Orde van dienst

Orde van dienst voor:

Zondag 21 juli 2019

Voorganger Dr W.M. Schinkelshoek

Organist: W. Brienen

Aanvangslied : Ps. 27 vs. 1, 4, 7

Stil gebed

Votum en Groet

Gez. 170 vs. 1, 3, 6

Geboden Deut. 5:6-21

Gez. 437

Gebed

Schriftlezingen Jes. 5:1-7 Mt. 21:33-46

Gez. 465 vs. 1, 4, 5

Preek

Ps. 118 vs. 1, 5, 8

Gebed

Collecte

Ps 103: 7, 8, 9

Zegen

===================================================

zondag 14 juli (viering heilig Avondmaal)
Voorganger ds G.W. van Wingerden
Organist: W. Brienen

Intochtslied: Ps 48: 3, 4

Stil gebed

Votum en groet

Samenzang: Gez 349:  1, 2  

Wet

Samenzang: Gez 250: 1, 2,  4

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing: Numeri 6: 22-27

Samenzang: Ps 100: 2, 4

Verkondiging

Samenzang: Gez 456: 1, 2

collecte

Formulier

Avondmaalsgebed en voorbede

Samenzang: Lied 24 uit het gele boekje: 1, 2 (Leid mij, Heer, o machtig Heiland)

Nodiging

Viering Heilig Avondmaal

Lofprijzing, Dankgebed, Onze Vader

Samenzang:  Ps 134: 1, 2, 3

Zegen

============================================================

Zondag 7 juli 2019 (voorbereiding heilig Avondmaal)
Voorganger: ds H. van Wingerden uit Rijssen
Organist: Cor Schoonbeek

Aanvangslied Psalm 100

Stil gebed

Votum en groet

Zingen Gezang 255

Lezing van de wet

Zingen Gezang 463: 1, 2

Gebed

Schriftlezing Psalm 100 en Openbaring 5: 6-14

Zingen Psalm 98: 1, 2

Prediking over Psalm 100

Zingen Gezang 109: 1, 6

Lezing eerste deel van het Avondmaalsformulier

Wij zingen Psalm 139: 1, 14

Dankgebed

Collectes

Slotzang Psalm 146: 1, 3

Zegen

=============================================

Zondag 30 juni 2019
Voorganger: Dr T.T.J. Pleizier
Organist: Geert Schoonbeek

Ps. 139:1, 3 en 6

Votum en groet

Zingen Gez. 472:1, 2, 4, 5

Gebod

Zingen Ps. 51:5

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing(en)

                Joh. 16:17-24

Zingen Gez. 254:2

                Hebr. 4:14-16; Hebr. 7:25

Zingen Gez. 254:3

Gewone Catechismus

Vraag 45: Waarom zeg je ‘amen’?

In het ‘Onze Vader’ heb ik groter woorden gebruikt en hoger gereikt dan ik eigenlijk kan. Mijn gehoorzaamheid en mijn vertrouwen zijn gebrekkig. Gelukkig betekent ‘amen’ dat God mij hoort, omdat zijn belofte groter is dan mijn verlangens.

Vraag 46: Waarom zou God je gebeden horen?

Ik bid in de naam van Jezus. Hij heeft ons het gebed voorgedaan en Hij brengt onze gebeden tot God. Zo bidt Hij voor ons bij zijn en onze Vader die in de hemel is.

Zingen Gez. 254:3

Verkondiging

Zingen Ps. 146:1 en 3

Gebeden

Zingen Lied 430:1, 4 en 6 (Ik heb u lief o mijn beminde)

Zegen

===========================================================

Zondag 23 juni
voorganger: ds N. Noorlander uit Onstwedde
organist: Cor Schoonbeek

Samen in de naam van Jezus

Psalm 25 : 6 en 7

Machtig God sterke Rots

Psalm 31 : 4 en 15

Psalm 85 : 1 en 3

Gezang 249 : 1 en 3

Schriftlezing: 1 Thessalonicensen 5 : 12 – 28

Tekst: Thes. 5 : 19

======================================================

Zondag 16 juni 2019 (trinitatis)
voorganger: pastoraal werker F. Verkade uit Hoogeveen
organist: W. Brienen

Intochtslied: Psalm 67 vers 1 en 2

Gezang 255 vers 1, 3 en 4

Leefregel: Galaten 5: 16-24

Antwoord: Psalm 65 vers 2

Lezingen: Psalm 66 en Colossenzen 3: 12-17

Antwoord: Psalm 66 vers 1 en 6

Verkondiging

Antwoord: Gezang 1

Gebeden

Slotlied: Gezang 20 vers 1, 5 en 7

==============================================

Zondag 9 juni 2019 (Pinksteren)
Voorganger Prop. H.J. van der Wal uit Groningen
Organiste: Mw J. Spijkman-Doornbos

 

Intochtslied: Psalm 87, vers 1 en 2 (wordt staand gezongen)

Stil gebed

Votum en Groet

Samenzang: Psalm 87, vers 3 en 4

Lezing van de wet

Samenzang: Psalm 104, vers 8 en 9

 

Dienst van het Woord

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing: Joël 2, vers 28 t/m 32

Schriftlezing: Handelingen 2, vers 1 t/m 11

Samenzang: Ps. 33, vers 5 en 7

Verkondiging

Samenzang: Gezang 249, vers 1 en 2

 

Dienst van de gebeden

Dankgebed en voorbeden

 

Dienst van de barmhartigheid

Collecte in 2 rondgangen

Slotzang: Gezang 477, vers 1 en 2 (wordt staand gezongen)

===============================================================

Zondag 2 juni 2019
Voorganger: pastoraalwerker D. Vos
Organist W. Brienen

Ps 123.1

Ps 97:1, 5

Na de wet Ps 86.2, 4

Schriftlezing Kolossenzen 2:6-3:4 (tekst 3:1)

Gez 230:1, 5

Na verkondiging Ps 73:9, 10

Gez 452:2, 3

==============================================

Eredienst op Hemelvaartsdag, 30 mei 2019

In de Hervormde Gemeente te Westerbroek

Voorganger ds D.C. van Vliet
Organist: W. Brienen

Orde van Dienst

De voorbereiding

Orgelspel-klokgelui-verwelkoming-mededelingen

Aanvangspsalm: Psalm 33 vs 1, 2 en 8

Bemoediging en Groet

Schriftwoord op Hemelvaartsdag: Hebr. 4 vs 14 t/m 16 en

                                                 Hebr. 5 vs 7 t/m 10

Gebed van verootmoediging

Gezang 235 geheel

Lofprijzing en levensregel

Gezang 234 geheel

 

Het Woord

Gebed om Licht van Gods Geest

Eerste lezing: Lucas 24 vs 44 t/m 53 en Hand. 1 vs 1 t/m 11

Gezang 229 vs 1, 2 en 5

Tweede lezing: Openbaring 7 vs 9 t/m 17

Gezang 231 geheel

Verkondiging: “En het geschiedde, terwijl Hij hen ZEGENDE, dat Hij van het scheidde” Luc. 24 vs 51

Meditatief orgelspel

Gezang 232 geheel

Apostolische geloofsbelijdenis

Gezang 303 vs 1, 2 en 5

 

De dienst van de gebeden van de barmhartigheid

Dankgebed-voorbeden-gebed in stilte-Onze Vader

Inzameling van de gaven

Slotlied 725 geheel – Liedboek 2013

Wegzending en zegen

Gemeente: AMEN-AMEN-AMEN

Orgelspel

==============================================================

Zondag 26 mei 2019
Voorganger ds J.H. van Wijk Zwolle/Windesheim
Organist: Cor Schoonbeek

Psalm 27:7

Psalm 28:4,5

LvK 365:1,2 De zonden zijn vergeven!

Schriftlezing: Hebreeën 9:11-28 HSV

Psalm 40:3,7

LvK 159:1,2,5,6,7,8 O Here Jezus, lang verbeid

LvK 440:1,4 Ik heb de vaste grond gevonden

========================================================

Zondag 19 mei 2019
Voorganger: dr J.A. van den Berg uit Amersfoort
Organiste: Mw. J. Spijkman-Doornbos

G 375: 1, 5, 6 en 7

P 24: 1, 2 en 3

P 79:5

P 123

G 235

G 431: 1 en 7

Hand 1:1-14 / Lk 11:1-13

==================================================

Zondag 12 mei 2019
voorganger: ds G.W. (Wouter) van Wingerden)
organist: Geert Schoonbeek

Intochtslied: Ps 66: 2, 3

Votum en Groet

Samenzang:  Gez 218: 1, 3, 4, 5, 8

Wet

Samenzang: Gez 463: 1, 2, 4

Gebed

Samenzang: Ps 77: 1, 3

Schriftlezing: Ps 77: 11-21, Joh 6: 16-21

Samenzang: Gez 467: 2, 4

Verkondiging

Samenzang: Gez 427:1, 7

Dankgebed en voorbede

Samenzang: Ps 42: 4, 5, 7

Zegen

================================================

Zondag 5 mei 2019 (bevrijdingsdag)
Voorganger: ds C.G. Visser uit Kootwijkerbroek
Organiste: mw J. Spijkman-Doornbos

VOORZANG: Gezang 416: 1 en 2

VOTUM EN GROET

OPENINGSTEKST: Nu zien wij echter nog niet dat Hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. (Hebreeën 2: 8-9)

ZINGEN: Gezang 210: 1 en 4

WET DES HEREN

ZINGEN: Psalm 119: 66

GEBED

SCHRIFTLEZING:    – Psalm 110 (HSV)

– 1 Korinthe 15: 12-28 (HSV)

ZINGEN: Psalm 110: 1, 2 en 4

LEZING VAN DE TEKST: 1 Korinthe 15: 25-26

PREEK: Koning, totdat!

ZINGEN: Psalm 21: 3 en 4

DANKGEBED EN VOORBEDE

INZAMELING VAN DE GAVEN

ZINGEN: Gezang 281: 1, 2, 3 en 4

ZEGEN (gezongen AMEN)

ZINGEN: Gezang 411: 1 en 15

=========================================================

Zondag 28 april 2019

Voorganger: ds H. van Wingerden uit Rijssen

Organist: W. Brienen

Psalm 30: 1, 5

Gezang 169: 1, 2

Gezang 169: 4, 5

Gezang 298: 1, 2

Gezang 224: 1, 2, 5, 6

Psalm 118: 6, 8, 9

Schriftlezing Handelingen 1: 1-8

===================================================

Goede Vrijdag, 19 april 2019,  in de kerk van Westerbroek.                                               
Voorganger: ds J. Jeltema uit Groningen
Organiste: mw J. Spijkman-Doornbos.

Voorbereiding:

Ps. 43 : 1,2

Votum en groet

Ps. 43 : 3,4

Woorddienst

Gebed

Schriftlezingen (HSV):         I.   Lucas 22 : 14-20
                                               II.  Johannes 19 : 28-30
Gez. 192: 1,2,5,6
                                               III. 1 Korinthe 1 :  22-25
Prediking

Gez. 183 : 4,5,7

Dienst van de Tafel des Heren

Inleiding op de viering  – gezongen Geloofsbelijdenis

Inzameling der gaven  –  (gereedmaken van de tafel)

Gez. 358 : 1,2,3

Nodiging tot de tafel

Tafelgebed
(na de woorden: “en aanbidden U in ons lied”)   
Gez. 457 : 3,4

voortzetting tafelgebed.

Woorden der inzetting

Sursum Corda  (“Verheft de harten”)

Rondgang van het brood

Rondgang van de wijn

Gez. 355 : 4,5

Dankgebed

Slotlied:  Gez. 358 : 6

Zegen

==========================================================

Palmzondag 14 april 2019 (voorber. H.A.)
voorganger: Student Mark de Jager
organist: Cor Schoonbeek

Intochtslied: Psalm 24:1, 2 & 4 (wordt staand gezongen)

 • Moment van stilte
 • Votum en Groet
 • Samenzang: Gezang 177: 1, 2, 3, 4
 • Lezing van eerste deel Avondmaalsformulier
 • Samenzang: Gezang 177: 5, 6, 7

 

Dienst van het Woord

 • Gebed om verlichting met de Heilige Geest.
 • Schriftlezing: Psalm 118:19-29 (HSV)
 • Samenzang: Psalm 118: 8, 9, 10
 • Schriftlezing: Johannes 12:20-36 (NBV)
 • Samenzang: Gezang 449: 1, 2, 3, 4
 • Verkondiging
 • Samenzang: Gezang 178: 1, 2, 4 & 7

 

 Dienst van de gebeden

 • Dangebed & voorbeden
 • Stil gebed
 • Onze Vader

 

Dienst van de barmhartigheid

 • Collecte in 2 rondgangen
 • Slotzang: Gezang 432 (wordt staand gezongen)
 • Zegen gevolgd door een 3 x gezongen Amen.

===========================================================

Zondag 7 april 2019
Voorganger: ds N. Noorlander
Organiste: Mw J. Spijkman-Doornbos

Gezang 177 : 1, 2 en 3

Psalm 19 : 1 en 2

Gezang 444 : 1 en 2

Psalm 103 : 1 en 2

Gezang 182 : 1 en 6

Psalm 145 : 1 en 6

 

Schriftlezing: Mattheüs 17 : 1 – 13

Tekst Mattheüs 17 : 8b

========================================

Gebruikelijke orde van dienst te Westerbroek

De gemeente is het best vertrouwd met de onderstaande orde van dienst:

Mededelingen van de kerkenraad (door een kerkenraadslid)

 • Intochtslied (door de voorganger op te geven). (wordt staand gezongen)
 • Moment van stilte
 • Votum en Groet
 • Samenzang
 • Lezing van de wet of een apostolisch vermaan.
 • Samenzang
 •  Dienst van het Woord
 • Gebed om verlichting met de Heilige Geest.
 • Schriftlezingen (event afgewisseld met samenzang)
 • Samenzang
 • Verkondiging
 • Samenzang
 •  Dienst van de gebeden
 • Eventueel een moment voor stil persoonlijk gebed
 • Als het “Onze Vader” wordt gebeden bidt de gemeente hardop mee.
 •  Dienst van de barmhartigheid
 • Collecte in 2 rondgangen
 • Slotzang (wordt staand gezongen)

Zegen gevolgd door een 3 x gezongen Amen.

We gebruiken voor de Schriftlezingen bij voorkeur de Herziene Statenvertaling. Wel zijn de NBG vertaling en de NBV vertaling aanwezig en kunnen worden gebruikt als dit de voorkeur heeft van een predikant.

We zingen uit het Liedboek voor de Kerken 1973. Er kunnen ook andere liederen worden gezongen maar dat kan alleen met gebruikmaking van een handout.

 Voor de aanvang  dienst wordt er tijdens het luiden van de klok in de consistoriekamer door de ouderling van dienst het consistoriegebed uitgesproken. Daarna gaan predikant en kerkenraad naar binnen en gaan zitten op de stoelen van de eerste rij. Een kerkenraadslid doet de afkondigingen en geeft het aanvangslied op. Tijdens het naspel daarvan leidt de ouderling van dienst de predikant op met een handdruk.

Bij het uitgaan van de dienst geeft de predikant de kerkgangers doorgaans een hand.