Van de kerkenraad

Inhoud Klok & Klepel

 

Contactblad van de Hervormde Gemeente te

Westerbroek

Jaargang 21 Nummer 5

Redactie: J. Noot september/ oktober A.D. 2021

BESTE GEMEENTELEDEN, BESTE LEZERS,

Het is alweer september. De meteorologische herfst is begonnen. Er wordt nog volop geoogst. Ja, het mag dan wel vaak wat geregend hebben deze zomer, er is wel veel gegroeid. Geen beregening nodig en het grondwater weer grotendeels op peil. Persoonlijk heb ik het ook wel fijn gevonden dat het niet zo extreem warm is geweest. Dit klinkt allemaal wel wat vredig maar ik schrijf dit in een wereld waarin er wel degelijk wat aan de hand is. We zijn de overstromingen in Limburg bijna alweer vergeten en wat te denken van de enorme natuurbranden en aardbevingen elders in de wereld. En dan nog eens die plekken in de wereld waar de vrede ver te zoeken is.
En wij mogen hier zondags in alle rust naar de kerk gaan. Soms kom ik daar op zondagmorgen binnen en bekruipt me de gedachte dat het bijna niet waar kan zijn. En toch, het is wel zo. Wij mogen samenkomen en wij mogen zingen en bovenal Gods Woord openen en Hem de lof toe zingen in alle rust. Woorden van de schepper van de hemel en van de aarde. Woorden van hem die in liefde naar zijn schepping en zijn schepselen omziet en die dat naar zijn belofte blijft doen. Wat is het goed om te midden van die andere werkelijkheid in de kerk ook van deze werkelijkheid te mogen horen. Vóór mij staat het overlijdens bericht van dominee D.C. van Vliet uit Veendam. Hij overleed op 87-jarige leeftijd. Vaak heeft ook hij bij ons het evangelie gebracht op de voor hem karakteristieke wijze. Diepdoordacht en intens beleefd. Wat had ook hij altijd een aandacht voor de nood van de wereld en de nood van de mensen. Wat kon hij ons meenemen in de diepte van het lijden vooral in de lijdenstijd. Maar ook naar God die zich in ontferming over de wereld en ons bekommert. De laatste preek die hij bij ons hield was met Kerst 2019. De tekst was ”Want een Kind is ons geboren en een Zoon is ons gegeven”. En wij zongen: O zon die door het donker breekt en ‘t ware licht in mij ontsteekt, hoe heerlijk zijn uw stralen. Altijd weer breekt dat Licht door de duisternis heen!
Wij moeten ook een beetje afscheid nemen van de familie Wezeman uit Haren. Zij bezochten zeer trouw de diensten bij ons tijdens de corona tijd. Er is een gemeente in oprichting in Groningen en daar proberen zij zich bij aan te sluiten. Bij het afscheid was te merken dat het hen zwaar viel om hier minder vaak te komen juist omdat er een goede band was ontstaan en zij zich hier thuis voelden in de gemeente en in de diensten. Hopelijk is deze stap hen tot zegen. In ieder geval was de periode dat we samen optrokken hier een goede periode.
Nu even de blik vooruit.
Helaas geen gemeente uitje dit jaar. Nog niet verantwoord.
Wel een open monumentendag maar in een afgeslankte vorm. Onze kerk zal open zijn zoals die iedere dag open is.
Op 26sten september om 19.00 uur Grunneger dainst met domie Klaas G. Pieterman as veurganger. Dit moal gain kovvie noatied. Nog nait verstandeg ducht ons.
Op 3 oktober Israël zondag. Altijd weer mooi en goed om er eens even weer in het bijzonder bij stil te staan dat God zich aan Israël heeft geopenbaard en aan hen de belofte van de Messias heeft gegeven die ook onze Messisas wil zijn.
31 oktober Hervormingsdag. Ds. van Beusekom zal dan met ons stil staan bij de ontdekking van Maarten Luther dat mensen door geloof worden gerechtvaardigd en niet door werken.

Dan komt de dankdag voor gewas en arbeid in zicht die wij hopen te houden op 7 november en waarbij de Diaconie altijd een actie houdt voor de Voedselbank in het kader van veel ontvangen veel te delen. U kunt die zondag naar de dienst weer houdbare spullen meenemen die later naar de Voedselbank worden gebracht. De kerk is ook op zaterdag open zodat u ook dan de spullen kunt brengen. Ondertussen denken we na over wat er met Kerst kan worden georganiseerd.
Zoals ik eerder schreef gaat ook het schilderwerk aan de kerk en het onderhoud van de Pastorie binnenkort van start.
De dames van het Brokekoor willen in het kader van een uitgestelde NL-Doet actie op 25 september a.s. de kerk een goede schoonmaak beurt gaan geven. Dat is bijzonder fijn en wordt door ons als een ware ondersteuning ervaren. Zoals u ziet, het is vooral geen saaie boel in en om de kerk

Graag wens ik u allen Gods zegen in het bijzonder voor hen voor wie het leven door zorg, ziekte of verdriet wordt getekend.

Met een hartelijke groet,
Klaas de Vries, ouderling/ voorzitter van de kerkenraad

2

VOOR DE ZENDING

Denkt u eraan om afgescheurde postzegels, oude ansichtkaarten (met postzegel)

en geboortekaartjes in de doos te doen die achter in de kerk staat? De opbrengst

van deze inzamelingsactie is bestemd voor de zending.

ADRES van gemeenteleden die in een Woonzorgcentrum verblijven

– Mw. B. Muurman-Schreijer, Woonzorgcentrum Voor Anker, Hoofdstraat 150,

kamer 406, 9601 EM Hoogezand. Tel 0598-31 76 62

KERKDIENSTEN HERVORMDE GEMEENTE WESTERBROEK

05 sept. 10.00 uur Drs. H.J. van der Wal Groningen

12 sept. 10.00 uur Ds. N. Noorlander Onstwedde Voorber. H.A.

19 sept. 10.00 uur Ds. N. Noorlander Onstwedde Viering H.A

26 sept. 10.00 uur Ds. G.W. van Wingerden Stedum

26 sept. 19.00 uur Ds. K.G. Pieterman Niekerk Grunn. dainst

03 okt. 10.00 uur Ds. H. van Wingerden Rijssen Israël zondag

10 okt. 10.00 uur Ds. H. Visser Wezup

17 okt. 10.00 uur Ds. M.F. van Binnendijk Stadskanaal

24 okt. 10.00 uur Ds. N. Noorlander Onstwedde

31 okt. 10.00 uur Ds. G.J. van Beusekom Bilthoven Reformatie

07 nov. 10.00 uur Ds. G.W. van Wingerden Stedum Dankdag

ONZE JARIGEN

08 sept. Ds. G. J. van Beusekom, Kramsvogellaan 64, 3722 ZE Bilthoven

22 sept. Mevr. H. Groenbroek-Messchendorp, Melkweg 360, 9602 JS,

Hoogezand

30 sept. Mevr. E. Noorlander-van der Laan, Hubbelinglaan 2, 9591 CS

Onstwedde.

2 okt. Mara Min, Rijksweg West 18 f, 9608 PC Westerbroek.

10 okt. Dhr. J. van den Akker, Johan Rengerssingel 79, 9617 ER Harkstede

08 nov. Mevr. L. Brienen-Wever, Meerweg 34, 9606 PN Kropswolde

Van harte gefeliciteerd! Wij wensen u een fijne dag en Gods zegen voor het komende jaar.

OPBRENGST COLLECTES

De collecte opbrengst in de maanden juli /augustus 2021 was:

Kerk € 508,06 ; Diaconie € 452,30

COLLECTES

De 1e collecte is voor de Kerk. Het doel van de 2e collecte is op:

05 sept. KiA Haïti 03 okt. Kerk & Israël

12 sept. KiA Zending Syrië 10 okt. Pastoraat eigen gemeente

19 sept. Diaconie 17 okt. Hospice Hoogezand

26 sept. De Duif Assen 24 okt. Onderhoud orgel

26 sept. Liudgerstichten 31 okt. Maxima Kledingbank Hgzd.

07 nov. Voedselbank Hoogezand

OMSCHRIJVING BESTEMMING COLLECTES

05 september 2021

NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Noodhulp Haïti.

KiA heeft een ANBI-status. Kerk in Actie beidt via het internationale kerkelijk netwerk ACT Alliance steun aan Haïtiaanse kerken en organisaties om direct noodhulp te geven. Er is dringend behoefte aan tenten, kleding, voedsel, zeep en waterfilters voor schoon drinkwater.

12 september 2021

NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie, o.v.v. Zending Syrië. Meer dan 90 % van de mensen in Syrië leeft onder de armoedegrens, voor meer dan de helft dreigt de honger. De oorlog in Syrië heeft een nieuw gezicht gekregen: van militair geweld naar een dramatische economische crisis. Er is nauwelijks aan eerste levensbehoeften te komen, laat staan aan bouw-materialen. Toch is het herstel van kerken het enige wat perspectief biedt.

26 september 2021

NL10 RABO 0162245114 t.n.v. Stichting Vanboeijen o.v.v. De Duif. De Stichting heeft een ANBI-status. De afdeling Geestelijke verzorging biedt mensen met een verstandelijke beperking ondersteuning en begeleiding op het gebied van levensbeschouwing, levensvragen, en zingeving. Daarnaast biedt Geestelijke verzorging toerusting en ondersteuning aan familie van mensen met een verstandelijke handicap, aan hun sociaal netwerk, aan plaatselijke geloofsgemeenschappen en dienst verlenende organisaties.


Hoe kunt u de diensten online volgen?
Op internet zoekt u
www.hervormdwesterboek.nl U kiest de knop “diensten beluisteren” en kiest de gewenste dienst. Als u de liturgie wilt volgen kiest u de knop “orde van dienst” en zoekt u de bijpassende liturgie. Vaak is het handig als u twee schermen opent. Zodat u kunt lezen en luisteren. Een mooie tip kregen we om een kaarsje aan te steken bij het vieren.
U kunt bijdragen aan de collecten door een bedrag over te maken op het rekeningnummer van de Diaconie met vermelding van de zondag waar voor u bijdraagt. (Zie achterpagina)

MEDITATIE

Tussen de Scylla en Charybdis doorvaren

Om bij het kamp van de Filistijnen te komen moest Jonathan een pad volgen tussen twee rotspunten door en de naam van de ene rotspunt was Bozez en de naam van de andere Senneh 1 Samuël 14: 4

In de Griekse mythologie zijn er verschillende verhalen over Scylla en Charybdis, twee zussen die zich zouden ophouden aan weerskanten van een zeestraat. Scylla is een monster met zes koppen dat je zal verslinden wanneer je binnen haar bereik komt. Charybdis ligt aan de overkant op de loer om je met een enorme draaikolk op te slokken. Kom je in die zeestraat terecht dan is het kiezen tussen twee kwaden, opgegeten worden of naar de diepte gesleurd worden. Tenzij je een manier vindt om er precies tussendoor te komen. In de Bijbel staat een passage dat daar wel wat aan

doet denken. Het gaat hier over Jonathan, de zoon van koning Saul.

Jonathan is op missie gegaan met zijn wapendrager en het pad naar zijn doel loopt precies tussen twee rotspunten door. De nadruk waarmee de

Bijbelschrijver de namen van deze kliffen noemt doet vermoeden dat hij er meer mee bedoeld dan simpelweg een topografische plaatsaanduiding. De naam van de ene rotspunt is Bozez; “De Glibberige” en de andere is Senneh, “De Doornige”. Blijkbaar was de ene kaal, zonder begroeiing en de andere begroeid met doornstruiken. Jonathan kan ze beide zien liggen en omdat hij naar het kamp van de Filistijnen wil dat erachter ligt moet hij kiezen. De ene lijkt op het zicht best te doen, maar de naam geeft al aan dat ze verraderlijk glad kan zijn. De andere is bijna onbegaanbaar, de doorns ontnemen je de lust om naar boven te gaan voordat je aan de klim begonnen bent.

Jonathans einddoel ligt voorbij deze twee rotspunten en, zo laat de schrijver ons weten, hij moet er niet overheen, maar er tussendoor. Hij moet het midden houden tussen aan de ene kant het glibberige pad van de overmoed en de andere kant doornstruiken van de angst. Want wie zegt: “Ik klaar het klusje wel even en klim naar boven.” Die loopt gevaar als het niet zo eenvoudig blijkt te zijn als gedacht en komt van een koude kermis thuis. Tegelijk geldt ook dat degene die de doornen ziet en zegt: ”Het is onbegonnen werk!” geen stap meer verzet en ook niet slaagt in zijn missie. Jonathan moet er precies tussendoor, het midden houden tussen overmoed en angst. Tussen eigen plannen maken en gewoon maar gaan in vertrouwen op God. Het midden tussen eigen actie ondernemen en God het werk laten doen.

Ik denk dat deze scene uit de Bijbel ons wat te zeggen heeft in een tijd waarin de nuance zo vaak ontbreekt. In allerlei maatschappelijke discussies en recent ook heel concreet in de omgang met de coronamaatregelen. Daarbij komt het ook vaak aan op het midden houden. We kunnen met een beroep op het vertrouwen op God onnodige en onverantwoorde risico’s nemen aan de andere kant kunnen we ook te veel verwachten van ons menselijk kunnen en de maakbaarheid van het leven. De kunst is om het midden te vinden tussen deze twee uitersten en dankbaar gebruik te maken van de mogelijkheden en inzichten zonder te vergeten dat God het is die ons aller leven draagt en we niet overbezorgd hoeven te zijn. Deze

tekst blijkt verrassend actueel en wellicht kent u zelf nog meer situaties waarin dit verhaal u wat te zeggen heeft.

Ds. Wouter van Wingerden

Samenstelling van de kerkenraad

Mevr. C.T. Alberts-Begeman diaken 050-404 22 94

Dhr. P. Bekkering diaken 0598-32 80 30

Dhr. W. Brienen Ouderling/ kerkrentmeester 0598-32 32 54

Dhr. J. Noot Ouderling/ kerkrentm./ scriba 0598-32 05 57

Dhr. K. de Vries Ouderling/ preses/ koster 050-404 25 90

Pastoraat:

Ds. G. W. van Wingerden

Sien Jensemahörn 8, 9921 RR Stedum

Tel. 0596 – 55 12 65; E-mailadres: ds.hervgemslwt@gmail.com

Organisten

Dhr. W. Brienen 0598-32 32 54

Mevr. J. Spijkman-Doornbos 0598-39 38 41

Dhr. G. Schoonbeek

Dhr. C. Schoonbeek

Bank/gironummers

Kerkrentmeesters Herv. Gem. Westerbroek

IBAN-rekening nummer NL78 INGB 0000 8098 27

Kerkvoogdij Herv. Gem. Onderhoudsplan

IBAN-rekeningnummer NL92 RABO 0366 9598 75

Begraafplaats Herv. Gem. Westerbroek

IBAN-rekeningnummer NL85 RABO 0379 1104 15

Diaconie der Herv. Gem. Westerbroek

IBAN-rekeningnummer NL53 INGB 0003 4851 49

Kopij voor de volgende K & K

Uiterlijk donderdagmorgen 4 november 2021 inleveren.

Website: www.hervormdwesterbroek.nl

Beheer website: Dhr. K. de Vries 050-404 25 90

Redactieadres

Kastanjeweg 1, 9603 DE Hoogezand

Tel: 0598-32 05 57;

E-mailadres: j.noot@online.nl