Kerkenraad

Kerkenraad

Onze kerkenraad bestaat uit 5 personen met de pastoraal medewerker als adviserend lid.

Voorzitter is de heer K. de Vries (koster/preekregelaar)
Telefoon: 050-404 2590
Rijksweg West 83,
9608 PB Westerbroek
E-mail: vrieskwb@gmail.com

Scriba is de heer J. Noot
Kastanjeweg 1
9603 DE Hoogezand
Telefoon: 0598-320 557
E-mail:j.noot@online.nl

Pastoraal medewerker (consulent):
ds G.W. van Wingerden uit Stedum
Telefoon: 06-81083129
ds.woutervanwingerden@gmail.com

Er is één ouderling/preses:
De heer K. de Vries

Er zijn twee diakenen:

Mevrouw C.T. Alberts-Begeman
Mevrouw A Smedes-Schuilenberg   

Rekening nummer   Diaconie NL53 INGB 0003 4851 49

Er zijn twee ouderling/kerkrentmeesters:

De heer W. Brienen
De heer J. Noot (scriba)

Rekening nummer onderhoudsplan NL92 RABO 0366 9598 75

De kerkenraad vergadert als regel op de eerste maandagavond van de maand om 20.00 uur in de Leerkamer.

[Galleries 6 not found]