Orde van dienst

Orde van dienst voor:

Orde van dienst voor de

kerkdienst op 24 maart a.D. 2019 ( 4e lijdenszondag 2018)

Hervormde gemeente Westerbroek

Voorganger: Ds G. de Fijter
Organiste: Mw J. Spijkman-Doornbos

Mededelingen van de kerkenraad (door een kerkenraadslid)

 • Intochtslied Gezang 181: 4 en 5 (Liedboek 1973)(wordt staand gezongen)
 • Moment van stilte
 • Votum en Groet
 • Samenzang: Psalm 22: 1 en 2(Liedboek 1973)
 • Lezing van de wet of een apostolisch vermaan.
 • Samenzang Psalm 27: 4 (Liedboek 1973)

Dienst van het Woord

 • Gebed om verlichting met de Heilige Geest.
 • Schriftlezing: Psalm 31: 1 t/m 16a (HSV)
 • Samenzang: Psalm 31: 1 en 4(Liedboek 1973)
 • Schriftlezing: Lukas 23: 44-49 (HSV)
 • Samenzang: Psalm 116: 1,2,3 en 4(Liedboek 1973)
 • Verkondiging
 • Samenzang: Gezang 192: 1,2, 5 en 6 (Liedboek 1973)

Dienst van de gebeden

 • svp de eventueel gevraagde voorbeden aankondigen
 • Eventueel een moment voor stil persoonlijk gebed
 • Als het “Onze Vader” wordt gebeden bidt de gemeente hardop mee.

Dienst van de barmhartigheid

 • Collecte in 2 rondgangen
 • Slotzang (wordt staand gezongen) Psalm 33:8 (Liedboek 1973)
 • Zegen gevolgd door een 3 x gezongen Amen.

=====================================================

Zondag 17 maart 2019 (biduur voor gewas en arbeid)
Voorganger: ds G.W. van Wingerden
Organist: Geert Schoonbeek

Intochtslied: Ps 123: 1

Votum

Samenzang: Ps 25: 2, 3

Schuldbelijdenis en genadeverkondiging

Samenzang: ps 25: 6, 7

Gebed om de opening van het woord

Schriftlezing: Johannes 13: 1-20

Samenzang: Gez 150: 1, 2, 3, 4, 5

Verkondiging

Samenzang: Gez 481: 1, 2, 3

Geloofbelijdenis

Samenzang: Gez 481: 4

Dankgebed en voorbede

Samenzang: Ps 33: 8

Zegen

============================================================

Zondag 10 maart 2019
Voorganger: Dr M Visser uit Wezep
Organist: Cor Schoonbeek.

Ps.110:1,2,4

Votum en groet

Gz.177:1-5

Wet en samenvatting

Ps.119:8,9

Gebed

Schriftlezing: Ef 4 : 31-5: 21
tekst Ef 5:2

Ps.40:3,4

Preek

Gz.182:1,2,6

Dankgebed

Collecten

Gz.192

======================================

Zondag 3 maart 2019

voorganger: ds J.A.A. Geerts uit Zalk
organiste: Mw J. Spijkman-Doornbos

 Gez. 184:1,5,6 (Met de boom des levens)

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Ps. 65:2,5

Wetslezing

Zingen: Ps. 1:1,2

Gebed

Schriftlezing: Joh. 12:20-36

Zingen: Gez. 179:7,8 (O, Heiland, dus gefolterd voor mijn kwaad)

Prediking Joh. 12:24

Zingen: Gez. 192:1,2,4,6 (O, kostbaar kruis)

Dankgebed en voorbede

Collecte

Zingen: Ps. 22:12,13

Zegen

==============================================

Zondag 24 februari 2019
Voorganger Dr HJCCJ Wilschut
Organist W Brienen

Ps. 84:3,4
Votum en zegengroet
Zingen: Ps. 105:1
Wet van de Heere/samenvatting
Zingen: Ps. 105:2
Gebed
Lezen: 1 Kor 1 : 18-2 :5  2 Kor. 5:16-21
Tekst: Markus 6:1-6
Zingen: Gez. 75:1,2,3
Preek
Zingen: Gez. 169:5,6
Dankgebed
Collecte
Zingen: Ps. 89:7,8

Zegen (3x gezongen Amen)

======================================================

Zondag 17 februari 2019

Voorganger ds. D.C. van Vliet
Organiste: mw J. Spijkman-Doornbos

Voorbereiding

Orgelspel-klokgelui-verwelkoming- mededelingen

Aanvangslied: Psalm 33 vs 1 en 2

Bemoediging en Groet

Psalm 33 vs 8

Aanvangstekst:”De HEER heeft zijn heil GEOPENBAARD, zijn gerechtigheid ONTHULD voor de ogen der volken” Psalm 98 vs 2

Over deze zondag..

Gebed van verootmoediging

Psalm 119 vs 22 en 66

Handreiking voor het leven: Filipp. 4 vs 4 t/m 9

Gezang 16 geheel

Het Woord

Gebed om Licht van Gods Geest

Eerste lezing: Filippenzen 2 vs 1 t/m 11

Gezang 158 geheel

Tweede lezing: Matth. 13 vs 1 t/m 9 en 18 t/m 23

Gezang 64 geheel

Verkondiging Matth. 13 vs 23

Orgelspel

Gezang 223 geheel

 

Gebeden en gaven

Dankgebed-voorbeden-gebed in stilte-Onze Vader

Inzameling van de gaven

Slotlied: Gezang 21 vs 1, 5 en 7

Wegzending en zegen

Gemeente: AMEN

Orgelspel

====================================================

zondag  10 februari 2019
voorganger: drs J.W. Bassie
organist: Geert Schoonbeek

Intochtslied: Psalm 84: 1, 6

Stil gebed, votum en groet

Zingen: Psalm 103: 1, 3, 5

Lezing van het Gebod/Apostolische vermaning

Zingen: Psalm 119: 6, 40

Gebed om de verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing:

1 Johannes 4:7-21      

Zingen: Gezang 481: 1, 3 ‘O grote God die liefde zijt…’

Verkondiging

Zingen: Gezang 434: 2, 3, 4 ‘Lof zij de Heer…’

Dankgebed, voorbeden

Inzameling van de gaven

Slotlied: Gezang 465: 1, 4, 5 ‘Van U zijn alle dingen…’

Zegenbede

============================================

Zondag 3 februari 2019
viering heilig Avondmaal
voorganger ds N. Noorlander
organist: W. Brienen

Gezang 444: 1 en 2
Lied 3 (gele boekje) Lichtstad : 1 en 2
Psalm 6 : 1
Gezang 426 : 1 en 5
Psalm 89 : 1, 2 en 3
Psalm 103 : 1
Gezang 44 : 1 en 3

Schriftlezing: 2 Samuël 9 : 9 – 13
Tekst: 2 Samuël 9 : 13

=================================================

Zondag 27 januari 2019 voorber. H.A
Voorganger ds N.Noorlander
Organist: Cor Schoonbeek

Gezang 1 : 1 en 2

Psalm 122 : 1 en 2

Gezang 254 : 1

Gezang 14 : 1, 4 en 5

Psalm 89 : 1 en 2

Psalm 116 : 5 en 6

 

Schriftlezing: 2 Samuël 9 : 1 – 9

Tekst: 2 Samuël 9 : 1a

=====================================================

Zondag 20 januari 2019

Voorganger: ds J. Kuik uit Kampen
Organist: Cor Schoonbeek

Intochtslied: Ps 139: 1 en 2

Na de zegen: Ps 139: 10

Na de Wet: Ps 34: 4, 6 en 9

Gez 430: 1, 3 en 5

Na de preek: Gez 460: 1 en 5

Slotzang: Ps 32: 4

Lzn: Joh 1: 44-52;

tekst: Joh 1: 47 en 51.

================================================

Zondag 13 januari 2019
voorganger ds H. Poot
organist Geert Schoonbeek

Intochtslied: Psalm 135: 1 en 10

Stil Gebed, Votum en Groet

Zingen: Gezang 167: 1,2 en 6

Wetslezing

Zingen: Psalm 25:4

Gebed

Schriftlezing: Jesaja 52: 7-10

Zingen: Psalm 130: 3 en 4

Schriftlezing: Lukas 2: 21-40

Zingen: Gezang 68

Prediking

Zingen: Psalm 145; 1 en 2

Dankgebed en voorbeden

Dienst der Offeranden

Zingen: Gezang 160:2

Zegen

===================================================

Zondag 6 januari 2019
voorganger: ds G.W. van Wingerden
organist: W. Brienen

 

Intochtslied: Lied 9 gele boekje Groot is uw trouw o Heer

Votum

Samenzang: Gez 398: 1, 3, 5, 7

Gebed

Schriftlezing: Ps 73

Samenzang: Ps 73: 1, 5, 6

Verkondiging

Samenzang: Ps 73: 9, 10

Geloofsbelijdenis

Samenzang: Ps 84: 3, 4

Dankgebed en voorbede

Samenzang: Gez 426: 1, 3, 5

Zegen

===============================================

Zondag 30 december 2018

Voorganger: ds N. Noorlander
organist: W. Brienen

Gezang 397 : 1, 5 en 6

Psalm 32 : 1 en 2

Psalm 139 : 14

Gezang 470 : 1 en 4

Psalm 90 : 1 en 8

Gezang 293 : 1 en 3

Schriftlezing: Psalm 32

Tekst: Psalm 32 : 5b

=================================================

Liturgie Hervormde gemeente Westerbroek

23 december 2018

Voorganger: student Gert de Kok, Groningen
Organist: W. Brienen

Dienst van de voorbereiding

Aanvangslied                    Psalm 148: 5, 6

Stil gebed

Votum en groet

Lied                                     Weerklank 497 / Evangelische liedbundel 303: 1, 2, 3, 4

Leefregel                           1 Petrus 4:7-11

Lied                                     Gezang 107:1

Dienst van het Woord

Gebed om verlichting met de heilige Geest en opening van het Woord

Schriftlezing:                     Micha 5:1-5  (HSV)

Lied:                                    Psalm 80: 1, 2, 3

Schriftlezing:                     Lukas 1:39-45  (HSV)

Lied:                                    Gezang 9: 8, 9, 10

Prediking

Lied:                                    Weerklank 102 / Evangelische Liedbundel 109: 1, 2, 3, 4

Dienst van de gebeden

Dankgebed en voorbeden

Stil gebed

Gezamenlijk Onze Vader

Dienst van de barmhartigheid

Inzameling van de gaven

Slotlied                               Psalm 135:10                   

Zegen

Antwoord gemeente     

========================================

Gebruikelijke orde van dienst te Westerbroek

De gemeente is het best vertrouwd met de onderstaande orde van dienst:

Mededelingen van de kerkenraad (door een kerkenraadslid)

 • Intochtslied (door de voorganger op te geven). (wordt staand gezongen)
 • Moment van stilte
 • Votum en Groet
 • Samenzang
 • Lezing van de wet of een apostolisch vermaan.
 • Samenzang
 •  Dienst van het Woord
 • Gebed om verlichting met de Heilige Geest.
 • Schriftlezingen (event afgewisseld met samenzang)
 • Samenzang
 • Verkondiging
 • Samenzang
 •  Dienst van de gebeden
 • Eventueel een moment voor stil persoonlijk gebed
 • Als het “Onze Vader” wordt gebeden bidt de gemeente hardop mee.
 •  Dienst van de barmhartigheid
 • Collecte in 2 rondgangen
 • Slotzang (wordt staand gezongen)

Zegen gevolgd door een 3 x gezongen Amen.

We gebruiken voor de Schriftlezingen bij voorkeur de Herziene Statenvertaling. Wel zijn de NBG vertaling en de NBV vertaling aanwezig en kunnen worden gebruikt als dit de voorkeur heeft van een predikant.

We zingen uit het Liedboek voor de Kerken 1973. Er kunnen ook andere liederen worden gezongen maar dat kan alleen met gebruikmaking van een handout.

 Voor de aanvang  dienst wordt er tijdens het luiden van de klok in de consistoriekamer door de ouderling van dienst het consistoriegebed uitgesproken. Daarna gaan predikant en kerkenraad naar binnen en gaan zitten op de stoelen van de eerste rij. Een kerkenraadslid doet de afkondigingen en geeft het aanvangslied op. Tijdens het naspel daarvan leidt de ouderling van dienst de predikant op met een handdruk.

Bij het uitgaan van de dienst geeft de predikant de kerkgangers doorgaans een hand.