Van de kerkenraad

Inhoud Klok & Klepel

 

Contactblad van de Hervormde Gemeente te

Westerbroek

Jaargang 20 Nummer 6

Redactie: J. Noot november / december A.D. 2020

BESTE GEMEENTELEDEN, BESTE LEZERS,

Alweer de laatste Klok & Klepel van 2020. Aan het begin van dit jaar hadden we er geen idee van hoe het zou gaan dit jaar. Dat we een tijd niet naar de kerk zouden kunnen en als we wel konden gaan dat we dat met aanpassingen moesten doen. Zoals ook veel mensen buiten de kerk ervaren ook wij dat niet alles zo maakbaar is als wij wel eens denken. We zijn onze afhankelijkheid weer meer gaan ervaren. Het maakt ons ook creatiever en het leert ons om de dingen anders te gaan aanpakken. Het kan ons ook leren om ons gebedsleven te gaan verdiepen. Het besef ons meer afhankelijk te weten van de zegen en de zorg van onze Hemelse Vader is een zegen op zichzelf. Dat we doorgaans met meer mensen in de kerk zaten dan andere zomers is ook bijzonder. Mensen van elders, en in de vakantieperiode, zelfs vanuit het hele land wisten de weg naar de kerk in Westerbroek te vinden.

Daarnaast sloot ook Mirjam Meeuwsen zich bij de gemeente aan en bleek een zeer trouwe kerkgangster te zijn. Terwijl ik dit schrijf is zij echter haar koffers aan het pakken en wordt ze opgehaald door haar in Engeland wonende vriend om daar samen met hem de toekomst in te gaan. Zij willen daar ook samen hun geloof gaan belijden zo liet Mirjam weten. Wij bewaren goede en warme herinneringen aan de tijd dat ze met ons optrok en wensen hen beiden van harte de zegen van onze God.

Ook trouwe kerkgangsters werden Mara Naomi Min en Willeke Zigterman Rustenburg. Zij wonen als studenten in een woning die achter de vroegere werf van E.J. Smit ligt. De dames stellen zich elders in dit blad nader aan ons voor. Fijn dat jullie met ons willen optrekken! Naast dit alles vinden ook steeds weer mensen de weg naar de kerk, die in Westerbroek wonen, maar die lid zijn van andere kerkgenootschappen buiten ons dorp. Dit levert mooie en goede contacten op. Weet u welkom in ons midden en loof God samen met ons, naar ik vurig hoop straks ook weer hard op.

De laatste christelijke feestdag die we onbekommerd mochten vieren was Kerst 2019. Sandy Weng werkte mee en ds. D.C. van Vliet was onze voorganger. Hij verkondigde ons het evangelie met als thema: Want een

Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven….. Dat is niet alleen voor Kerst bedoeld maar het is een boodschap voor iedere dag. Juist ook wanneer we donkerheid ervaren. Ik schrijf dit met in mijn achterhoofd de

wetenschap dat dominee van Vliet ernstig ziek is. Ik wens hem en ook zijn familie de kracht van deze woorden toe.

Zo komt Kerst alweer ter sprake. Hoe we het kunnen gaan vieren is nog uiterst onzeker. We proberen toch om de Kerstmiddag in sobere vorm doorgang te laten vinden op 16 december. Houdt u die middag even vrij? Het is vrijwel zeker dat de Kerstavonddienst niet door kan gaan in de kerk omdat er maar 30 mensen in kunnen. We spelen nu met de gedachte om een soort Kerstwandeling te gaan organiseren waarbij er op een aantal locaties in het dorp iets van Kerst te beleven zou kunnen zijn. We zijn daarover in gesprek met mensen van de VVV. Zien wat mogelijk is. Maar Kerst, de geboorte van Christus, moet toch gevierd worden?

Eerst nog de laatste zondag van het kerkelijk jaar. De Eeuwigheidszondag. We denken dan aan de tijd achter ons, en denken ook vooral aan hen die niet meer onder ons zijn, maar zien ook vooruit naar de beloofde toekomst van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Ds. G. de Fijter is onze voorganger op 22 november. Dan volgen er vier adventszondagen te beginnen op 29 november met ds. H. Poot. Een tijd van voorbereiding op wat komt. De tweede zondag komt ds. Wouter van Wingerden met ons het heilig Avondmaal vieren. Die maaltijd wijst ook heen naar de bruiloft van Christus, die het Lam is en de Bruidegom van Zijn bruid, Zijn gemeente. Kortom een periode van uitzicht en licht breekt aan. Dat contrasteert sterker naar mate het donker is. Gedurende de adventstijd zal de kerk weer dagelijks zijn geopend zodat u even binnen kunt lopen.

De kerkrentmeesters zijn in de weer met de Pastorie en de Leerkamer die hier en daar aan een renovatie toe zijn. De badkamer in de Pastorie verzakt en dat geeft ongerief voor de bewoners. Als we het geheel wat grondiger aanpakken is het één werk met meer opbrengst zo wordt er gedacht. Dit alles gaat in zeer aangenaam overleg met de bewoners.
Rond de jaarwisseling houden we geen extra diensten, maar is de laatste zondag van het jaar de oudejaarsdienst en de eerste zondag van het nieuwe jaar de nieuwjaarsdienst. Hopelijk kunnen we elkaar dan na de

dienst even informeel ontmoeten in traditionele Nieuwjaars stijl.
3

Kortom, u ziet dat de wil en de wens er is!
Allen een gezegende tijd gewenst!

Met een hartelijke groet,

Klaas de Vries.

Ouderling/voorzitter van de kerkenraad

Hoe kunt u de diensten online volgen?
Op internet zoekt u www.hervormdwesterboek.nl U kiest de knop “diensten beluisteren” en kiest de gewenste dienst. Als u de liturgie wilt volgen kiest u de knop “orde van dienst” en zoekt u de bijpassende liturgie. Vaak is het handig als u twee schermen opent. Zodat u kunt lezen en luisteren. Een mooie tip kregen we om een kaarsje aan te steken bij het vieren. U kunt bijdragen aan de collecten door een bedrag over te maken op het rekeningnummer van de Diaconie met vermelding van de zondag waar voor u bijdraagt. (zie achterpagina)

MEDITATIE

Er is Hoop!

Zoals uit een oude, omgehakte boom een kleine,

nieuwe tak kan groeien zo zal uit de oude ​familie​

van David een nieuwe ​koning​ komen.

Jesaja 11:1

Jezus komt! Het duurt nog even maar het is bijna weer advent, met een paar weken gaan we weer op weg om het feest van Christus komst naar deze wereld weer te vieren. Niet voor niets een groot feest en de beperkingen in de mogelijkheden om het te vieren doen niets af aan de feestelijkheid die in het feest zelf zit. Feest, omdat er leven is gekomen, waar het leven weg was. Er zal een nieuwe tak groeien uit de oude afgehakte boom van David. De stamboom van David was afgehakt.

In de tijd voor Jezus was daar niet veel meer van over, het was al helemaal afgelopen met het koningschap van David. Al eeuwen zat er al niemand meer van de kinderen van David op de troon. Er zijn zelfs heidenen, vreemdelingen, Romeinen aan de macht. De boom is afgehakt, het ivoorbij. De beloftes lijken tevergeefs te zijn, bijna vergeten en het ziet er niet naar uit dat het anders wordt, en toch….en toch…

Jesaja heeft er al iets van aanzien komen: een afgehouwen tronk, een omgehakte boom. Daar zal het een keer van komen, maar dan, op dat moment, als het helemaal voorbij lijkt: dan zal er nieuw leven komen. Op dat moment begint God iets nieuws, dat is Kerst: God laat een nieuwe tak

groeien. Waar de menselijke mogelijkheden ophouden, maakt God een

nieuw begin. Dat is de boodschap van Jesaja 11:1 en ook van de geslachtsregisters van Jezus in Lukas en Mattheüs. Het is één van de vele opmerkelijke observaties die Joseph Ratzinger, de vorige paus doet in zijn boeken over het leven van Jezus. De mannelijke lijn van David komt uit bij Jozef, maar daar houdt het op. De stamboom van Jezus lijkt wel die afgezaagde stam. De mannelijke, de normale menselijke lijn loopt dood, en toch komt er een nieuw begin.

Dat is Kerst; als het menselijk gesproken dood loopt, als het duister is, komt Hij. Waar wij het als mens niet meer redden, daar daalt Hij af en komt in onze wereld, in ons leven. Niet voor niets is Kerst het feest van licht. Licht dat doorbreekt in onze duisternis. Christus is gekomen en wil ook in uw en jouw leven komen. Vertrouw daar maar op, geloof het maar. Zeker dit jaar. Jaren geleden was er een campagne rondom Pasen, met de slogan: Er is Hoop! Heel af en toe kom ik die stickers met een regenboog nog tegen op een auto of achter het raam bij een voordeur. Het was rond Pasen maar die actie had net zo goed rond Kerst georganiseerd kunnen worden. Daarom de titel boven deze meditatie: Er is hoop! Hoop omdat uit de oude afgehakte boom een nieuwe tak zal groeien.

Ds. Wouter van Wingerden  

EVEN VOORSTELLEN

Beste allemaal,

Mijn naam is Mara Min en ik ga sinds kort bij jullie naar de kerk. Ik heb een aantal van jullie daar al gezien en gesproken, maar toch leek het me wel leuk om me even voor te stellen.

Sinds september woon ik samen met Willeke Zigterman Rustenburg in Westerbroek, op het industrieterrein bij de mini-garage. Daarvoor woonde ik bij mijn ouders in Hoogezand. Ik studeer Religiewetenschappen en Willeke studeert theologie. Daarnaast ben ik politiek actief voor het CDA en heb ik twee dichtbundels uitgebracht. Ook maai ik vanaf november het gras bij het kerkhof. 

Van huis uit ben ik niet christelijk opgevoed. Mijn ouders waren beide niet

gelovig. Als kind had ik al interesse in het geloof en dus ging ik als zesjarig meisje met mijn katholieke buurvrouw mee naar de kerk. Daardoor ben ik ook niet gedoopt, en ben ik nog op zoek naar een kerk en een goed moment om me te laten dopen.

Bedankt allemaal, dat jullie me zo welkom hebben laten voelen in de kerk. Dat waardeer ik enorm!

Mara,

Te bereiken op: mara2000min@gmail.com

OPBRENGST COLLECTES

Sept. / Okt. 2020 Kerk € 395,93 ; Diaconie € 344,14

KERKDIENSTEN HERVORMDE GEMEENTE WESTERBROEK`

08 nov. 10.00 uur Ds. G.J. van den Top Wedde Dankdag

15 nov. 10.00 uur Ds. G.J. van Beusekom Bilthoven

22 nov. 10.00 uur Ds. G. de Fijter Kampen Eeuwigh Zond.

29 nov. 10.00 uur Ds. H. Poot Oosternieland Voorb. HA

06 dec. 10.00 uur Ds. G.W. van Wingerden Stedum Viering HA

13 dec. 10.00 uur Ds. N. Noorlander Onstwedde

20 dec. 10.00 uur Ds. J.A.A. Geerts Zalk / Vecaten

24 dec. ?? uur Nader in te vullen Kerstavond

25 dec. 10.00 uur Ds. H. van de Wind Onstwedde 1e Kerstdag

27 dec. 10.00 uur Dhr. M. van Heijningen Dorkwerd

01 jan. 2021 Nieuwjaar, geen dienst

03 jan. 10.00 uur Ds. G.W. van Wingerden Stedum

10 jan. 10.00 uur Ds. H. Poot Oosternieland

ONZE JARIGEN

08 nov. Mw. L. Brienen-Wever, Meerweg 34, 9606 PN Kropswolde

15 nov. Dhr. C.J. Bouman, J.W. Frisolaan 42, 9602 GJ Hoogezand

20 nov. Mw. S.A. Hogenberg-Brouwer, Roodharsterlaan 4, 9608 TD

Westerbroek

21 nov. Dhr. W. Koops, Cartonbaan 58, 9601 ND Hoogezand

28 nov. Abel v Wingerden (5 jaar), Sien Jensemahörn 8, 9921 RR Stedum

01 dec. Mw. C. Staal-Huiting, P.S. Gerbrandyhof 10, 9603 NB Hoogezand

15 dec. Mw. A. Smedes-Schuilenberg, Vosholen 47, 9611 KN Sappemeer

16 dec. Dhr. H. Staal, Woonzorglocatie ZINN, locatie De Burcht, laagbouw

kamer 60, v.d. Duyn van Maasdamweg 250, 9602 VT Hoogezand

01 jan. Ds. G.W. van Wingerden, Sien Jensemahörn 8, 9921 RR, Stedum

09 jan. Dhr. W. Alberts, Boekhors 1, 9608 PW Westerbroek

Van harte gefeliciteerd! Wij wensen u een fijne dag en Gods zegen voor het komende jaar.

OPBRENGST IS VOOR DE ZENDING

Denkt u er aan om afgescheurde postzegels, oude ansichtkaarten (met postzegel) en geboortekaartjes in de doos te doen die achter in de kerk staat? De opbrengst van deze inzamelingsactie is bestemd voor de zending.

COLLECTES

De 1e collecte is voor de Kerk.

Het doel van de 2e collecte is op:

08 nov. Voedselbank HS 20 dec. Reparatie orgel

15 nov. Hospice Hoogezand 24 dec. KiA Kinderen in de Knel

22 nov. De Herberg 25 dec. Diaconie

29 nov. Christenen voor Israël 27 dec. Pastoraat eigen gemeente

06 dec. Diaconie 03 jan. Diaconie

13 dec. Ichtus Vakantiereizen 10 jan. Bartiméus Sonneheerdt

ADRES van gemeenteleden die in een Woon- zorgcentrum verblijven

– Dhr. D. Akkerman, Woonzorgcentrum A.G. Wildervanck, kamer 555,

Borgerspark 2, 9642 LN Veendam. Tel. 0598-667 888.

– Mw. B. Muurman-Schreijer, Woonzorgcentrum Voor Anker, Hoofdstraat

150, kamer 406, 9601 EM Hoogezand. Tel. 0598-317 662

– Dhr. H. Staal, Woonzorglocatie ZINN De Burcht, kamer 60,

v.d. Duyn van Maasdamweg 250, 9602 VT Hoogezand

Samenstelling van de kerkenraad

Mw. C.T. Alberts-Begeman diaken Tel. 050-404 22 94

Dhr. P. Bekkering diaken Tel. 0598-32 80 30

Dhr. W. Brienen Ouderling / kerkrentmeester Tel. 0598-32 32 54

Dhr. J. Noot Ouderling / kerkrentm./ scriba Tel. 0598-32 05 57

Dhr. K. de Vries Ouderling / preses / koster Tel. 050-404 25 90

Pastoraat:

Ds. G.W. van Wingerden

Sien Jensemahörn 8, 9921 RR Stedum

Tel. 0596 – 55 12 65; E-mailadres: ds.hervgemslwt@gmail.com

Organisten

Dhr. W. Brienen Tel. 0598-32 32 54

Mw. J. Spijkman-Doornbos Tel. 0598-39 38 41

Dhr. G. Schoonbeek

Dhr. C. Schoonbeek

Bank/gironummers

t.n.v. Kerkrentmeesters Herv. Gem. Westerbroek

IBAN rekeningnummer NL78 INGB 0000 8098 27

t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. Onderhoudsplan

IBAN rekeningnummer NL92 RABO 0366 9598 75

t.n.v. Begraafplaats Herv. Gem. Westerbroek

IBAN rekeningnummer NL85 RABO 0379 1104 15

t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Westerbroek

IBAN rekeningnummer NL53 INGB 0003 4851 49

Kopij voor de volgende K & K

Uiterlijk woensdag 6 januari 2021 inleveren.

Website: www.hervormdwesterbroek.nl

Beheer website

De heer K. de Vries Tel. 050-404 25 90

Redactieadres:

Kastanjeweg 1, 9603 DE Hoogezand

Tel: 0598 – 32 05 57; E-mailadres: j.noot@online.nl

======================================================================

Contactblad van de Hervormde Gemeente te

Westerbroek

Jaargang 20 Nummer 5

Redactie: J. Noot september / oktober A.D. 2020

BESTE GEMEENTELEDEN, BESTE LEZERS,


In de vorige Klok & Klepel sloot ik af met de aankondiging van de afscheidsdienst van ds. Schinkelshoek. Inmiddels heeft die dienst plaats gevonden. We hebben geprobeerd om te doen wat mogelijk was. Koffie vooraf ging prima en zo konden we gastvrij zijn voor de kerkgangers en enkele gasten uit Friesland. Enkele woorden van herinnering en dank in de richting van ds. Schinkelshoek en zijn vrouw Jannie zijn gesproken. We hebben hen bloemen en een boek van Aafke Holman ‘De Psalmen, een vertaling in kleur’ overhandigd en herinnerden ons het psalmenproject van destijds met de expositie van een aantal schilderijen van Aafke Holman. Het echtpaar Schinkelshoek was er zichtbaar blij mee.

In de preek over het dochtertje van Jaïrus en de genezing van de bloedvloeiende vrouw zagen we met elkaar dat de dingen wel eens heel anders kunnen lopen in een mensenleven dan we ons hadden voorgesteld. Even dacht ik: “wie zou hier niet een verhaal kunnen invullen uit eigen leven”? Hoe meer we kunnen, des te meer kunnen we gaan vertrouwen op eigen plannen en de uitkomst daarvan.

Maakbaarheid is zo’n kreet die dan al gauw langs komt. En als het dan anders gaat? Paniek? En wat als onze gebeden ook nog niet lijken te worden verhoord? Jezus komt als het ware te laat voor ons gevoel? Hij liet in Lucas 8 zien dat zelfs de dood voor zijn gezag moest wijken. Zo liet hij daar al iets van Pasen zien. Hij sprak: “Vreest niet, geloof alleen”. Goed om deze woorden aan elkaar mee te geven als voorganger en gemeente. Geen goedkope woorden. Woorden van Jezus zelf die weet wat lijden en dood is en wat Leven is. Elke zondag mogen we ze weer horen Woorden van Hem. Woorden van eeuwig leven.

Ja, fijn dat we in de afgelopen maanden steeds weer konden samenkomen en dat we ook geregeld gasten mochten verwelkomen, ja zelfs een aantal jonge dames die in onze omgeving zijn komen wonen en de weg naar onze kerk hebben gevonden. Hartelijk weldrukt. Hoewel we nog niet alle liederen hardop zingen is het toch mooi dat we er minstens een drietal zingen in de dienst. Het zingen van lofliederen op God doet er toe. Hij troont immers op de lofzangen van zijn volk.

Zodra we het verantwoord achten zullen we proberen dit uit te breiden, maar we volgen de ontwikkelingen van het virus op de voet en zijn voorzichtig met elkaar en met onze omgeving. Zelf merk ik dat ik het lastig vind dat ik niet zomaar uit de voeten kan terwijl ik dat wel zou willen. Het heeft iets van gas geven en tegelijk op de rem trappen. Dat heeft iets vermoeiends in zich. We zouden als kerkenraad ook weer graag de activiteiten willen oppakken zoals het gemeente uitje, de Monumentendag en de Grunneger dainst op 27 september a.s., maar dat hebben we toch moeten afzeggen. Wat gelukkig wel door kan gaan is de Israëlzondag op 4 oktober. Het volk Israël waarmee God zich heeft verbonden. Het volk uit wie de beloofde Messias is geboren. Israël, de stam waarop wij de Gemeente zijn geënt.

Het onderhoud aan de gebouwen vindt nog steeds plaats en gaat nog plaats vinden. De kerkrentmeesters zijn daar druk mee. Ook het onderhoud van het kerkhof vraagt aandacht. Tot nu toe deed de heer Redeker dat voor wat betreft het geregeld maaien en het bladruimen. Hij gaat daar mee stoppen. De kerkrentmeesters zijn op zoek naar iemand die dat tegen betaling wil gaan overnemen. Mocht u iemand kennen die dat zou kunnen en willen doen dan kunt u contact opnemen met br. J. Noot.

We hebben als kerkenraad besloten om het kerkgebouw gedurende de zomertijd dagelijks open te stellen. Er zijn dit seizoen heel wat mensen geweest die even binnen zijn gelopen. Sommigen schreven hun bevindingen in het gastenboek. Mooi. Dank aan de familie Alberts en aan mevrouw Meijering die iedere dag de kerk openen en weer sluiten. En niet te vergeten voor die heerlijke snoepjes!
Tenslotte vraag ik nog even uw aandacht voor de vergadering van de classis Groningen – Drenthe op 17 september 2020 om 19.30 uur.

De coronacrisis maakt het mogelijk deze vergadering online mee te maken via een live video-uitzending, te volgen via www.kerkomroep pg Beilen (Pauluskerk) of via het YouTube kanaal van de kerk.

 

Ds. René de Reuver zal dan een inleiding houden over de door de generale synode vastgestelde visienota “Van U is de toekomst”

Graag wens ik u allen gezondheid en Gods zegen.

Met een hartelijke groet,
Klaas de Vries.
Ouderling/voorzitter van de kerkenraad

Hoe kunt u de diensten online volgen?
Op internet zoekt u www.hervormdwesterboek.nl U kiest de knop “diensten beluisteren” en kiest de gewenste dienst. Als u de liturgie wilt volgen kiest u de knop “orde van dienst” en zoekt u de bijpassende liturgie. Vaak is het handig als u twee schermen opent, zodat u kunt lezen en luisteren. Een mooie tip kregen we om een kaarsje aan te steken bij het vieren. U kunt bijdragen aan de collecten door een bedrag over te maken op het rekening nummer van de Diaconie met vermelding van de zondag waar voor u bijdraagt. (zie achterpagina)

kom in ons midden. Op z’n minst kunnen we zeggen dat jullie aanwezigheid de gemiddelde leeftijd flink

 

VOOR DE ZENDING

Denkt u er aan om afgescheurde postzegels, oude ansichtkaarten (met postzegel)

en geboortekaartjes in de doos te doen die achter in de kerk staat? De opbrengst

van deze inzamelingsactie is bestemd voor de zending.

ADRES van gemeenteleden die in een Woonzorgcentrum verblijven

– Dhr. D. Akkerman ,Woon- zorgcentrum A.G. Wildervanck, kamer 555,

Borgerspark 2, 9642 LN Veendam. Tel.: 0598-66 78 88.

– Mw. B. Muurman-Schreijer, Woonzorgcentrum Voor Anker, Hoofdstraat 150,

kamer 406, 9601 EM Hoogezand. Tel 0598-31 76 62

– Dhr. H. Staal, Woonzorglocatie ZINN De Burcht, Laagbouw, kamer 60

v.d. Duyn van Maasdamweg 250, 9602 VT Hoogezand

KERKDIENSTEN HERVORMDE GEMEENTE WESTERBROEK

06 sept. 10.00 uur Ds. J.H. van Wijk Zwolle/Windesheim

13 sept. 10.00 uur Ds. N. Noorlander Onstwedde Voorber. H.A.

20 sept. 10.00 uur Ds. N. Noorlander Onstwedde Viering H.A

27 sept. 10.00 uur Ds. C. Hoek Bedum

04 okt. 10.00 uur Ds. G.J. van Beusekom Bilthoven Israël zondag

11 okt. 10.00 uur Dr. H.J.C.C.J. Wilschut Bovensmilde

18 okt. 10.00 uur Ds. G.W. van Wingerden Stedum

25 okt. 10.00 uur Ds. H. van Wingerden Rijssen

01 nov. 10.00 uur Drs. H.J. van der Wal Groningen Herv. dag

08 nov. 10.00 uur Ds. G.J. van den Top Wedde Dankstond

ONZE JARIGEN

08 sept. Ds. G. J. van Beusekom, Kramsvogellaan 64, 3722 ZE Bilthoven

22 sept. Mevr. H. Groenbroek-Messchendorp, Melkweg 360, 9602 JS,

Hoogezand

30 sept. Mevr. E. Noorlander-van der Laan, Hubbelinglaan 2, 9591 CS

Onstwedde.

10 okt. Dhr. J. van den Akker, Johan Rengerssingel 79, 9617 ER

Harkstede

17 okt. Mirjam Meeuwsen, Winschoterweg 9, 9723 CG Groningen

08 nov. Mevr. L. Brienen-Wever, Meerweg 34, 9606 PN Kropswolde

Van harte gefeliciteerd! Wij wensen u een fijne dag en Gods zegen voor het komende jaar.

 

OMSCHRIJVING BESTEMMING COLLECTES

13 september 2020

NL11 TRIO 0781 3226 18 t.n.v. Stichting Het Passion te Hummelo o.v.v. Gift. De Stichting heeft een ANBI status.

Time-outvoorziening Het Passion ligt als een baken van rust in het landschap van de Achterhoek. Omgeven door weilanden en geboomte ademt het een sfeer van reflectie en aandacht. Omringd door vrijwilligers vinden de dak- en thuislozen in 4 tot 6 weken tijd nieuwe energie om zinvolle vervolgstappen te overwegen. Hierbij krijgen ze professionele

begeleiding om wellicht een stap te maken naar een concreet vervolgtraject. Het Passion is een diaconaal project met ook de inzet (65%) van vrijwilligers.

11 oktober 2020

NL 78 INGB 0650 5879 05 t.n.v. Stichting Terwille, o.v.v. Terwille Groningen. De Stichting heeft een ANBI status en is een door de overheid erkende GGZ-instelling.

Terwille biedt hulp aan mensen die te maken hebben met verslaving en/of prostitutie. Samen gaan we onderweg naar een nieuw perspectief. Jouw regie is daarin belangrijk: het gaat om jouw leven. Onze medewerkers werken vanuit een christelijke levensovertuiging. Onze identiteit komt naar voren in de manier waarop we mensen willen benaderen: gelijkwaardig, zonder vooroordeel, vanuit liefde en respect. Wij geloven dat mensen bestemd zijn om vrij te zijn!

1 november 2020

NL33 INGB 0002 4288 88 t.n.v. Stichting Missionair Diaconaal Centrum te Groningen, o.v.v. Gift. De Stichting heeft een ANBI status.

Stichting Missionair Diaconaal Centrum is de eigenaar en beheerder van Het Pand. De stichting draagt zorg voor het onderhoud, verhuur en de exploitatie van Het Pand, zodat de gebruikers hun missionaire en diaconale werk kunnen verrichten en er maatschappelijk welzijnswerk wordt ontplooid.

 

MEDITATIE

Een deur in de ark?

De ark van Noach, wie kent hem niet? De illustratoren van kinderbijbels weten er wel raad mee. Rien Poortvliet heeft er zelfs een heel boek aan gewijd, want zo kon hij zijn voorliefde om dieren te tekenen helemaal uitleven. Als het over de ark van Noach gaat dan denken we al snel aan die stoet dieren die twee aan twee aan komen lopen. Een mooi beeld, maar voor nu wil ik jullie aandacht op een ander detail richten. De ark heeft een deur!

Nogal logisch zou je zeggen, welk schip heeft nu geen deur? En het was mij ook nog nooit als bijzonder opgevallen, totdat ik de toelichting van Piet van Midden (een docent Hebreeuws) las bij Genesis 6: 16. Hij gebruikte de letterlijke betekenis van het woord ark en daardoor bleef het bij mij haken. Opeens werd die deur belangrijk en vol betekenis. De ark is niet een mooie botter of logger in het groot, maar een kist. Kijk maar naar de afmetingen, het is een mooie langgerekte box van 150 bij 25 bij 15 meter.

Ook de andere arken in de Bijbel: de ark in de tabernakel en de mand van riet waar Mozes als baby mee op de Nijl drijft, zijn kisten. De ark van Noach is dus ook

4

geen boot maar een kist. Uit die constatering trekt Piet van Midden dan ook een conclusie die bij mij bleef haken, omdat het een conclusie is vol hoop:

“De HEER gaat de schepping begraven in het water van de dood. Maar het bijzondere is: in deze ark, deze doodskist zit een deur…”

Dat er een deur in zit maakt alles anders. Het laat ons zien hoe God is, want Hij laat eerst een deur in de ark maken (Genesis 6:16), dan sluit Hij deze zelf achter Noach en zijn familie (Genesis 7:16) en vervolgens roept Hij hen er zelf weer door

naar buiten (Genesis 8:16). De deur van de ark, staat voor de hoop, de redding van Noach en de mensheid. Het is het teken dat er na het oordeel, na de zondvloed weer toekomst, nieuw leven is.

Dan gaan de gedachten automatisch naar die andere deur: Jezus, die gezegd heeft: “Ik ben de deur.” Hij is de deur in onze ark, de opening in onze doodskist. Wie in Hem gelooft zal net als ieder mens sterven, want de straf op de zonde is de dood. Maar gelukkig zijn zij die in de Here sterven, want in hun doodskist zit een deur. Een deur die na het oordeel weer opengaat. Dan zal voor hen Gods stem klinken zoals bij Noach: “Ga de ark uit en vervul de aarde”, met andere woorden: “Sta op uit de dood en leef tot in eeuwigheid!”

Amen, zo zal het zijn.

Een hartelijke groet van ds. Wouter van Wingerden

COLLECTES

De collecte opbrengst in de maanden juli /augustus 2020 was:

Kerk € 343,85 ; Diaconie € 389,30

De 1e collecte is voor de Kerk. Het doel van de 2e collecte is op:

06 sept. Gevlucht, gezien, geliefd 04 okt. Christenen voor Israël

13 sept. Het Passion 11 okt. Stichting Terwille Groningen

20 sept. Diaconie 18 okt. Reparatie orgel

27 sept. Ziekenhuis pastoraat 25 okt. KiA Corona ramp

01 nov. Het Pand Groningen

08 nov. Voedselbank Hoogezand

Samenstelling van de kerkenraad

Mevr. C.T. Alberts-Begeman diaken 050-404 22 94

Dhr. P. Bekkering diaken 0598-32 80 30

Dhr. W. Brienen Ouderling / kerkrentmeester 0598-32 32 54

Dhr. J. Noot Ouderling / kerkrentm./ scriba 0598-32 05 57

Dhr. K. de Vries Ouderling / preses/ koster 050-404 25 90

Pastoraat:

Ds. G. W. van Wingerden

Sien Jensemahörn 8, 9921 RR Stedum

Tel. 0596 – 55 12 65; E-mailadres: ds.hervgemslwt@gmail.com

Organisten

Dhr. W. Brienen 0598-32 32 54

Mevr. J. Spijkman-Doornbos 0598-39 38 41

Dhr. G. Schoonbeek

Dhr. C. Schoonbeek

Beheer website

Dhr. K. de Vries 050-404 25 90

Bank/gironummers

Kerkrentmeesters Herv. Gem. Westerbroek

IBAN rekening nummer NL78 INGB 0000 8098 27

Kerkvoogdij Herv. Gem. Onderhoudsplan

IBAN rekeningnummer NL92 RABO 0366 9598 75

Begraafplaats Herv. Gem. Westerbroek

IBAN rekeningnummer NL85 RABO 0379 1104 15

Diaconie der Herv. Gem. Westerbroek

IBAN rekeningnummer NL53 INGB 0003 4851 49

Kopij voor de volgende K & K

Uiterlijk woensdag 4 november 2020 inleveren.

Website: www.hervormdwesterbroek.nl

Redactieadres

Kastanjeweg 1, 9603 DE Hoogezand

Tel: 0598-32 05 57; E-mailadres: j.noot@online.nl

===============================================================

 

Contactblad van de Hervormde Gemeente te

Westerbroek

Jaargang 20 Nummer 3

Redactie: J. Noot Mei / Juni A.D. 2020

BESTE GEMEENTELEDEN, BESTE LEZERS,

In de vorige Klok & Klepel schreef ik nog over allerlei zaken die we van plan waren te gaan doen met Goede Vrijdag en met Pasen en over nog heel wat andere voornemens. Nu kunnen we de vraag stellen wat daar allemaal van terecht is gekomen. Nou in ieder geval is het Goede Vrijdag en Pasen geweest maar wij moesten dat anders vieren. Niet samen komen en geen Avondmaal vieren. Dat bepaalt ons bij een gemis. Toch blijven we vieren. Weliswaar op afstand maar via de website en de online diensten blijft de verkondiging en de viering doorgaan en blijft er ook iets van verbondenheid merkbaar en voelbaar. Fijn dat de moderne middelen ons ten dienste kunnen staan ook in dezen. Hoewel er steeds meer verruiming komt van de regels zijn wij als Kerkenraad toch voorzichtig met het weer opstarten van de samenkomsten om elkaar niet in gevaar te brengen en ook om geen verkeerde signalen af te geven naar de samenleving. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat we er niet naar verlangen om wel weer samen te komen om samen te zingen en samen te vieren. Zeker nu de kerk er weer zo mooi uitziet en het orgel weer zo prachtig klinkt. Op de avond van de dodenherdenking hebben we de klok weer laten luiden en heeft organist Brienen het Wilhelmus laten klinken met open kerkdeuren, waardoor het geluid in het dorp was te horen. Een bijzonder en ontroerend moment na die indrukwekkende stilte en het prachtig klinkende instrument. Weer zo’n moment waarop ik hoop dat we gauw weer samen kunnen komen. Maar voorzichtigheid voorop. Wat fijn dat we 75 jaar vrijheid toch konden vieren en gedenken onder omstandigheden waarin onze overheid ons verantwoordelijkheid geeft en ons niet opdraagt of commandeert. Juist nu iets om in dankbaarheid bij stil te staan.
Het is voor sommigen onder ons extra moeilijk in deze tijd, vooral als je in een verzorgingshuis woont en zo graag contact wilt hebben met je naasten of met de kerk. De gedachten gaan dan al snel uit naar mevrouw Muurman, de heren Akkerman en Staal en anderen die we kennen. Ook de mensen die wachten op een medische ingreep die is uitgesteld, waardoor de spanning kan oplopen en de vraag zich opdringt of het ziektebeloop zich ondertussen niet nadelig ontwikkeld. Hoewel wij proberen met elkaar mee te leven en naar elkaar te luisteren blijven dit soort vragen toch spelen. Laten we nu we niet samen komen wel met en voor elkaar bidden als we de dienst online volgen en in onze persoonlijke gebeden.
Dankbaar ben ik voor de hulp van ds. Wouter van Wingerden die zich van meet af aan heeft ingezet om de online diensten te realiseren in nauw overleg met de gastpredikanten waarvan sommigen ook diensten aanleveren. En dan die spontane medewerking van organist Cor Schoonbeek die probeert om online door hem gespeelde stukken aan te leveren die iets wezenlijks toevoegen aan het totaal van de diensten. Dank daar voor!
Het kerkelijk jaar gaat door en brengt ons bij de Hemelvaart van de Here Jezus. Koning Jezus weet u nog. Denkt u nog maar even aan de Palmzondag. Jezus als 2

kerken en gemeenten in Syrië kiezen er voor om helper te zijn en bieden

noodhulp en laten mensen voorzichtig terugkeren naar veilige gebieden.

31 mei 2020, Pinkstercollecte Zending, NL89 ABNA 0457 457 457

t.n.v. Kerk in Actie, o.v.v. Jonge kerk in Marokko

In Marokko is het niet toegestaan christen te zijn, behalve voor niet Marokkanen. Steeds meer christenen uit diverse Afrikaanse landen komen in Marokko studeren en blijven er deels wonen. Ook stranden Afrikaanse migranten die via de woestijn Europa willen bereiken in Marokko. Veel van deze Afrikanen zijn christen. Hierdoor groeit de kerk in Marokko

28 juni 2020, Open maaltijden Martinikerk Groningen, NL43 INGB 0008 3755 84

t.n.v. Stichting Missionair Werk Het Pand te Groningen, o.v.v. Open maaltijden

Elke eerste zondag van de maand is er een Engelstalige Internationale Worship Service. Vanaf 16.30 uur bent u welkom voor een kop koffie en een gratis maaltijd na de dienst.

ADRES van (oud) gemeenteleden die in een Woonzorgcentrum verblijven

– Dhr. D. Akkerman ,Woonzorgcentrum A.G. Wildervanck, kamer 555, Borgerspark 2, 9642 LN Veendam. Tel.: 0598 – 66 78 88

– Mw. B. Muurman-Schreijer, Woonzorgcentrum Voor Anker, Hoofdstraat

150, kamer 406, 9601 EM Hoogezand. Tel. 0598-317 662

– Dhr. H. Staal, Woonzorglocatie ZINN De Burcht, Laagbouw kamer 60, v.d. Duyn

van Maasdamweg 250, 9602 VT Hoogezand.

ONZE JARIGEN

02 mei Mw. W. Loenen-Bos, Melkweg 324, 9602 JR Hoogezand

07 mei Dhr. D. Akkerman, Woonzorgcentrum A.G. Wildervanck, K 555, Borgerspark 2, 9642 LN Veendam,

12 mei Mw. B. Muurman-Schreijer, Woonzorgcentrum Voor Anker, Hoofdstraat

150, kamer 406, 9601 EM Hoogezand. Tel. 0598-317 662

14 mei Mw. J. Spijkman-Doornbos, Dr. Aletta Jacobstraat 13, 9611 EA Sappemeer

17 mei Hugo van Wingerden, Sien Jensemahörn 8, 9921 RR Stedum

20 mei Sig’a H. Cinti-Kort,Villa Circonvallazione 35, 60030, San Marcello

(Anc) Italië

02 juni Dhr. W. Brienen, Meerweg 34, 9606 PN Kropswolde

14 juni Ds. N. Noorlander, Hubbelinglaan 2, 9591 CS Onstwedde

19 juni Mw. P. S. Noot-van der Molen, Kastanjeweg 1, 9603 DE Hoogezand

04 juli Dhr. W.R. Meijering, Oudeweg 69, 9608 PK Westerbroek

Van harte gefeliciteerd! Wij wensen u een fijne dag en Gods zegen voor het komende jaar. 7

KERKDIENSTEN HERVORMDE GEMEENTE WESTERBROEK

03 mei 10.00 uur Ds. G.W. v Wingerden Stedum

10 mei 10.00 uur Ds. H. van Wingerden Rijssen

17 mei 10.00 uur Ds. H.C. Marchand Groningen

21 mei 10.00 uur Dr. W. Dekker Oosterwolde Hemelvaart

24 mei 10.00 uur Dr. J.F. Mol Nijega

31 mei 10.00 uur Ds. G.J. van den Top Wedde Pinksteren

07 juni 10.00 uur Dhr. F. Verkade Ruinerwold

14 juni 10.00 uur Ds. P.A. Versloot Groningen

21 juni 10.00 uur Ds. N. Noorlander Onstwedde

28 juni 10.00 uur Dr. J.A. vd Berg Amersfoort

05 juli 10.00 uur Ds. G.W. v Wingerden Stedum Voorber. HA

12 juli 10.00 uur Ds. G. J van Beusekom Bilthoven Viering HA

OPBRENGST IS VOOR DE ZENDING

Denkt u er aan om afgescheurde postzegels, oude ansichtkaarten (met postzegel) en geboortekaartjes in de doos te doen die achter in de kerk staat? De opbrengst van de inzamelingsactie is bestemd voor de zending.

OPBRENGST COLLECTES

Maart / April 2020 Kerk € 375,50 ; Diaconie € 255,02

COLLECTES

De 1e collecte is voor de Kerk. Het doel van de 2e collecte is op:

03 mei Pro Rege 21 juni Open Hof Groningen

10 mei Opbouw kerk in Syrië 28 juni Open maaltijden Martinikerk

17 mei Dovenpastoraat 05 juli Wilde ganzen

21 mei IZB 12 juli Diaconie

24 mei KiA kinderen in Oeganda

31 mei KiA Pinkstercollecte Zending

07 juni Zeemanshuis Delfzijl

14 juni Dorpskerken

OMSCHRIJVING BESTEMMING COLLECTES

10 mei 2020, Opbouw kerk in Syrië, NL89 ABNA 0457 457 457

t.n.v. Kerk in Actie, t.n.v. Collecte Opbouw kerk in Syrië.

Wij vieren Bevrijdingsdag, maar vrijheid is niet vanzelfsprekend. Zo lijden in Syrië

miljoenen mensen onder de burgeroorlog die al meer dan zeven jaar duurt. De 6

koning rijdend op een ezel. Even later Pilatus die de vraag stelde: “Zijt gij dan toch een koning”? en die later dat bordje op het kruis liet spijkeren met die tekst: “Jezus Koning der Joden”. De koning die sterft. Die op de Paasmorgen bleek te zijn opgestaan. Die naar de Vader in de Hemel is gegaan en daar zit aan de rechterhand van de Vader als koning die de macht van de dood heeft verslagen. Dit is niet altijd eenvoudig om te begrijpen. Het voelt aan als weggaan uit de wereld waar de dood het laatste woord lijkt te hebben. Jezus had daar begrip voor en zei dat hij ons niet als wezen zou achter laten, maar dat hij de Trooster zou zenden. De Heilige Geest die bij ons kan zijn en niet aan een plaats is gebonden en dat spreekt extra aan als we niet kunnen samen komen. Hij kan en wil bij ons zijn. Laten we dat in verbondenheid met elkaar mogen gedenken en vieren met Pinksteren.
Inmiddels is het ook duidelijk geworden dat ondanks alle inzet de Jan Ligthartschool niet kan blijven bestaan in Westerbroek. Dat is erg jammer voor de school en de kinderen in het dorp en daarmee voor het dorp zelf. Hopelijk gaat het lukken dat de kinderen naar Engelbert naar school kunnen gaan. Dat is redelijk veilig te bereiken. Wij hadden als kerk mooie en warme contacten met de school en zullen ons inzetten om de contacten waar mogelijk te behouden met de kinderen in het dorp. Vaak waren er creatieve ideeën bij de oudervereniging en de docenten en wie weet blijven die komen. We vernemen het graag.
Het onderhoud aan de gebouwen blijft doorgaan. Inmiddels zijn er zonnepanelen geplaatst op de Leerkamer. Een goed gebruik maken van de regelingen maakt dat we dat als kerk kosten neutraal kunnen realiseren. De buitenkant van de kerk zal deze zomer weer worden bijgewerkt wat betreft het schilderwerk. Dat hoort nog bij het herstel van de bevingsschade.
Sinds wij geen dienst meer kunnen houden is de kerk dagelijks geopend voor mensen die de stilte even willen zoeken of die willen bidden of een kaarsje willen branden. In het gastenboek zien we dat mensen daar graag en dankbaar gebruik van maken. Graag dank ik Wim Alberts die de deur dagelijks opent en sluit. Hij heeft ook de sloten van de consistorie en de keuken aangepast zodat orgel en apparatuur niet bereikbaar zijn.
Graag wens ik u gezondheid en hoop op een spoedige ontmoeting in de kerk maar bovenal de zegen van God.

Met een hartelijke groet,
Klaas de Vries.
ouderling/voorzitter van de kerkenraad

Hoe kunt u de diensten online volgen?
Op internet zoekt u www.hervormdwesterboek.nl Onder de kop Menu raakt u de regel “Kerkdiensten beluisteren” aan en kiest de gewenste dienst. 3

Als u de liturgie wilt volgen kiest u de regel “Orde van dienst” en zoekt u de bijpassende liturgie. Vaak is het handig als u twee schermen opent. Zodat u kunt lezen en luisteren. Een mooie tip kregen we om een kaarsje aan te steken bij het vieren.
U kunt bijdragen aan de collecten door een bedrag over te maken op het rekening nummer van de Diaconie met vermelding van de zondag waar voor u bijdraagt. (zie achterpagina)

MEDITATIE

Machtige naties zullen zeggen:

‘Laten we optrekken naar de berg van de HEER,

naar de tempel van ​Jakobs​ God.

Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen,

en wij zullen zijn paden bewandelen.’

Vanaf de ​Sion​ klinkt zijn onderricht,

vanuit ​Jeruzalem​ ​spreekt de HEER.

Jesaja 2: 3

Het kerkje van Wittewierum

Met het gezin rijden we de laatste tijd geregeld een rondje op de fiets door de omgeving. Laatst voerde onze route ons langs alle kerkjes die in het verleden bij de gemeentes van Stedum-Lellens-Wittewierum en Ten Post gehoord hebben. De kerkgebouwen van de eerstgenoemde twee plaatsen zijn nog in gebruik, maar het kerkje van Wittewierum is al sinds 1977 in bezit van de Stichting Oude Groninger Kerken. Heel af en toe is er nog een trouw- of een vesperdienst, maar ik was daar in de vijf jaar dat ik er nu predikant mag zijn, nog maar één keer geweest. Zij het vluchtig, tijdens een eerdere fietstocht. Toen viel me de tekst boven de ingang al op Jesaja 2: 3. Ook nu werd het niet gemist, want één van de kinderen vroeg: wat zou daar staan, papa? Waarom staat dat daar boven de deur? Ik wist het niet uit mijn hoofd, maar kon het gelukkig opzoeken. U vind het bewuste vers boven deze meditatie. Mijn gedachten namen een vlucht naar het verleden. Naar de mensen die de tekst gekozen hadden.

De bouwers van dat kerkje zagen de wierde van Wittewierum blijkbaar als een berg van de HEER. Het kerkje als een tempel van Jakobs God. Of ze ook de verwachting hadden dat het een plek zou zijn waar machtige naties naar toe zullen komen om onderricht te ontvangen, dat waag ik te betwijfelen. Alhoewel, het voormalig klooster Bloemhof dat op die plek gestaan heeft was wel een logistiek knooppunt in de tijd van de ontginning van het Groninger land. Maar om nu te zeggen dat machtige naties naar haar optrokken, dat is wel wat veel eer. Maar het ontroerde me en inspireerde dat mensen deze plek, deze kerk zagen als een plaats waar mensen heen gaan om onderricht te ontvangen, om een weg 4

gewezen te krijgen en dan ook op Gods paden te wandelen. Raak getroffen, die tekstkeuze. Tegelijk deed het ook pijn, dat te lezen in een gebouw dat al tijden niet meer als zodanig functioneert, waar mensen niet meer geregeld naar toegaan voor een eredienst. Dat te lezen in een tijd waar we niet meer als gemeente optrekken naar een tempel van Jakobs God om daar onderricht te ontvangen, dat deed me het gemis van de samenkomst opnieuw voelen.

De machtige naties die hier aan het woord gelaten worden, spreken namelijk zeer positief over dat onderwijs en het wandelen in Gods paden. Er klinkt een besef in door dat de wereld, het leven daar beter van wordt. Zelfs voor de machtigen van deze aarde! Zelfs degenen die het aan niets ontbreekt, knappen er van op, worden gezegend als ze zich door God laten gezeggen en in Zijn wegen gaan! Hoe velen zijn ook in deze tijd niet op zoek naar de zin van ons leven, naar een grond onder ons bestaan. Voor hoe velen kan het evangelie, het geloof in de God van Jakob, de schepper van hemel en aarde, niet een nieuw houvast, een richting geven. Nieuwe hoop en kracht?

Daar in die lege kerk hoopte ik, en dat hoop ik nog steeds, dat dit besef weer breed gaat leven, zal groeien waar het in de kiem aanwezig is. Daar hoopte ik dat ik als predikant iets van de verwondering over Gods grootheid en trouw zal kunnen doorgeven. Gods trouw die de grond onder de schepping is. Daar hoopte ik dat de kerk, en niet per se die van Wittewierum, maar de kerken van Nederland en wereldwijd, weer een plek worden waar mensen van zeggen, dat is een plek waar je moet zijn. Daar wordt je wijzer van, daar heengaan zal je tot zegen zijn. Want daar ontmoet je de God van Jakob, Hij zal je Zijn paden wijzen en op die weg vind je het Leven.

Ds. Wouter van Wingerden

Groet uit Stedum

Via deze weg wil ik u ook een persoonlijke groet sturen. Met sommigen van u heb ik telefonisch contact gehad, van anderen weet ik dat ze de diensten luisteren en zo betrokken zijn en we met elkaar verbonden zijn. Dat doet goed, al mis ik de gang naar uw dorpje en het kerkje aan de Oudeweg wel. De afstand is net te groot om het kerkje van Westerbroek een keer aan te doen op een gezinsfietstocht, maar het idee dat de kerk open is om een plek te bieden voor ieder die rust zoekt doet me goed. Ik wens u de rust van God toe temidden van alles wat er in het leven speelt en/of de vrede van God als dit voor u een tijd van stilte en eenzaamheid is.

Hartelijke groet,

Ds. Wouter van Wingerden