Orde van dienst

Orde van dienst voor:

Zondag 10 november 2019 (dankuur voor gewas en arbeid)

Voorganger: Dr J.F. Mol uit Nijega
Organiste: Mw J. Spijkman-Doornbos

–  Mededelingen

–  Aanvangslied:                                            Ps 24: 1, 2 en 3

–  Stil gebed

–  Votum en groet

–  Lied:                                                          Ps 90: 2

–  Geloofsbelijdenis (gelezen)

–  Lied:                                                          Gz 255: 1

–  Gebed om de opening van het Woord

–  1e Schriftlezing:                                        1 Kronieken 29:10-16

–  Lied:                                                          Ps 103: 8 en 9

–  2e Schriftlezing:                                        Psalm 47

–  Lied:                                                          Gz 479 (4 coupletten)

–  Preek

–  Lied:                                                          Gz 300: 5

–  Dienst van de gebeden

–  Inzameling van de gaven

–  Slotlied:                                                      Gz 350 (4 coupletten)

–  Zegen                                                         Amen (3x gezongen).

======================================================

Zondag 3 november 2019
Voorganger Dr W. Dekker uit Oosterwolde (Gld)
Organist: Geert Schoonbeek

Intochtslied Ps. 93:1,2

Stil gebed

Aanvangstekst /thema: Kerkhervorming. ‘Een vaste burcht’.

Zingen Ps. 93:3,4

Geboden (Gal. 5)

Zingen Gez. 402:1,10

Gebed om de opening van het Woord en de verlichting door de Heilige Geest

Schriftlezing Ps. 46       NBV

                       Matt. 8:23-27

Tekst voor de verkondiging Ps. 46:8,12

Zingen Ps. 46

Preek

Zingen Gez. 401:1,2

Dankgebed en voorbeden-Stil gebed-Onze Vader.

Inzameling der gaven

Zingen Gez. 305

Zegen. (Gezongen Amen).

========================================

Zondag 27 oktober 2019
Voorganger ds G.W. (Wouter) van Wingerden
Organist: W. Brienen

Intochtslied: Ps 108: 1, 2

Votum en groet

Samenzang: Ps 81: 4, 6, 8

Wet

Samenzang: Ps 81: 9, 10, 14

gebed

schriftlezing: Numeri 13: 17-14:10

Samenzang: Ps 106: 1, 11, 18, 21 

verkondiging

Samenzang: Gez 302: 1, 3, 5

dankgebed en voorbede

Samenzang: Gele boekje 14: Ik bouw op u

Zegen

=============================================

Zondag 20 oktober 2019
voorganger Stud. Tj. van der Wouden uit Groningen
organist: W. Brienen

Voorzang: Gezang 146: 1, 2, 3, 4.

Stil gebed.

Votum

Zingen: Psalm 132: 1, 4, 8, 9.

Wetslezing. Exodus 20:1-17

Zingen: Psalm 95: 1, 3.

Gebed.

Schriftlezing: Psalm 77

Zingen: Psalm 77: 1,2,3.

Prediking. (Over Psalm 77 “Troost door gedenken”)

Zingen: Psalm 77 : 4,5,6.

Dankgebed.

Inzameling der gaven.

Slotzang: Gezang 437.

Zegenbede

======================================

Zondag 13 oktober 2019
voorganger: ds N. Noorlander uit Onstwedde
organist: Cor Schoonbeek

Gezang 289 : 1 en 2

Psalm 84 : 1 en 2

Gezang 399 : 1 en 6

Psalm 68 : 4 en 7

Psalm 103 : 1 en 2

Gezang 434 :1, 2 en 4

Schriftlezingen: Deuteronomium 31 : 30 – 32 : 12

                             Jesaja 40 : 27 – 31

Tekst Deuteronomium 32 : 11a

===================================================

Zondag 6 oktober 2019 (Israëlzondag)
Voorganger: ds N.F.L de Leeuw uit Oude Pekela
Organist: W. Brienen

intochtslied Psalm 122: 1
Psalm 78: 2,3
Psalm 85: 1
Gezang 3: 3,4,6
Psalm 89: 8
Gezang 21: 3,7

Schriftlezing:
Genesis 32: 1-32 (tekst i.h.b. vers 26-28)

===============================================

Gebruikelijke orde van dienst te Westerbroek

De gemeente is het best vertrouwd met de onderstaande orde van dienst:

Mededelingen van de kerkenraad (door een kerkenraadslid)

 • Intochtslied (door de voorganger op te geven). (wordt staand gezongen)
 • Moment van stilte
 • Votum en Groet
 • Samenzang
 • Lezing van de wet of een apostolisch vermaan.
 • Samenzang
 •  Dienst van het Woord
 • Gebed om verlichting met de Heilige Geest.
 • Schriftlezingen (event afgewisseld met samenzang)
 • Samenzang
 • Verkondiging
 • Samenzang
 •  Dienst van de gebeden
 • Eventueel een moment voor stil persoonlijk gebed
 • Als het “Onze Vader” wordt gebeden bidt de gemeente hardop mee.
 •  Dienst van de barmhartigheid
 • Collecte in 2 rondgangen
 • Slotzang (wordt staand gezongen)

Zegen gevolgd door een 3 x gezongen Amen.

We gebruiken voor de Schriftlezingen bij voorkeur de Herziene Statenvertaling. Wel zijn de NBG vertaling en de NBV vertaling aanwezig en kunnen worden gebruikt als dit de voorkeur heeft van een predikant.

We zingen uit het Liedboek voor de Kerken 1973. Er kunnen ook andere liederen worden gezongen maar dat kan alleen met gebruikmaking van een handout.

 Voor de aanvang  dienst wordt er tijdens het luiden van de klok in de consistoriekamer door de ouderling van dienst het consistoriegebed uitgesproken. Daarna gaan predikant en kerkenraad naar binnen en gaan zitten op de stoelen van de eerste rij. Een kerkenraadslid doet de afkondigingen en geeft het aanvangslied op. Tijdens het naspel daarvan leidt de ouderling van dienst de predikant op met een handdruk.

Bij het uitgaan van de dienst geeft de predikant de kerkgangers doorgaans een hand.