Van de kerkenraad

Inhoud Klok & Klepel

September/oktober 2019

BESTE GEMEENTELEDEN, BESTE LEZERS,

De laatste week van augustus mocht ik doorbrengen in Zwitserland. Het land waar naast Calvijn ook Zwingli als reformator heeft gewerkt. In 1519 kwam Huldrych Zwingli naar Zürich en sindsdien veranderde alles in de kerk. Zijn leer was ook het fundament voor Zwitserland zo las ik deze zomer ergens. Zwitserland herdenkt dus dit jaar 500 jaar reformatie.
Toen ik net op 2869 meter hoogte uit een kabelbaan op de Eggishorn was gestapt viel een bordje met deze tekst mij op: “die werke des Herrn sind gross zum staunen für alle” psalm 111 : 2 De herziene statenvertaling zegt het zo: “De werken van de HEERE zijn groot, zij worden onderzocht door allen die er vreugde in vinden”. Zou dit bordje misschien iets te maken hebben met Zwingli? zo dacht ik even. Hoe het ook zij, het is mooi dat je er op gewezen wordt als je op zo’n berg staat en je de grootheid en de schoonheid om je heen ziet en op je laat inwerken. Er waren ook een aantal orthodox geklede joden mee naar boven gegaan. Ook zij herinneren ons aan God en aan Zijn trouw. Ik val maar even met deze dingen met de deur in huis, want je hoort zo vaak dat mensen niets van God zien of merken. Misschien goed om ons even af te vragen of we dan wel goed opletten.

Wat te denken van de mooie zomer die we hadden en het vele wat er is gegroeid. De erediensten die we iedere zondag mochten houden en de gasten die we daar mochten ontmoeten. Vaak mensen die gewend zijn om in veel grotere aantallen samen te komen dan wij. Het raakte me dat één van hen na afloop van een dienst naar me toe kwam en mij op het hart bond om vooral vol te houden. Het had hem en zijn vrouw tot inzicht gebracht wat een zegen het mag zijn voor een dorp als Westerbroek dat de gemeente er is en dat de Bijbel er open gaat en er voor het dorp wordt gebeden. Soms voor mensen persoonlijk, maar ook voor het dorp als samenleving. Zeker ook wanneer daar, zo als recent het geval was wat spanningen zijn ontstaan.

Met deze opwekking gaan we een nieuw winterseizoen in met de groet en de zegen van God waar dominee van Beusekom onlangs zo prachtig overpreekte. Wij gaan weer aan het werk en weten ons gedragen door Gods zegen.

Wat gaan we doen?

Op zaterdag 14 september is de kerk weer open tussen 10.00 en 16.00 uur voor bezoekers van de Open Monumentendag.

Op zaterdagmiddag 21 september om 12.30 uur verzamelen we bij de kerk voor het jaarlijkse gemeente uitje. De Diaconie nodigt u uit om mee te gaan naar het gevangenismuseum in Veenhuizen. Geeft u zich daarvoor even op bij daken mevrouw Alberts. (050 404 2294) christienalberts@hotmail.com .

Op 22sten september holden wie noast de mörgendainst ook n oavenddainst en wel n Grunneger dainst. Veurganger is domie Tammo J. Oldenhoes oet Coevorden. Christelijke Meziekverainen Excelsior oet Bavvelt waarkt mit. Thema is: “van begun tot t end”

De eerste zondag van oktober houden we de Israëlzondag. Altijd weer indrukwekkend als je de woorden uit Psalm 87 in gedachten neemt. Hen (de gemeente uit de volken) tellen als bij Israël ingelijfd. Wij mogen bij het volk van God horen. Het heil is immers uit de joden. Met name uit die Ene. Jezus die de Christus is.

Niet alleen in de kerk is het winsterseizoen aangebroken maar ook op de scholen. Wij wensen de kinderen en de leerkrachten een goed en gezegend seizoen.
In de vorige K&K was nog aangekondigd dat Br. Brienen zijn plaats achter het kerkorgel spoedig weer dacht in te nemen. Dankbaar stellen we vast dat hij dit heeft mogen waarmaken en heeft zelf de hele zomerperiode alle diensten kunnen begeleiden.
Er wordt door de kerkrentmeesters naartoe gewerkt dat het noodzakelijke onderhoud aan het pijpwerk van het orgel binnenkort ter hand zal worden genomen zodat het voor de Kerst klaar kan zijn. Tijdens de reparatie blijft het orgel bespeelbaar zij het in wat beperkte omvang.

De dienst op zondag 10 november zal in het teken staan van de dankdag

voor gewas en arbeid. De diaconie vraagt dan weer aandacht voor de voedselbank. Daarover later meer.

Allen in uw eigen vreugde of verdriet Gods zegen gewenst.

Met een hartelijke groet,
Klaas de Vries.
ouderling/voorzitter van de kerkenraad


MEDITATIE

Je zult het maar zijn!

En zie, het was Lea!

Genesis 29: 25

De teleurstelling druipt er vanaf in hoe de Bijbelschrijver dit verteld. Eerst krijgen we te horen dat Jakob smoorverliefd is op Rachel, de dochter met de vurige ogen en het mooie lichaam. Lea is slechts haar oudere zus met fletse ogen en over haar figuur wordt veelzeggend niet gesproken. Die dan ook nog eens door een list aan een man gebonden die haar helemaal niet ziet zitten. Je zult Lea maar zijn, met een list uitgehuwelijkt omdat je anders niet aan de man komt, voor altijd in de schaduw van je zus. Zelfs door je vader als blok aan het been behandelt. Altijd tweede keus, altijd de mindere. Toch is ze een gezegende vrouw! God ziet haar, God ziet het onrecht dat haar aangedaan wordt. Hij draait de rollen voor een tijdje om. Lea is de eerste die Jakob een zoon schenkt. Ze noemt hem Ruben. Letterlijk betekent die naam: Zie een zoon! Direct voegt ze eraan toe: “want God heeft mijn verdrukking gezien. Nu zal mijn man mij liefhebben.” De rivaliteit met haar zus overschaduwt de verwondering over het nieuwe leven en ook bij de twee volgende zonen klinkt dat helaas nog door bij wat ze zegt na de geboorte. Maar bij de vierde is het anders! Nu zegt ze: “Dit maal zal ik de Heer loven.” Lea noemt hem Juda: God zij geprezen. Niets meer over haar zus of de ontbrekende liefde van haar man. Dit kind is een Godsgeschenk, niets meer en niets minder. Lea heeft vrede gevonden en het is haar genoeg.

Bij de geboorte van Juda vond Lea vrede, en die geschiedenis zal zich

herhalen. Zo profeteert Jakob over Juda op zijn sterfbed. Juda zal heersen en het volk, de volken zullen rust en vrede vinden als Silo komt. Silo, letterlijk de van God gezondene, de Messias. Dat is Jezus, de zoon van David, de vredekoning uit de stam van Juda.

En zie, het was Lea. God zag het ook. Hij ziet om naar de ongeziene, naar de mindere, de tweede keus. God zag Lea en zij zal de moeder worden van de Messias. Gods ogen zijn niet verandert, nog steeds ziet Hij degenen die door anderen niet gezien worden. Zijn oog rust op hen die door anderen hooguit als tweede keus beschouwd worden. Weet daarom dit: “Als u of jij zich ongezien voelt, minderwaardig of afgeschreven, dat God, deze God, de God van Lea u en jou wel ziet. Hij wil ook uw en jouw vrede zijn, zijn vrede geven. Vrede met je omstandigheden, rust in je hart omdat je weet, in alle dingen is God bij mij. Hoewel Lea niet opeens de lievelingsvrouw van Jakob werd; het met haar zus nog steeds geen koek en ei was, toch werd alles anders. Met Juda’s geboorte kon ze dat allemaal loslaten. Het hield haar niet meer in de greep.

Dat is waar die Achter-achterkleinzoon van Lea op doelde toen Hij zei: “Wees niet bezorgt voor de dag van morgen.” En ook: “Wees niet bevreesd, want Ik ben met jullie tot aan het einde van de wereld.” Laat het maar los, blijf niet in de ban van je zorgen of je minderwaardigheidsgevoel. Hij is met ons, Hij draagt ons. Dat verandert niets en tegelijkertijd alles. Je zult Lea maar zijn… misschien toch om jaloers op te worden.

Amen.

Hartelijke groet en graag tot ziens,

Ds. Wouter van Wingerden