Van de kerkenraad

Inhoud Klok & Klepel

Contactblad van de Hervormde Gemeente te

Westerbroek

Jaargang 21 Nummer 1

Redactie: J. Noot Januari/ februari A.D. 2021

BESTE GEMEENTELEDEN, BESTE LEZERS,

Het is nu ik dit schrijf 7 januari 2021. De dag na 6 januari waarop wij getuige waren van de inval door demonstranten in het Capitool in Washington. De eerste nieuwsuitzending maakte vanmorgen bekend dat er vier doden zijn te betreuren. Wat een chaos, wat een ophitserij, wat een verdriet en wat een angst bij de bevolking. Wat een mensen die in mensen geloven en die als een verlosser zien. En dat is niet nieuw! Het stemde me somber.

Even later klonk er uit dezelfde radio het Petite Messe Solennelle Kyrie van Rossini. Een schier eindeloze herhaling van het gebed Heer ontferm u. Ik mocht het ervaren als een vertroosting, als een lichtstraal in deze duisternis. Wie zou zich anders over ons, over deze wereld ontfermen dan God? Het klonk ook al in dat kerstlied ‘Nu zijt wellekome’. Dat lied eindigt immers ook met het Kyrieleis. Want dat is toch wat het is met Kerst. Het is God die uit liefde en ontferming zijn Zoon geboren liet worden in onze duisternis. Dat mochten we weer horen en ook uitbeelden met licht in de kerk. Er zijn heel wat mensen geweest die de kerk hebben bezocht en sommigen schreven er iets over in het gastenboek. Dank aan degene die meehielpen om de Kerstboom op te tuigen! De diensten werden in bescheiden omvang en zonder samenzang gehouden. De inhoud was er niet minder om. De gebeden misschien wel intenser. De muziek mooi en opbeurend. Het orgelspel en Willeke met haar dwarsfluit. Dank!

Wij zijn een kleine gemeente en kunnen onder voorwaarden samenkomen met uiterst beperkte risico’s. Dat vraagt uiteraard om goede afstemming en voorzorgen. Maar toch! Eén van onze gastvoorgangers, Dr. Wim Dekker schreef onlangs dat de kerk ook een huis is voor de ziel. Een zin om even op je te laten inwerken in het kader van wat ik net schreef, maar ook in het kader van corona, die ons behoorlijk in zijn greep heeft en die ook nog niet voorbij is, ook niet nu er vaccins zijn. Hoewel het natuurlijk fijn is dat die er zijn en dat we daarvan gebruik mogen maken. Het samenkomen als gemeente en het samen bidden Kyrie eleison, Heer ontferm U, over ons en deze wereld. Belangrijk, de voorbeden in ons persoonlijk gebed en in het gebed van de gemeente.

Zo zijn we een nieuwjaar in gegaan. Ds. van Wingerden preekte over Openbaringen 5 waar we Johannes zagen in opperste hopeloosheid met het boek van de wereldgeschiedenis in zijn handen. Een gesloten boek. Er was niemand die het kon openen. Of toch. Er was iemand die er uit zag als een geslacht Lam. Die opende het boek en er volgde gezang. Het leek wel de Kerstnacht dacht ik even.

Mijn gedachten gaan uit naar veel mensen die leven met een gesloten wereldbeeld. Ik ontving een kerstkaartje waarop stond dat je in het leven zelf de slingers moet ophangen. Een goed bedoeld advies maar toch…… gesloten. We leven in de tijd van de Epifanie, de verschijningen van Jezus in het openbaar. Het begint met zijn doop. En direct daarna volgt de verzoeking in de woestijn. Jezus wordt door de duivel, de tegenstander en verleider, verzocht met Bijbelteksten die op zichzelf juist worden aangehaald maar met een bedoeling die niet deugt. Zou dat ook niet het geval kunnen zijn als wij als mensen elkaar allerlei complottheorieën aanpraten met aanhalingen van Bijbelteksten? De Here Jezus had het door. Hij was immers door de Geest in de woestijn geleid. Hij wees zijn tegenstander terug met de woorden: “er staat ook geschreven, gij zult de Here uw God niet verzoeken”. Toen week de satan van hem. Laten wij bidden dat ook wij de geesten mogen onderscheiden door de Heilige Geest. Kyrie eleison! Ik wens u veel heil, zegen en gezondheid in A.D. 2021

Met een hartelijke groet,
Klaas de Vries.
Ouderling/voorzitter van de kerkenraad

Hoe kunt u de diensten online volgen?
Op internet zoekt u www.hervormdwesterboek.nl U kiest de knop “diensten beluisteren” en kiest de gewenste dienst.

Als u de liturgie wilt volgen kiest u de knop “orde van dienst” en zoekt u de bijpassende liturgie. Vaak is het handig als u twee schermen opent. Zodat u kunt lezen en luisteren. Een mooie tip kregen we om een kaarsje aan te steken bij het vieren.

U kunt bijdragen aan de collecten door een bedrag over te maken op het rekeningnummer van de Diaconie met vermelding van de zondag waar voor u bijdraagt. (Zie achterpagina)

 

 

MEDITATIE

Wat is het begin?

Het begin van het evangelie van Jezus Christus de zoon van God

Markus 1: 1

Wanneer begint de dag eigenlijk? Een simpele vraag met een simpel antwoord zou je denken? Om middernacht, maar eigenlijk is dat een raar moment, zo concludeerden we met de kinderen afgelopen oud en nieuw, eigenlijk een gek moment want er verandert op dat moment echt niets.

Het is buiten donker en het blijft donker. Het voelt echt als een afgesproken moment maar verder niets. Er zijn goede argumenten aan te voeren om de dag op een ander moment te beginnen, bij zonsopgang bijvoorbeeld of bij zonsondergang zoals de Joodse manier is. Dat is in onze contreien wel niet zo praktisch vanwege de grote verschillen over het jaar heen, maar wel veel logischer beginpunten voor de dag, omdat er dan ook echt iets merkbaar anders wordt.

Zo kun je ook over andere beginpunten twisten, het begin van de seizoenen bijvoorbeeld. De astronomische (stand van de aarde t.o.v. de zon) en de meteorologische (a.d.h.v. het weer) data verschillen daarin al.

Zo kun je ook de vraag stellen waar het begin van het Evangelie van Jezus Christus ligt. Je kan zeggen dat begint bij Kerst, bij de geboorte van Jezus. Dat is in onze beleving het eerste grote feest en daar begint het kerkelijke jaar, maar voor grote delen van de Christelijke traditie ligt dat bijna twee weken later bij de dag waarop ik aan dit stukje begin, 6 januari driekoningen en Epifanie. De dag van het kerstfeest in de Oosterse Orthodoxie en de dag waarop de doop van Jezus in de Jordaan herdacht wordt. Begint het evangelie van Jezus daar? Bij Zijn doop? Bij zowel Johannes als bij Markus is dit wel de eerste gebeurtenis die ze beschrijven in hun evangelie, en het is de eerste gebeurtenis die in alle vier de evangeliën voorkomt en die bij alle vier het startsein vormt van Jezus optreden onder de mensen. Toch legt Markus het begin ergens anders (net als de andere drie ieder op hun manier ook doen), het begin van het evangelie van Jezus Christus, Gods zoon, begint al veel eerder. Het is al bij de profeet Jesaja te vinden toen die sprak over het bereiden van de weg va

de Heer, maar het citaat van Markus haalt nog oudere teksten aan uit onder meer Exodus.

De goede boodschap van Jezus Christus was er al in Gods bevrijdende optreden bij de Uittocht uit Egypte. Lang voor Jezus komst op aarde was er al sprake van Zijn goede nieuws, van Gods bevrijdende handelen, van Gods liefde voor de wereld. Markus laat dat merken door het evangelie in te zetten met aanhaling van deze oude woorden.

In het evangelie van Johannes gebeurt iets soortgelijks en die legt het begin helemaal bij de Schepping. Met andere woorden, het goede nieuws dat in Jezus zichtbaar wordt is al begonnen bij de Schepping. Gods liefde voor de mensen is er altijd al geweest, daar kwam de Schepping uit voort, daar kwam de komst van Jezus, de Zoon van God op aarde, uit voort.

In die liefde ligt het begin, de bron, de wortel waaruit de rest voortvloeit.

Er is dus geen tijd geweest zonder Gods liefde en zonder zijn evangelie,

en belangrijker nog, dat wat toen begonnen dat is er nu nog steeds! 

De hemel die openging bij de doop van Jezus is nog steeds open. Nog steeds horen we de stem keer op keer die zegt: Deze Jezus is mijn geliefde zoon, in Hem heb Ik welbehagen. Omwille van Hem heb Ik de mensheid lief en zal ik niet loslaten het werk van Mijn handen. Zo leven we onder een open hemel en mogen we ons gedragen weten door de eeuwige handen van God.

Amen

Groet uit Stedum

Beste Westerbroekse gemeenteleden,

Het is alweer een tijdje geleden dat ik een persoonlijke groet overbracht via het kerkblaadje en zo aan het begin van een nieuw jaar is dat wel weer een mooie gelegenheid. Via deze weg wil ik ook de kerkenraad en daarmee ook u als gemeente bedanken voor de kerstattentie en het trouwe meeleven met ons als gezin door o.a. de kaarten die bij verjaardagen op de mat vallen. Dat doet altijd goed, ik wens u allen een goed jaar toe en wellicht spreken we elkaar binnenkort via de telefoon en hopelijk snel ook weer in levenden lijve als de besmettingen gedaald zijn.

Met hartelijke groet,

Ds. Wouter van Wingerden

OPBRENGST IS VOOR DE ZENDING

Denkt u eraan om afgescheurde postzegels, oude ansichtkaarten (met postzegel) en geboortekaartjes in de doos te doen die achter in de kerk staat? De opbrengst van deze inzamelingsactie is bestemd voor de

zending.

KERKDIENSTEN HERVORMDE GEMEENTE WESTERBROEK`

03 jan. 10.00 uur Ds. G.W. van Wingerden Stedum

10 jan. 10.00 uur Ds. H. Poot Oosternieland

17 jan. 10.00 uur Ds. N. Noorlander Onstwedde

24 jan. 10.00 uur Ds. G.J. van den Top Wedde Voorb. HA

31 jan. 10.00 uur Ds. C. Hoek Bedum Viering HA

07 febr. 10.00 uur Ds. M. Krooneman Noordhorn

14 febr. 10.00 uur Ds. M. de Jager Dwingelo

21 febr. 10.00 uur Ds. M.F. van Binnendijk Stadskanaal

28 febr. 10,00 uur Ds. N. Noorlander Onstwedde

07 mrt. 10.00 uur Prop. A.P. Schep Groningen

14 mrt. 10.00 uur Ds. F. Pierik Een/Drachten

ONZE JARIGEN

1 jan. Ds. G.W. van Wingerden, Sien Jensemahörn 2, 9921 RR Stedum

9 jan. Dhr. W. Alberts, Boekhors 1, 9608 PW Westerbroek

18 jan. Dhr. J. Noot, Kastanjeweg 1, 9603 DE Hoogezand

02 febr. Hanna Smedes, Vosholen 47, 9611 KN Sappemeer

12 febr. Mw. S. van Beusekom, Kramsvogellaan 64, 3722 ZE Bilthoven

13 febr. Dhr. P. J. Bekkering, Woldweg 49, 9606 PA Kropswolde

22 febr. Dhr. T. Smedes, Vosholen 47, 9611 KN Sappemeer

27 febr. Willeke Zigterman Rustenburg, Rijksweg West 18 f, 9608 PC

Westerbroek

06 mrt. Mw. R.M. Kruizinga, Vonderpad 42, 9608 PG Westerbroek

Van harte gefeliciteerd! Wij wensen u een fijne dag en Gods zegen voor het komende levensjaar.

OPBRENGST COLLECTES

Nov./ Dec. 2020 Kerk € 825,14 ; Diaconie € 524,75

COLLECTES

De 1e collecte is voor de Kerk. Het doel van de 2e collecte is op:

03 jan. Pastoraat eigen gemeente 07 febr. KiA Werelddiac. (Bangladesch)

10 jan. Christenen voor Israël 14 febr. KiA Werelddiac. (Ethiopië)

17 jan. Bartiméus Sonneheerdt 21 febr. Ziekenhuispastoraat UMCG

24 jan. Exodus 28 febr. Ichtus Vakantieweken

31 jan. Diaconie 07 mrt. Pastoraat eigen gemeente

14 mrt. KiA Werelddiaconaat (Ghana)

OMSCHRIJVING BESTEMMING COLLECTES

17 januari 2021

T.n.v. Bartiméus Sonneheerdt, o.v.v. Oog voor blinden en slechtzienden.

IBAN-rekeningnummer NL97 INGB 0687 5150 68

24 januari 2021

T.n.v. Exodus, o.v.v. Noord en Oost-Nederland.

Exodus biedt perspectief voor (ex-) gedetineerden en hun familie in Noord- en Oost-Nederland.

IBAN-rekeningnummer NL68 INGB 0004 3244 14

7 en 14 februari en 14 maart 2021

t.n.v. KiA Werelddiaconaat, o.v.v. Bangladesch of Ethiopië of Ghana

IBAN-rekeningnummer NL89 ABNA 0457 4574 57

21 februari 2021

t.n.v. Werkgroep Ziekenhuis pastoraat PKN Gron.-Drenthe, o.v.v. UMCG

IBAN-rekeningnummer NL78 INGB 0000 8233 10

ADRES van (oud)gemeenteleden die in een Woonzorgcentrum verblijven

– Dhr. D. Akkerman, Woonzorgcentrum A.G. Wildervanck, kamer 555, Borgerspark 2, 9642 LN Veendam. Tel.: 0598 – 66 78 88.

– Mw. B. Muurman-Schreijer, Woonzorgcentrum Voor Anker, Hoofdstraat

150, K 406, 9601 EM Hoogezand

– Dhr. H. Staal, Woonzorglocatie ZINN De Burcht, Laagbouw kamer 60,

v.d. Duyn van Maasdamweg 250, 9602 VT Hoogezand.

Samenstelling van de kerkenraad

Mw. C.T. Alberts-Begeman diaken 050-404 22 94

Dhr. P. Bekkering diaken 0598-32 80 30

Dhr. W. Brienen Ouderling/ kerkrentmeester 0598-32 32 54

Dhr. J. Noot Ouderling/ kerkrentm./ scriba 0598-32 05 57

Dhr. K. de Vries Ouderling/ preses/ koster 050-404 25 90

Pastoraat:

Ds. G.W. van Wingerden

Sien Jensemahörn 8, 9921 RR Stedum

Tel. 0596 – 55 12 65; E-mailadres: ds.hervgemslwt@gmail.com

Organisten

Dhr. W. Brienen 0598-32 32 54

Mw. J. Spijkman-Doornbos

Dhr. G. Schoonbeek

Dhr. C. Schoonbeek

Bank/gironummers

Kerkrentmeesters Herv. Gem. Westerbroek

IBAN-rekeningnummer NL78 INGB 0000 8098 27

Kerkvoogdij Herv. Gem. Onderhoudsplan

IBAN-rekeningnummer NL92 RABO 0366 9598 75

Begraafplaats Herv. Gem. Westerbroek

IBAN-rekeningnummer NL85 RABO 0379 1104 15

Diaconie der Herv. Gem. Westerbroek

IBAN-rekeningnummer NL53 INGB 0003 4851 49

Kopij voor de volgende K & K

Uiterlijk donderdag 4 maart 2021 voor 15.00 uur inleveren.

Website: www.hervormdwesterbroek.nl

Beheer website: Dhr. K. de Vries 050-404 25 90

Redactieadres

Kastanjeweg 1, 9603 DE Hoogezand

Tel: 0598-32 05 57

E-mailadres: j.noot@online.nl

 

==============================================================

Contactblad van de Hervormde Gemeente te

Westerbroek

Jaargang 20 Nummer 6

Redactie: J. Noot november / december A.D. 2020

BESTE GEMEENTELEDEN, BESTE LEZERS,

Alweer de laatste Klok & Klepel van 2020. Aan het begin van dit jaar hadden we er geen idee van hoe het zou gaan dit jaar. Dat we een tijd niet naar de kerk zouden kunnen en als we wel konden gaan dat we dat met aanpassingen moesten doen. Zoals ook veel mensen buiten de kerk ervaren ook wij dat niet alles zo maakbaar is als wij wel eens denken. We zijn onze afhankelijkheid weer meer gaan ervaren. Het maakt ons ook creatiever en het leert ons om de dingen anders te gaan aanpakken. Het kan ons ook leren om ons gebedsleven te gaan verdiepen. Het besef ons meer afhankelijk te weten van de zegen en de zorg van onze Hemelse Vader is een zegen op zichzelf. Dat we doorgaans met meer mensen in de kerk zaten dan andere zomers is ook bijzonder. Mensen van elders, en in de vakantieperiode, zelfs vanuit het hele land wisten de weg naar de kerk in Westerbroek te vinden.

Daarnaast sloot ook Mirjam Meeuwsen zich bij de gemeente aan en bleek een zeer trouwe kerkgangster te zijn. Terwijl ik dit schrijf is zij echter haar koffers aan het pakken en wordt ze opgehaald door haar in Engeland wonende vriend om daar samen met hem de toekomst in te gaan. Zij willen daar ook samen hun geloof gaan belijden zo liet Mirjam weten. Wij bewaren goede en warme herinneringen aan de tijd dat ze met ons optrok en wensen hen beiden van harte de zegen van onze God.

Ook trouwe kerkgangsters werden Mara Naomi Min en Willeke Zigterman Rustenburg. Zij wonen als studenten in een woning die achter de vroegere werf van E.J. Smit ligt. De dames stellen zich elders in dit blad nader aan ons voor. Fijn dat jullie met ons willen optrekken! Naast dit alles vinden ook steeds weer mensen de weg naar de kerk, die in Westerbroek wonen, maar die lid zijn van andere kerkgenootschappen buiten ons dorp. Dit levert mooie en goede contacten op. Weet u welkom in ons midden en loof God samen met ons, naar ik vurig hoop straks ook weer hard op.

De laatste christelijke feestdag die we onbekommerd mochten vieren was Kerst 2019. Sandy Weng werkte mee en ds. D.C. van Vliet was onze voorganger. Hij verkondigde ons het evangelie met als thema: Want een

Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven….. Dat is niet alleen voor Kerst bedoeld maar het is een boodschap voor iedere dag. Juist ook wanneer we donkerheid ervaren. Ik schrijf dit met in mijn achterhoofd de

wetenschap dat dominee van Vliet ernstig ziek is. Ik wens hem en ook zijn familie de kracht van deze woorden toe.

Zo komt Kerst alweer ter sprake. Hoe we het kunnen gaan vieren is nog uiterst onzeker. We proberen toch om de Kerstmiddag in sobere vorm doorgang te laten vinden op 16 december. Houdt u die middag even vrij? Het is vrijwel zeker dat de Kerstavonddienst niet door kan gaan in de kerk omdat er maar 30 mensen in kunnen. We spelen nu met de gedachte om een soort Kerstwandeling te gaan organiseren waarbij er op een aantal locaties in het dorp iets van Kerst te beleven zou kunnen zijn. We zijn daarover in gesprek met mensen van de VVV. Zien wat mogelijk is. Maar Kerst, de geboorte van Christus, moet toch gevierd worden?

Eerst nog de laatste zondag van het kerkelijk jaar. De Eeuwigheidszondag. We denken dan aan de tijd achter ons, en denken ook vooral aan hen die niet meer onder ons zijn, maar zien ook vooruit naar de beloofde toekomst van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Ds. G. de Fijter is onze voorganger op 22 november. Dan volgen er vier adventszondagen te beginnen op 29 november met ds. H. Poot. Een tijd van voorbereiding op wat komt. De tweede zondag komt ds. Wouter van Wingerden met ons het heilig Avondmaal vieren. Die maaltijd wijst ook heen naar de bruiloft van Christus, die het Lam is en de Bruidegom van Zijn bruid, Zijn gemeente. Kortom een periode van uitzicht en licht breekt aan. Dat contrasteert sterker naar mate het donker is. Gedurende de adventstijd zal de kerk weer dagelijks zijn geopend zodat u even binnen kunt lopen.

De kerkrentmeesters zijn in de weer met de Pastorie en de Leerkamer die hier en daar aan een renovatie toe zijn. De badkamer in de Pastorie verzakt en dat geeft ongerief voor de bewoners. Als we het geheel wat grondiger aanpakken is het één werk met meer opbrengst zo wordt er gedacht. Dit alles gaat in zeer aangenaam overleg met de bewoners.
Rond de jaarwisseling houden we geen extra diensten, maar is de laatste zondag van het jaar de oudejaarsdienst en de eerste zondag van het nieuwe jaar de nieuwjaarsdienst. Hopelijk kunnen we elkaar dan na de

dienst even informeel ontmoeten in traditionele Nieuwjaars stijl.
3

Kortom, u ziet dat de wil en de wens er is!
Allen een gezegende tijd gewenst!

Met een hartelijke groet,

Klaas de Vries.

Ouderling/voorzitter van de kerkenraad

Hoe kunt u de diensten online volgen?
Op internet zoekt u www.hervormdwesterboek.nl U kiest de knop “diensten beluisteren” en kiest de gewenste dienst. Als u de liturgie wilt volgen kiest u de knop “orde van dienst” en zoekt u de bijpassende liturgie. Vaak is het handig als u twee schermen opent. Zodat u kunt lezen en luisteren. Een mooie tip kregen we om een kaarsje aan te steken bij het vieren. U kunt bijdragen aan de collecten door een bedrag over te maken op het rekeningnummer van de Diaconie met vermelding van de zondag waar voor u bijdraagt. (zie achterpagina)

MEDITATIE

Er is Hoop!

Zoals uit een oude, omgehakte boom een kleine,

nieuwe tak kan groeien zo zal uit de oude ​familie​

van David een nieuwe ​koning​ komen.

Jesaja 11:1

Jezus komt! Het duurt nog even maar het is bijna weer advent, met een paar weken gaan we weer op weg om het feest van Christus komst naar deze wereld weer te vieren. Niet voor niets een groot feest en de beperkingen in de mogelijkheden om het te vieren doen niets af aan de feestelijkheid die in het feest zelf zit. Feest, omdat er leven is gekomen, waar het leven weg was. Er zal een nieuwe tak groeien uit de oude afgehakte boom van David. De stamboom van David was afgehakt.

In de tijd voor Jezus was daar niet veel meer van over, het was al helemaal afgelopen met het koningschap van David. Al eeuwen zat er al niemand meer van de kinderen van David op de troon. Er zijn zelfs heidenen, vreemdelingen, Romeinen aan de macht. De boom is afgehakt, het ivoorbij. De beloftes lijken tevergeefs te zijn, bijna vergeten en het ziet er niet naar uit dat het anders wordt, en toch….en toch…

Jesaja heeft er al iets van aanzien komen: een afgehouwen tronk, een omgehakte boom. Daar zal het een keer van komen, maar dan, op dat moment, als het helemaal voorbij lijkt: dan zal er nieuw leven komen. Op dat moment begint God iets nieuws, dat is Kerst: God laat een nieuwe tak

groeien. Waar de menselijke mogelijkheden ophouden, maakt God een

nieuw begin. Dat is de boodschap van Jesaja 11:1 en ook van de geslachtsregisters van Jezus in Lukas en Mattheüs. Het is één van de vele opmerkelijke observaties die Joseph Ratzinger, de vorige paus doet in zijn boeken over het leven van Jezus. De mannelijke lijn van David komt uit bij Jozef, maar daar houdt het op. De stamboom van Jezus lijkt wel die afgezaagde stam. De mannelijke, de normale menselijke lijn loopt dood, en toch komt er een nieuw begin.

Dat is Kerst; als het menselijk gesproken dood loopt, als het duister is, komt Hij. Waar wij het als mens niet meer redden, daar daalt Hij af en komt in onze wereld, in ons leven. Niet voor niets is Kerst het feest van licht. Licht dat doorbreekt in onze duisternis. Christus is gekomen en wil ook in uw en jouw leven komen. Vertrouw daar maar op, geloof het maar. Zeker dit jaar. Jaren geleden was er een campagne rondom Pasen, met de slogan: Er is Hoop! Heel af en toe kom ik die stickers met een regenboog nog tegen op een auto of achter het raam bij een voordeur. Het was rond Pasen maar die actie had net zo goed rond Kerst georganiseerd kunnen worden. Daarom de titel boven deze meditatie: Er is hoop! Hoop omdat uit de oude afgehakte boom een nieuwe tak zal groeien.

Ds. Wouter van Wingerden  

EVEN VOORSTELLEN

Beste allemaal,

Mijn naam is Mara Min en ik ga sinds kort bij jullie naar de kerk. Ik heb een aantal van jullie daar al gezien en gesproken, maar toch leek het me wel leuk om me even voor te stellen.

Sinds september woon ik samen met Willeke Zigterman Rustenburg in Westerbroek, op het industrieterrein bij de mini-garage. Daarvoor woonde ik bij mijn ouders in Hoogezand. Ik studeer Religiewetenschappen en Willeke studeert theologie. Daarnaast ben ik politiek actief voor het CDA en heb ik twee dichtbundels uitgebracht. Ook maai ik vanaf november het gras bij het kerkhof. 

Van huis uit ben ik niet christelijk opgevoed. Mijn ouders waren beide niet

gelovig. Als kind had ik al interesse in het geloof en dus ging ik als zesjarig meisje met mijn katholieke buurvrouw mee naar de kerk. Daardoor ben ik ook niet gedoopt, en ben ik nog op zoek naar een kerk en een goed moment om me te laten dopen.

Bedankt allemaal, dat jullie me zo welkom hebben laten voelen in de kerk. Dat waardeer ik enorm!

Mara,

Te bereiken op: mara2000min@gmail.com

OPBRENGST COLLECTES

Sept. / Okt. 2020 Kerk € 395,93 ; Diaconie € 344,14

KERKDIENSTEN HERVORMDE GEMEENTE WESTERBROEK`

08 nov. 10.00 uur Ds. G.J. van den Top Wedde Dankdag

15 nov. 10.00 uur Ds. G.J. van Beusekom Bilthoven

22 nov. 10.00 uur Ds. G. de Fijter Kampen Eeuwigh Zond.

29 nov. 10.00 uur Ds. H. Poot Oosternieland Voorb. HA

06 dec. 10.00 uur Ds. G.W. van Wingerden Stedum Viering HA

13 dec. 10.00 uur Ds. N. Noorlander Onstwedde

20 dec. 10.00 uur Ds. J.A.A. Geerts Zalk / Vecaten

24 dec. ?? uur Nader in te vullen Kerstavond

25 dec. 10.00 uur Ds. H. van de Wind Onstwedde 1e Kerstdag

27 dec. 10.00 uur Dhr. M. van Heijningen Dorkwerd

01 jan. 2021 Nieuwjaar, geen dienst

03 jan. 10.00 uur Ds. G.W. van Wingerden Stedum

10 jan. 10.00 uur Ds. H. Poot Oosternieland

ONZE JARIGEN

08 nov. Mw. L. Brienen-Wever, Meerweg 34, 9606 PN Kropswolde

15 nov. Dhr. C.J. Bouman, J.W. Frisolaan 42, 9602 GJ Hoogezand

20 nov. Mw. S.A. Hogenberg-Brouwer, Roodharsterlaan 4, 9608 TD

Westerbroek

21 nov. Dhr. W. Koops, Cartonbaan 58, 9601 ND Hoogezand

28 nov. Abel v Wingerden (5 jaar), Sien Jensemahörn 8, 9921 RR Stedum

01 dec. Mw. C. Staal-Huiting, P.S. Gerbrandyhof 10, 9603 NB Hoogezand

15 dec. Mw. A. Smedes-Schuilenberg, Vosholen 47, 9611 KN Sappemeer

16 dec. Dhr. H. Staal, Woonzorglocatie ZINN, locatie De Burcht, laagbouw

kamer 60, v.d. Duyn van Maasdamweg 250, 9602 VT Hoogezand

01 jan. Ds. G.W. van Wingerden, Sien Jensemahörn 8, 9921 RR, Stedum

09 jan. Dhr. W. Alberts, Boekhors 1, 9608 PW Westerbroek

Van harte gefeliciteerd! Wij wensen u een fijne dag en Gods zegen voor het komende jaar.

OPBRENGST IS VOOR DE ZENDING

Denkt u er aan om afgescheurde postzegels, oude ansichtkaarten (met postzegel) en geboortekaartjes in de doos te doen die achter in de kerk staat? De opbrengst van deze inzamelingsactie is bestemd voor de zending.

COLLECTES

De 1e collecte is voor de Kerk.

Het doel van de 2e collecte is op:

08 nov. Voedselbank HS 20 dec. Reparatie orgel

15 nov. Hospice Hoogezand 24 dec. KiA Kinderen in de Knel

22 nov. De Herberg 25 dec. Diaconie

29 nov. Christenen voor Israël 27 dec. Pastoraat eigen gemeente

06 dec. Diaconie 03 jan. Diaconie

13 dec. Ichtus Vakantiereizen 10 jan. Bartiméus Sonneheerdt

ADRES van gemeenteleden die in een Woon- zorgcentrum verblijven

– Dhr. D. Akkerman, Woonzorgcentrum A.G. Wildervanck, kamer 555,

Borgerspark 2, 9642 LN Veendam. Tel. 0598-667 888.

– Mw. B. Muurman-Schreijer, Woonzorgcentrum Voor Anker, Hoofdstraat

150, kamer 406, 9601 EM Hoogezand. Tel. 0598-317 662

– Dhr. H. Staal, Woonzorglocatie ZINN De Burcht, kamer 60,

v.d. Duyn van Maasdamweg 250, 9602 VT Hoogezand

Samenstelling van de kerkenraad

Mw. C.T. Alberts-Begeman diaken Tel. 050-404 22 94

Dhr. P. Bekkering diaken Tel. 0598-32 80 30

Dhr. W. Brienen Ouderling / kerkrentmeester Tel. 0598-32 32 54

Dhr. J. Noot Ouderling / kerkrentm./ scriba Tel. 0598-32 05 57

Dhr. K. de Vries Ouderling / preses / koster Tel. 050-404 25 90

Pastoraat:

Ds. G.W. van Wingerden

Sien Jensemahörn 8, 9921 RR Stedum

Tel. 0596 – 55 12 65; E-mailadres: ds.hervgemslwt@gmail.com

Organisten

Dhr. W. Brienen Tel. 0598-32 32 54

Mw. J. Spijkman-Doornbos Tel. 0598-39 38 41

Dhr. G. Schoonbeek

Dhr. C. Schoonbeek

Bank/gironummers

t.n.v. Kerkrentmeesters Herv. Gem. Westerbroek

IBAN rekeningnummer NL78 INGB 0000 8098 27

t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. Onderhoudsplan

IBAN rekeningnummer NL92 RABO 0366 9598 75

t.n.v. Begraafplaats Herv. Gem. Westerbroek

IBAN rekeningnummer NL85 RABO 0379 1104 15

t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Westerbroek

IBAN rekeningnummer NL53 INGB 0003 4851 49

Kopij voor de volgende K & K

Uiterlijk woensdag 6 januari 2021 inleveren.

Website: www.hervormdwesterbroek.nl

Beheer website

De heer K. de Vries Tel. 050-404 25 90

Redactieadres:

Kastanjeweg 1, 9603 DE Hoogezand

Tel: 0598 – 32 05 57; E-mailadres: j.noot@online.nl

================================================================