Gez 281:1,2,3,4

Dangebed en voorbede

Collecte

Liedb Gez.255

Zegen

===============================================================

Zondag 21 mei 2023

Voorganger: Dr Tj de Reus uit Nij Beets
Organist: Geert Schoonbeek

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor KiA Moldavië
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 4

Intochtslied: psalm 65 : 1, 5 en 6

Stilte

Aanvangswoorden

Zingen: Gezang 235 : 1 en 2 (‘In bidden en smeken’)

Apostolisch vermaan (1 Tess. 5)

Zingen: Psalm 119 : 12 en 13

Gebed om de heilige Geest bij opening van het Woord

Schriftlezing OT: Ezechiël 39 : 22-29

Schriftlezing NT: 1 Petrus 4 : 12-19

Zingen: Gez. 250 : 1 t/m 4 (‘Kom, Heilige Geest Gij vogel Gods’)

Verkondiging

Zingen Psalm 84 : 3, 4 en 6

Geloofsbelijdenis

Zingen: Gez. 259 : 1 en 2 (‘Halleluja! Lof zij het Lam’)

Voorbede

Collecte

Slotzang: Gez. 231 : 1, 2 en 4 (‘Wij knielen voor uw zetel neer’)

Zegenbede

Zingen: Amen, amen, amen.

===========================================================

Donderdag 18 mei 2023 (Hemelvaartsdag)

Voorganger: ds J. M. Viergever uit Oostwold
Organist: Geert Schoonbeek

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor de Diaconie
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 4

Gez         457: 1, 2 en 4
Gez        445 : 1 en 2
Ps            68 : 6
Ps            47 : 1 en 2
Joh d H 722 : 1, 2 en 3
Ps           98 : 1 en 3
 
Schriftlezingen:
Lukas 24 : 50 – 53
Joh 14 : 1 – 14

====================================================

Zondag 14 mei 2023 (Israël 75 jaar)

Voorganger: ds J. Snaterse uit Hoogeveen
Organist: Geert Schoonbeek

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor Stichting Ter Wille
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 4

 
ZINGEN: Gez. 264: 1, 2 (Jeruzalem, o stad zo hoog gebouwd)

STIL GEBED

VERWACHTING EN GROET
AANVANGSWOORD: Kol 4:3a, “Bid meteen ook voor ons dat God voor ons de deur van het Woord opent, om van het geheimenis van Christus te spreken,”
ZINGEN: Ps. 87: 1, 2, 3, 4
GEBODEN VAN DE HEERE en SAMENVATTING
ZINGEN: Ps. 25: 4, 7
GEBED
BIJBELLEZINGEN: Genesis 18:16-33 en Mattheüs 5: 13-16
ZINGEN: Ps. 96: 1, 3, 5, 7
TEKST: Genesis 18:23, “En Abraham kwam dichterbij en zei: Zult U ook de rechtvaardige tegelijk met de goddeloze wegvagen?”
THEMA: ‘Bidden voor de samenleving’
ZINGEN: Gez. 481: 1, 2, 4 (O grote God die liefde zijt)
DANKZEGGING EN VOORBEDEN
INZAMELING VAN DE GAVEN
ZINGEN: Ps. 72: 3, 7
ZEGEN (3x Amen)

==============================================================

Zondag 7 mei 2023

Voorganger: ds G.W. (Wouter) van Wingerden (Vrijheid)
Organist: Gert Hogendorf

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor Pro Rege
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 4

Mededelingen door de ouderling van dienst

Intochtslied: Ps 98: 1, 2

Stil gebed

Votum en groet

Samenzang: Gezang 326: 1, 5

Wetslezing

Samenzang: Ps 119: 7, 30

Gebed

Schriftlezing: 1 Petrus 2: 1-10

Samenzang: Gezang 305: 1, 2

Verkondiging

Samenzang: Psalm 18: 9, 10

Dankgebed en voorbede

Samenzang: Gez 411: 14, 15

Zegen

Wilhelmus: 1 en 6 ivm bevrijdingsdag

========================================================

Zundag 23sten pril 2023 (Grunneger dainst)

Veurganger: ds Tammo J. Oldenhuis Oet Coevorden
örganist: Cor Schoonbeek
Mmv t Martinikerkkoor oet Stad olv Marijke van Zanten-Broers
liturg: olderling Klaas de Vries

Collecte doelen:
1 veur  Kerk
2 veur Liudgerstichten
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 4

Veurberaaiden: Örgelspel, Klokluden

Nijs van Kerkenroad

Psaalm 98

1 Pries ien joen nije laid de Here,

dij zo veul wonderwaarken dee.

Zien rechterhaand was nait te keren,

Hai overwon en gaf ons vree.

Zo het Hai ons zien gunst bewezen,

Hai teunt zien haail aan elk en ain

en let, dat ale lu Hom vrezen,

zien recht aan haile wereld zain.

2 Hai docht ien traauw en ien genoade

aan ons, as t volk van zien verbond.

De haile wereld zag zien doaden,

kom, zing der van, mit haart en mond.

Pries mit mekoar joen God, de Here,

kom lös ien jubel en gezang!

Zing mit meziek joen Vorst ter ere,

verheerlek Hom joen levent laank.

Stil gebed
Votum en Grout

Wie zingen: (Koor ainmoal en twijmoal mitnkander)

O… Surrexit Christus, alleluia!
O… Cantate Domino, alleluia!

Dat bataikent:

O… Christus is verrezen, alleluia!
O… Zingt veur de Heer, alleluia!

Gebed om laiden van Gods Geest.

Biebellezen: Romaainen 6: 1-14

01Wat zel we den zeggen: loat we mor deurgoan mit zundegen, den krieg we zoveulstemeer genoade? 02Gain sproake van! As we toch veur zunde t ter tou doan hebben, hou zel we der den nog in leven? 03Ie waiten toch wel: wie altmoal dij deur deup in Christus opnomen binnen, binnen in zien dood opnomen? 04Deur deup opnomen in zien dood, bin we dus mit hom begroaven. Den kon wie ook, net as Christus tou t graf oet opston deur zien Voader zien macht, n nij levent laaiden. 05As we ja zo mit hom vergruid binnen dat we net as hai staarven, den zel t ook zo wezen dat we net as hai opstoan. 06Wie besevven ja: ons olde mensk is mit hom aan t kruus sloagen om aan dat zundeg bestoan n èn te moaken, dat we nait laanger zunde dainen zollen. 07Dij sturven is, is van rechten van zunde òf. 08Mor as wie mit Christus sturven binnen, vertraauw we der op dat wie ook mit hom leven zellen. 09Wie waiten ja: nou Christus oet dood opstoan is, staarft e nait meer; dood het niks meer over hom te zeggen. 10 Zien staarven betaikent dat e veurgoud van zunde òf kwam; zien levent betaikent, dat e leeft veur God. 11 Zo mout ie joezulm ook zain: as dood veur zunde, mor as levend veur God, in Christus Jezus. 12 Loat zunde in joen vergankelk bestoan nait meer boas speulen en geef nait tou aan wat dij begeert. 13 Lain joen vermogens nait laanger aan zunde as riw om verkeerde dingen mit te doun. Lain joezulm aan God as mensken dij van dood weer leventeg worden binnen. Lain joen vermogens aan God as riw om goud mit te doun. 14 Zunde mag nait laanger boas over joe speulen: ie stoan ja nait onder wet, mor onder genoade.

Wie zingen: (Eerst koor ainmoal en din drij moal mit n kander)

Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum.

Magnificat, magnificat, magnificat anima mea!

(Lofzang van Maria: Mien haart verheft Gods eer)

Soamenzang:

137 Jezus leeft en wie mit Hom

1 Jezus leeft en wie mit Hom!

Dood, woar is dien schrik den bleven?

Jezus leeft en denk ter om

dat ook wie weer mit Hom leven,

zörgt veur ons zo as gainain, –

dat is ons tot troost allain.

2 Jezus leeft! Aan Hom is macht

over haile wereld geven.

En wie zellen deur zien kracht,

net as Hai veur aiweg leven.

Hai is traauw zo as gainain, –

dat is ons tot troost allain.

3 Jezus leeft! Dat is ja wis.

t Pad mag wel deur daipte laaiden,

gain gevoar of duusternis,

niks kin ons van Jezus schaaiden,

Dij ons steunt zo as gainain, –

dat is ons tot troost allain.

4 Jezus leeft! En zo is dood

veur ons overgang noar t leven.

Wat een rust ien staarvensnood

zel dat woord ons haart nait geven,

ainmoal zel w’ ons Redder zain, –

dat is ons tot troost allain!

Jesus lebt, mit ihm auch ich

Cristian Fürchtegott Gellert (1715-1769)

Jezus leeft en ik met Hem (Gezang 217 – Liedboek voor de Kerken)

Vertoalen Ad den Besten, geb. 1923

Preek

Soamenzang Psaalm 73

3 k Zel bie Joe wezen dag en nacht,

van Joe is t dat ik hulp verwacht,

k goa vaaileg aan joen haand deur t leven,

joen traauwe zörg wil Ie mie geven.

Joen vaaste wil gaait aaltied deur,

aal wat beloofd is, stoa Ie veur.

Ie zellen mie ien wies belaaid,

opnemen ien joen heerlekhaid.

4 As ik Joe doar nait aantref, Heer,

is hemel mie gain hemel meer,

en wat ik hier ook vien op eerde,

t het zunder Joe totoal gain weerde.

As t liggoam mie beswieken gaait,

mien God, mien Rots, ontvaalt mie nait.

Hai is mien aarfdail, dij mie wacht,

zo leef ik aiweg deur zien kracht.

Geloofbeliedenis (staonde)

Ik loof ien God de Voader, de Aalmachtege,

Schepper van hemel en eerde;

en ien Jezus Christus, zien aineggeboren Zeun, ons Heer,

dij ontvongen is van Hillege Gaist, geboren oet moagd Merioa,

dij leden het onder Pontius Piloates, krusegd is,

sturven en begroaven, deelvoaren ien t dodenriek;

daarde dag weer opstoan tou doden oet,

opvoaren noar hemel tou

doar Hai zit aan rechterhaand van God de aalmachtege Voader;

doar Hai heerkomen zel om te oordailen leventegen en doden.

Ik loof ien Hillege Gaist;

ik loof n haailege, aalgemaine, christelke kerk,

gemainschop van haailegen,

vergeven van zunden,

opstanden van t liggoam

en n aiweg levent.

Laid 887 LB 2013 ( Koor vers 1 en mit nkander 2 en 3 )

1 Wees stil en wait: Ik ben joen God.
Wees stil en wait: Ik ben joen God.

Wees stil en wait: Ik ben joen God.

2 Ik ben het dij joe hailen zel.

Ik ben het dij joe hailen zel.

Ik ben het dij joe hailen zel.

3 Op Joe vertraauw ik, goie God.
Op Joe vertraauw ik, goie God.
Op Joe vertraauw ik, goie God.

Dankgebed en veurbeden.

Buul gaait rond veur Kerk

Slötzang

136 Jezus Christus is ons Heer

Easter hymn

Lyra Davidica, Londen 1708 / noatied veraanderd

1 Jezus Christus is ons Heer,

halleluja!

Kwam oet dood ien t levent weer,

halleluja!

Mit zien bloud het Hai ons kocht,

halleluja,

echte vrijhaid het Hai brocht,

halleluja!

2 Pries nou Christus ien joen laid,

halleluja,

dij bestuurt ien heerlekhaid,

halleluja,

Hai het kruus en graf aanveerd,

halleluja,

en is aal ons laifde weerd,

halleluja!

3 Om zien lieden en zien stried,

halleluja,

scheldt God aal ons schulden kwiet,

halleluja!

Nou is Hai ien hemel Heer,

halleluja!

Engels zingen tot zien eer,

halleluja!

Christus, onze Heer, verrees (Gezang 215 – Liedboek voor de Kerken)

noar “Lyra Davidica”, 1708

Zegen mit 3 x amen

Noa zegen

Laid 425 LB 2013 ( 1 x koor 1 x mit n kander )

Vervuld van joen zegen, goan wie op ons wegen
van hier oet Joen hoes want Joen stem geft ons kracht,
ien Christus verbonden, zo worden wie zonden
op weg ien een wereld die Joen stem verwacht.
Om doar hìn te goan en Joen woorden as groanen
te zaaien ien duuster, te gruien tot licht.
Oet liaifde te geven, veur wel met ons leven
Joen zegen te brengen, dat elk zegen krigt.

==================================================

Zondag 23 april 2023

Voorganger: ds W. van der Wind uit Vlagtwedde.
Organist: Geert Schoonbeek

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor de HGJB
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 4

Psalm 97: 1, 6.

Stil gebed.

Votum en Groet.

Zingen: Psalm 92: 1, 2, 3.

Wetslezing.

Zingen: Psalm 19: 3.

Gebed.

Schriftlezing: Filip. 4: 1 – 9. HSV

Tekst: Filip. 4: 4.

Zingen: Gezang 428: 1, 3, 4.

Prediking.

Thema: “Oproep tot gevulde blijdschap”.

Zingen: Gezang 479.

Dankgebed.

Inzameling der gaven.

Slotzang: Gezang 452.

Zegen

===========================================================

Zondag 16 april 2023

Voorganger: ds N. Noorlander uit Onstwedde
Organist: Cor Schoonbeek

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor Ichtus Vakantiereizen
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 4

Gezang 328 : 1 en 3

Psalm 122 : 1 en 3

Psalm  25 : 2

Gezang 215 : 1 en 3

Gezang 293 : 1 en 3

Psalm 86 : 4 en 7

Schriftlezing: Johannes 21 : 15 – 22

Tekst: Johannes 21 : 19b en 22b

==============================================================

Zondag 9 april 2023 (Pasen)

Voorganger: Dr H.J.C.C.J. Wilschut uit Assen
Organist: Mw J. Spijkman-Doornbos

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor Werelddiaconaat
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 4

Gez. 215:1,2,3

Votum en zegengroet

Zingen: Gez. 221:1

Wet van de Heere/samenvatting

Zingen: Gez. 221:2

Gebed

Lezen: Matth. 28:1-15

Collecte

Zingen: Ps. 21:1,3,7

Preek over Matth. 28:1-7

Apostolische Geloofsbelijdenis

Zingen: Gez. 229:5

Dankgebed

Zingen: Ps. 118:8,10

Zegen

=======================================================

Vrijdag 7 april 2023 (Goede Vrijdag)

Voorganger: Dr W. Dekker uit Oosterwolde (Gld)
Organist: Mw J. Spijkman-Doornbos

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor de Diaconie
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 4

Intochtslied Ps. 6:1,2,3 (eerste van de zeven boetepsalmen)

Stil gebed

Votum en groet

Psalmgebed Psalm 130 (zesde van de zeven boetepsalmen)

Zingen :1

Lezen :3-6

Zingen :4

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing Marc. 15: 22-37

Tekst voor de verkondiging Marc. 15: 34 – Waarom hebt U mij verlaten?

Zingen  Ps. 22: 1,2,3

Verkondiging. Thema: Als ik in gedachten sta…

Zingen Ps. 22:11,13

Collecte

Inleidende woorden op de viering van het avondmaal en gebed voor het avondmaal plus ‘Onze Vader’.

Zingen Gez. 363

Nodiging en viering

Lezen Joh. 6:54-58

Zingen Gez. 366:1,6

Dankgebed en voorbeden

Zingen Gez. 182:1,6

Zegen. Gezongen Amen.

====================================================================

Zondag 2 april 2023

Voorganger: Br F. Verkade uit Amsterdam
Organist: Mw J. Spijkman-Doornbos

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor Stichting Bartimeus
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 4

Intochtslied: Psalm 62 vers 1 en 5

Persoonlijke afstemming

Bemoediging en groet

Samenzang: Gezang 178 vers 1, 2 en 4

Voorbereiding Avondmaal

Antwoord: Gezang 360 vers 1

Gebed om de Heilige Geest

Lezing: Lukas 22: 14-23

Antwoord: Psalm 105 vers 1, 15 en 16

Verkondiging

Antwoord: Gezang 183 vers 5 en 7

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Slotlied: Gezang 465 vers 4 en 5

Zegen en Amenlied

=======================================================================

Zondag 26 maart 2023

Voorganger: Dr Tj de Reus uit Nij Beets
Organist: Halbe van der Velde

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor Het Pand in Groningen
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

Intochtslied: psalm 84 : 1 en 6
Stilte

Aanvangswoorden

Zingen: psalm 33 : 7 en 8

Apostolisch vermaan

Zingen: Gez. 481 : 1,2 en 4 (‘O grote God die liefde zijt’)

Gebed om de Geest bij opening van het Woord

Schriftlezing OT: psalm 130

Zingen: psalm 130 : 1 en 3

Schriftlezing NT: Johannes 11 : 14 + 1744

Zingen Gez 182 : 1 en 6 (‘Jezus, leven van ons leven’)

Verkondiging

Zingen Gez. 289 : 1 en 4 (‘Morgenglans der eeuwigheid’)

Geloofsbelijdenis

Zingen als antwoord op geloofsbelijdenis Gez. 289 : 5

Voorbede

Collecte

Slotzang: Gez. 169 : 1, 4 en 6 (‘Zingt nu de Heer, stemt allen in.

Zegenbede

Zingen: Amen, amen, amen

=========================================================

Zondag 12 maart 2023 (bidstond voor gewas en arbeid)

Voorganger: ds G.W. (Wouter) van Wingerden
Organist: Geert Schoonbeek
Dwarsfluit: Willeke Zigterman Rustenburg

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor Het Binnenlands Diaconaat
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

Intochtslied: Gez 465: 1, 2

Votum en groet

Samenzang: Ps 104: 1, 2

Gebed voor het gewas

Samenzang: Ps 104: 4, 8

Gebed voor de arbeid

Samenzang: Ps 90: 8

Gebed bij de opening van het woord

Schriftlezing: Ps 104: 14-24, Joh 14: 10-14

Samenzang: Gele boekje 85 Welk een vriend is onze Jezus

Preek

Samenzang: Ps 148: 2, 4

Dankgebed en voorbeden

Samenzang: Gez 479: 1, 2, 3, 4

Zegen

============================================================

Zondag 5 maart 2023

Voorganger: ds C.G. Visser uit Kootwijkerbroek
Organist: Johan Smit

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor Het Hospice in Hoogezand
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

Gezang 177 : 1 en 2

Gezang 330: 1, 2 en 3

VOTUM EN GROET

OPENINGSTEKST: Hij, Die geen zonde gedaan heeft en in Wiens mond geen bedrog gevonden is; Die, toen Hij uitgescholden werd, niet terugschold, en toen Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem Die rechtvaardig oordeelt. (1 Petrus 2: 22-23)

ZINGEN: Psalm 118: 1 en 2

WET DES HEREN

ZINGEN: Psalm 139: 14

GEBED

SCHRIFTLEZING: – Jesaja 53: 1-9

– Lukas 23: 1-12

ZINGEN: Psalm 69: 2 en 3

LEZING VAN DE TEKST: Lukas 23: 9

PREEK: Een veelzeggend zwijgen

ZINGEN: Gezang 178: 1, 6, 7 en 8

DANKGEBED EN VOORBEDE, STIL GEBED EN ONZE VADER

INZAMELING VAN DE GAVEN

ZINGEN: Gezang 192: 1, 2, 5 en 6

ZEGEN (gezongen AMEN)

===============================================================

Zondag 26 februari 2023

Voorganger: ds N. Noorlander uit Onstwedde
Organist: Alexandra van Dijken-Grashuis

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor de KiA Zending
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

Gezang 177 : 1 en 2

Psalm 77 : 3 en 4

Gezang254 : 1 en 3 (gel.bel.)

Gezang409 : 1 en 3

Psalm 42 : 7

Psalm68 : 7

 

Schriftlezingen: Jesaja 61 : 1 – 6

                              Mattheüs 17 : 22 en 23

Tekst Mattheüs 17 : 23b

==========================================================

Zondag 19 februari 2023

Voorganger: ds G.J. van den Top uit Wedde
Organist: Geert Schoonbeek

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor de Stichting Exodus
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

VOORZANG Psalm 66 vers 1 en 2

1  

Breek, aarde, uit in jubelzangen,

Gods glorierijke naam ter eer.

Laat van alom Hem lof ontvangen.

Geducht zijn uwe daden, Heer.

Uw tegenstanders, diep gebogen,

aanvaarden veinzend uw beleid.

Heel d’ aarde moet uw naam verhogen,

psalmzingen uwe majesteit.

2  

Komt, ziet nu de geduchte werken

die God aan mensen heeft gedaan;

Hij stelde aan de waat’ren perken,

droogvoets zijn zij erdoor gegaan.

Laat zich ons hart in Hem verblijden:

God houdt de volken in het oog.

Zijn rijk is over alle tijden.

Gij trotsen, draagt het hart niet hoog.

STIL MOMENT

WELKOM

VOTUM & GROET

ZINGEN Gezang 225 vers 4 en 5

4 De hand van God doet in de tijd
tekenen van gerechtigheid.
De Geest des Heren vuurt ons aan
de heilge tekens te verstaan.

5 Wij zullen naar zijn land geleid
doorleven tot in eeuwigheid
en zingen bij zijn wederkeer
een nieuw gezang voor God de Heer.

WETSLEZING en HOOFDSOM

ZINGEN Psalm 103 het 1e vers

Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren,

laat al wat binnen in mij is Hem eren,

vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid,

gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,

die u geneest, die uit het graf uw leven

verlost en kroont met goedertierenheid.

GEBED

SCHRIFTLEZING en TEKSTLEZING

We lezen nu uit het OT Psalm 33

Vervolgens lezen we uit het NT Colosensen 1 vers 9 tot 23

TEKST

De tekst is Psalm 33 vers 11-12 en 18 EN Col.1 vers 15-17

Indeling van de preek:

Thema: ‘ Gods almacht en ‘s mensen nietigheid of afhankelijkheid ’

1. Gods Schepping

2. Gods leiding

3. Gods Loflied

ZINGEN Gezang 436 vers 1,2 en 3

1  

Jezus neemt de zondaars aan

roept dit troostwoord toe aan allen,

die verdwaald van Hem vandaan

in het donker struik’len, vallen.

Hij leert hun zijn wegen gaan,

Jezus neemt de zondaars aan.

2  

Hoop op Hem, heft op uw hoofd,

want Hij houdt, dat staat geschreven

wat Hij aan ons heeft beloofd.

Hij zal ons het leven geven,

‘t paradijs doen binnengaan,

Jezus neemt de zondaars aan.

3  

Als een schaapje is verdwaald,

zal de goede herder komen,

die het vindt en die het haalt.

Zo heeft Hij ons aangenomen,

laat ons niet verloren gaan.

Jezus neemt de zondaars aan.

 

VERKONIGING

ZINGEN Psalm 33 vers 5 en 7

Van waar Hij woont, in ‘t licht verheven,
ziet God op deze aarde neer.
Al wat door mensen wordt bedreven,
een open boek is ‘t voor de Heer.
Woord voor woord te lezen / is voor Hem hun wezen,
want Hij vormt hun hart.
Wat zij ook verzinnen, / heimelijk beginnen,
wordt door Hem ontward.

Heil hem, die hoopt in vrees en beven
op Gods genadig aangezicht.
Wie op zijn gunst vertrouwt zal leven,
God houdt het oog op hem gericht.
Ja, Hij kent de zijnen, / Hij laat niet verkwijnen
wie zijn hulp verbeidt.
Koninklijk van gaven / wil de Heere laven
wie ontbering lijdt.

 

GEBED

ZINGEN We zingen tenslotte van Gezang 466 vers 1,2 en 3

1  

Als God, mijn God, maar voor mij is,

wie is er dan mij tegen?

Dan werken druk en droefenis

mij nochtans tot een zegen;

dan waakt alom een eng’lenwacht,

dan zie ik sterren in de nacht

en bloemen op mijn wegen.

2  

En wat er dreig’, of wie er woed’,

mijn Herder blijft mij leiden.

Geen donker dal van tegenspoed

kan van zijn staf mij scheiden.

Hij blijft mij overal nabij,

naar stille waat’ren voert Hij mij

en liefelijke weiden.

3  

Ik heb mijn God, dat is genoeg,

ik wens mij niets daarneven.

Veel meer dan ‘t meeste, dat ik vroeg,

is mij in Hem gegeven:

mijn hoogste goed, mijn troost in smart,

het enig rustpunt van mijn hart,

mijn eeuwig licht en leven.

 

ZEGEN

ORGELSPEL

===================================================================

Zondag 12 februari 2023

Voorganger: Proponent Arie-Pieter Schep uit Groningen
Organist: Mw . J. Spijkman-Doornbos

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor de Duif in Assen
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

Intochtslied Psalm 92:1,2 

Moment van stilte 

Votum 

Samenzang Psalm 115:1,2,3 

Lezing van de wet  

Samenzang LvdK gezang 62:1,2,3,4 

Gebed om verlichting met de Heilige Geest. 

Schriftlezing Mattheüs 5:17-26 (NBV) 

Samenzang Psalm 119:4,5,6 

Verkondiging 

Samenzang LvdK gezang 344: 2,3,4                                   

Dankgebed en voorbeden 

Collecte in 2 rondgangen 

Slotzang LvdK gezang 78:1,4

Zegenbede

=========================================================

Zondag 5 februari 2023 Viering van het Heilig Avondmaal

Voorganger: ds Wouter van Wingerden
Organist: Cor Schoonbeek

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor de Diaconie
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

Intochtslied: Psalm 18: 1, 5, 8

Votum en groet

Samenzang: Gele boekje 33b Als een hert

Wet

Samenzang: Gezang 249: 1, 3

Gebed bij de opening van het woord

Schriftlezing: Mattheüs 4: 12-17

 

Samenzang: Gezang 26: 1, 2

Verkondiging: Het koninkrijk van de hemel is dichtbij

Samenzang: Psalm 146: 1, 3, 4

Collecte

Voorbereiding tafel

Formulier

Gezongen gebed: Gezang 358: 1, 2, 3

Nodiging

Samenzang: Gezang 358: 4, 5

Viering Heilig Avondmaal

Dankgebed en voorbede

Slotzang: Gezang 358: 6

Zegen

==============================================================

Zondag 22 januari 2023

Voorganger: ds C.E. Lavooij uit Vaassen
Organist: Gert Hogendorf

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor Kerk in actie Missionair werk
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

Intocht: Ps.97:1,5

welkom, stil gebed, Votum en Groet
Ps.95:1,3
Wetslezing
Ps.119:14,21
Gebed
Schriftlezing Lucas 3:1-22
Gez.117:1,3,7
Prediking
Gez.126

Gebeden
Collecte
Gez.437
Zegen

===========================================================

Zondag 15 januari 2023

Voorganger: ds H. Poot uit Oosternieland
Organist: Cor Schoonbeek

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor Christenen voor Israël
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

Intochtslied± Psalm 106:1

Stil Gebed, Votum en Groet

Zingen: Gezang 328

Wetslezing

Zingen: Psalm119:5

Gebed

Schriftlezing; Lukas 2: 21-24

Zingen: Gezang161: 1,2 en 5

Schriftlezing: Johannes 1: 1-18, 32-34

Zingen: Gezang 341: 1 en 3

Verkondiging

Zingen: Gezang 446: 1,2 en 3

Dankgebed en voorbeden

Zingen: Psalm 89: 7 en 8

Zegen

=========================================================

Zondag 8 januari 2023

Voorganger: ds G.W. (Wouter) van Wingerden
Organist: Geert Schoonbeek

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor Pastoraat in eigen gemeente
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

Welkom en mededelingen Ouderling van Dienst

Intochtslied: Ps 100: 1, 2

Stil gebed

Votum en groet

Samenzang: Psalm 100: 3

Gebed van verootmoediging en genadeverkondiging

Samenzang: Psalm 100: 4

Wetslezing

Samenzang: Gezang 7: 1, 4

Gebed

Schriftlezing: Lukas 2: 40-52

Samenzang: Gezang 170: 1, 3

Verkondiging

Samenzang: Psalm 103: 5, 7

 

Dankgebed en voorbede

Samenzang: Gezang 426: 1, 2, 7

Zegen

================================================================

Zondag 1 januari 2023 (Nieuwjaar)

Voorganger: Br. F. Verkade uit Amsterdam
Organist: Geert Schoonbeek op drukharmonium

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor onderhoud orgel
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

Intochtslied: Psalm 136 vers 1, 4, 8, 12 en 13

Persoonlijke afstemming

Bemoediging en groet

Samenzang: Psalm 134 vers 1, 2 en 3

Oproep

Antwoord: Gezang 463 vers 1, 2 en 5

Gebed

1e  lezing: Psalm 23

Antwoord: Gezang 14 vers 1, 4 en 5

2e lezing: Lukas 2: 21-35

Antwoord: Gezang 434 vers 2 en 4

Verkondiging

Antwoord: Gezang 426 vers 2 en 5

Dankgebed en voorbeden

Slotlied: Gezang 466 vers 1, 2 en 3

Zegen en Amenlied

==============================================================

Zondag 25 december 2022 (Kerst)

Voorganger: student Tjerko van der Wouden uit Groningen
Organist: Geert Schoonbeek

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor Kinderen in de Knel
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

Mededelingen van de kerkenraad

Lied: Gezang 138 – Komt allen tezamen (staande)

Stil gebed en votum (staand)

Lied: Gezang 132 – Er is een roos ontloken

Woorden ten leven: Jesaja 9:1-6 en Micha 6:6-8

Lied: Gezang 139 – Kom verwondert u hier, mensen

Gebed om de Heilige Geest

Bijbellezing: Mattheus 2 (NBV2021)

Lied: Psalm 98:1 en 3

Verkondiging

Orgelspel

Lied: Psalm 105:1 en 3

Dankgebed, voorbede, stilgebed en Onze Vader

Collecte

Lied: Gezang 135

Gebed om de zegen

Lied: Ere zij God

===============================================================

Zondag 18 december 2022 (vierde advent)

Voorganger: ds G.J. van den Top uit Wedde
Organist: Cor Schoonbeek

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor de Zoa
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

VOORZANG

Gez. 117:1,3

VOTUM & GROET

SAMEN ZINGEN

Ps. 27:1,2

LEZING GELOOFSBEL + HOOFDSOM

SAMEN ZINGEN

Gez. 121:1,2

GEBED

BIJBELLEZINGEN

JESAJA 7

MATTHEUS 1 VS 18-25

TEKSTLEZING

JES.7 VS 9b & 14

MAT.1 VS 20-23

THEMA

GOD ZAL, ONDANKS ONS, MET ONS ZIJN

SAMEN ZINGEN

Ps. 130:3,4

PREDIKING

SAMEN ZINGEN

Ps. 33:7,8

DANKGEBED & VOORBEDE

SAMEN ZINGEN

Gez. 124:1,3,4 en 5

ZEGEN

SAMEN ZINGEN

Gez. 456:3

ORGELSPEL

===============================================================

Zondag 4 december 2022 (tweede advent) (voorbereiding Heilig Avondmaal)

Voorganger: ds H. Bakhuis uit Hoogeveen
Organist: Geert Schoonbeek

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor Hart voor kinderen.
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

Aanvangslied: Psalm 78: 2

Stil gebed

Votum en groet

Lied: Psalm 118: 1, 5

Wet des Heren

Lied: gezang 476: 1

Gebed om schuldvergeving en om verlichting door de Heilige Geest

Schriftlezing: (NBG 51)

OT: Genesis 35: 13-22

NT: Lucas 1: 8-17

Lied: psalm 17: 3, 7

Prediking Tekst: Genesis 35: 18

Lied: Gezang 126: 1, 3

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Slotlied: Gezang 429: 1, 3

Zegen

=================================================================

Gebruikelijke orde van dienst te Westerbroek

De gemeente is het best vertrouwd met de onderstaande orde van dienst:

Mededelingen van de kerkenraad (door een kerkenraadslid)

 • Intochtslied (door de voorganger op te geven). (wordt staand gezongen)
 • Moment van stilte
 • Votum en Groet
 • Samenzang
 • Lezing van de wet of een apostolisch vermaan.
 • Samenzang
 •  Dienst van het Woord
 • Gebed om verlichting met de Heilige Geest.
 • Schriftlezingen (event afgewisseld met samenzang)
 • Samenzang
 • Verkondiging
 • Samenzang
 •  Dienst van de gebeden
 • Eventueel een moment voor stil persoonlijk gebed
 • Als het “Onze Vader” wordt gebeden bidt de gemeente hardop mee.
 •  Dienst van de barmhartigheid
 • Collecte in 2 rondgangen
 • Slotzang (wordt staand gezongen)

Zegen gevolgd door een 3 x gezongen Amen.

We gebruiken voor de Schriftlezingen bij voorkeur de Herziene Statenvertaling. Wel zijn de NBG vertaling en de NBV vertaling aanwezig en kunnen worden gebruikt als dit de voorkeur heeft van een predikant.

We zingen uit het Liedboek voor de Kerken 1973. Er kunnen ook andere liederen worden gezongen maar dat kan alleen met gebruikmaking van een handout.

 Voor de aanvang  dienst wordt er tijdens het luiden van de klok in de consistoriekamer door de ouderling van dienst het consistoriegebed uitgesproken. Daarna gaan predikant en kerkenraad naar binnen en gaan zitten op de stoelen van de eerste rij. Een kerkenraadslid doet de afkondigingen en geeft het aanvangslied op. Tijdens het naspel daarvan leidt de ouderling van dienst de predikant op met een handdruk.

Bij het uitgaan van de dienst geeft de predikant de kerkgangers doorgaans een hand.