Orde van dienst voor:

Zondag 15 mei  2022

Voorganger: ds N. Noorlander uit Onstwedde
Organist: W. Brienen

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor Ichtus vakantie weken
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

Gezang 328 : 1 en 3

Psalm 84 : 1 en 6

Gezang 255 : 1 en 4

Psalm 105 : 3

Gezang 429 : 1 en 2

Psalm 138 : 3

 

Schriftlezingen: 1 Koningen 14 : 21 – 28

                             Openbaring 3 : 14 – 22

Tekst: Openbaring3 : 18a

======================================================

Zondag 15 mei  2022

Voorganger: student Tjerko van der Wouden uit Groningen
Organist: Geert Schoonbeek

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor de IZB
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

Lied: Psalm 103:1 en 3

Stil gebed en votum (staand)

Lied: Gezang 463:1, 4 en 5

Lezing van de Wet: Exodus 20:1-17 en Mattheüs 22:35-40

Lied: Psalm 103:5

Gebed om de Heilige Geest

Bijbellezing: 1 Petrus 1:1-16

Lied: Gezang 326: 1 en 5

Verkondiging

Orgelspel

Lied: Gezang 291

Dankgebed, voorbede, stilgebed en Onze Vader

Lied: Gezang 299:1, 3 en 8

Gebed om de zegen

=========================================================

Zondag 8 mei  2022

Voorganger: ds G.W. (Wouter) van Wingerden
Organist: W. Brienen

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor Pro Rege
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

Psalm 33 als lied van bevrijding

Intochtslied: Psalm 33: 1, 2

Stil gebed

Votum en groet

Aanvangstekst: Mattheüs 11: 28-31

Samenzang: Gezang 217: 1, 2

Wetslezing: de tien geboden als woorden van bevrijding

Ik lees ipv Ex 20 het lied: Eén is de Heer, de God der Goden (=berijming van de 10 geboden door A.F. Troost te vinden in het nieuwe liedboekd nr 310)

Samenzang: Gezang 7: 1, 4

Gebed

Schriftlezing: Psalm 33

Samenzang: Gezang 223: 1, 2, 3, 4, 7

Verkondiging

Samenzang: Ps 33: 7, 8

Dankgebed en voorbede

Samenzang: Gele boekje 44 O, Heer mijn God, wanneer ik in verwond’ring

Zegen

Zingen van ons volkslied ivm bevrijdingsdag: Gez 411: 1, 6, 15

===================================================

Zondag 1 mei  2022

Voorganger: proponent Arie Pieter Schep uit Groningen
Organist: W. Brienen

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor Stephanos Malawi
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

Introïtuspsalm 33: 1,2 

Votum 

LvdK Gezang 217: 1,2 

Wetslezing 

Psalm 119: 47 

Gebed 

Lezing 1 Petrus 1:13-25(NBV) 

LvdK Gezang 330:1,3 

Preek 

LvdK Gezang 344: 1,2,3,4 

Dankgebed en voorbeden 

Slotlied LvdK gezang 344:5 

Zegenbede 

=======================================================

Twijde zundag van Poask 24sten pril 2022 19.00 Westerbrouk

Veurganger: domie Klaas G. Pieterman
Liturg: olderling Klaas de Vries
Örgelist: Cor Schoonbeek

Ienlaaidend örgelspul en Klokluden

Welkom en nijs van Kerkenroad

Ientochtslaid Ps 81

1. Zing veur God, ons kracht,

Jakobs goud mout t heuren!

Speul oet ale macht,

citer, haarp en trom,

hoornmeziek rondom,

t moanfeest zel gebeuren.

2. t Is t verhoal van t volk,

deur God zulf onnaaierd.

Jozef het t vertolkt,

dou God veur heur stree,

heur verlözzen dee,

toal van Hom regaaiert:

3. “Last neem Ik die òf,

huifst doe nait meer droagen.

Kwamst doar op mie òf,

dou heb Ik die red

en ien roemte zet,

om t mit Mie te woagen.

6 Ik, joen God en Heer,

wil der veur joe wezen.

Oet Egypte heer,

t laand van sloavernij,

mouk Ik joe ja vrij,

om joe zat te geven.

Votum en Groutnis

Begunlaid

LvdK 221 / Ps&Gez 141

1 Halleluja, mooiste dag van doagen,

bliede zundag, poaskedag,

bie joen licht is dood zien macht versloagen

en verswiendt zien riek opslag!

Here Jezus, trooster van ons leven,

wil joen zunschien ien ons haarten geven,

loat ons veuròf t haail al zain

dat ons wacht deur Joe allain.

2 Op joen woord, o Heer van dood en leven,

stoan wie op oet ons ellèn!

Deur joen gaist wordt zundemacht verdreven,

kommen wie vannijs ien t èn.

Leer ons ale doagen mit Joe staarven,

dat wie deur joen kruusdood t levent aarven,

en vernijd ien ons bestoan

achter Joe noar hemel goan!

3 Vaaileg bin wie onder joen beschaarmen,

as wie hèngoan op joen tied,

den volgt t nije levent op ons staarven

en is dood veurgoud aan zied.

As wie deur t geloof ien Jezus leven,

zel ons t aiweg vree en bliedschop geven!

t Aiweg levent is ja wis,

omdat Hai ons levent is!

Psalmengebed

Smeekgebed veur nood van wereld

L: Psaalm 138, 1- 2a

Ps 138: 2

Om wille van joen eer en noam,

heb Ie nou doan / aal wat Ie zeden.

Ie mouken het wel goud mit mie,

deur aal wat Ie / doar veur mie deden.

Dou k om Joe raip heb Ie opslag,

nog zulfde dag, / mie antwoord geven.

Ik kreeg dou oet joen overvloud,

weer nije moud / en kracht veur t leven.

L: Psaalm 138, 4- 6

Ps 138: 4

Of kom ik ook nog zo ien t naauw,

toch holdt joen traauw / mie wel ien t leven.

En as van hoat mien vijand braandt,

joen rechterhaand / zel oetkomst geven.

De Here moakt het veur mie kloar

en ik kom doar– / deur goud te lande.

Joen goudhaid geldt ien aiweghaid,

vergeet toch nait / t waark van joen handen.

Rondom t Woord

Zundagsgebed

Biebellezen Psaalm 16

001n Stil gebed van David. Neem mie toch in beschut, mien God,
bie joe kroep ik in schoel.
002Tegen joe, HEER, mout ik zeggen: “Ie binnen mien God, mien gelok,
gaait mie ja niks boven joe oet.”
003Mor tegen de goden in dit laand, de machtegen, doar ik tegen opkeek, zeg ik:
004“Wèl achter joe aanlopt, kin n bult verdrait verwachten.” Ik zel veur heur gain bloud meer ovvern,
ik zel heur noam nait meer op lippen nemen.
005Ie, HEER, t ainegste wat ik heb, beker van mien levent, ie hebben mien levenslöt in handen.
006Golden laand is mie toumeten, mit dat aarfdail bin ik dik tevree.
007Ik daank de HEER, dij mie road geft, alderdeegs snaachts radt mie mien gewaiten.
008Ik hol de HEER aingoal veur ogen, ik hol hom aan mien rechterzied,
dat ik nait strompeln zel.
009Doarom bin ik aaid blied in t haart, doarom zingt mien ziel in mie,
en vuilt mien liggoam zok hier vaaileg.
010 Ie geven mien levent ja nait over aan t dodenriek, ie loaten joen traauwe knecht nait achter in t graf.
011 Ie wiezen mie de weg noar n levent: ain en aal bliedschop, stoef bie joe,
in t golden laand en aan joen rechterzied, veur aiweg.

Ps 16

1 Bewoar mie, God, ik schoel bie Joe allain;

k nuim Joe mien Heer, loat mie joen knecht den wezen,

want boeten Joe verlang ik noar gainain.

Ik vuil mie thoes bie mensken, dij Joe vrezen.

t Lopt mis mit heur, dij aander goden dainen;

doar loat ik mie ien gain gevaal veur lainen.

2 O Heer, mien God, mien aarfdail en mien goud,

mien beker tot aan raand tou vol mit zegen,

Ie geven mie vannijs weer overvloud,

aal wat ik heb, dat heb ik van Joe kregen:

goud laand is rij en riekelk deur Joe geven,

t is dag en deur mie mooi tou doar te leven!

3 Ik pries de Heer, Hai het mien haart verlicht,

bie dag en naacht wil Hai mien roadsman wezen.

k Vertraauw op Hom en hol Hom goud ien t zicht,

Hai holdt mie vaast, woar zol ik baang veur wezen?

Ik bin zo blied, ik mag op Hom vertraauwen,

mien haart dij zingt, ik mag ja op Hom baauwen.

4 De Here geft mie nait ien macht van dood,

Aan t dodenriek wor ik nait overgeven,

gain graf wordt groaven veur joen gunstgenoot:

Ie leren mie te goan op t pad noar t leven.

k Mag deurhèn blied veur joen gezicht verkeren!

Wat zol ik meer nog oet joen haand begeren?

Overwegen

LB 655 / Ps&Gez 145

1 Zing veur de Heer joen nij gezang!

Hai let joe drinken levenslang

van wotter oet de haarde stain.

Wèl is zo maans as Hai allain?

2 Hai gaait joe veur ien wolk en vuur,

geft aan joen levent rust en duur,

een geef bestoan mit daibe zin.

Zet doarom t loflaid veur Hom in!

3 Zing om joen wonderwel bestoan,

nait ien t vergeetbouk staait joen noam,

oet t wotter heer kom ie veurndag,

verbie is dood, verbie is nacht.

4 Gods haand let ons ien taikens zain

dat t gaait om recht en vree allain.

Zien aigen Gaist zet ons ien schrip

dat elk van ons dij taikens zigt.

5 Hai, dij noar t haaileg laand ons laaidt,

geft levent tot ien aiweghaid,

komt Hai weerom, den zing wie weer

ons nije laid veur God de Heer.

Geloofsbeliedenis

Apostolische geloofsbeliedenis

Ik loof ien God, aalmachtege Voader,

Schepper van hemel en eerde,

en ien Jezus Christus, zien ainegste Zeun, ons Heer,

dij deur haailege Geest verwekt

en oet moagd Maria geboren is,

dij leden het onder Pontius Piloates,

kruzegd is, sturven en be­groaven,

deelvoaren noar t dodenriek

en op daarde dag doarvandoan weer opstoan is,

opstegen noar hemel,

doar hai zit aan rechterhaand van God, aal­machtege Voader,

doar hai heerkommen zel

om leventegen en doden te oordailen.

Ik loof ien haailege Geest,

ik loof n haailege, aalgemaine, christelke kerk,

gemainschop van haailegen,

vergeven van zunden,

opstanden van t liggoam

en n aiweg levent.

LvdK 292 / Ps&Gez 185

1 Woar God hèn wil mit zien wegen

is ien t duustern stoer te zain;

wie vertraauwen op zien zegen,

dat Hai t eerlieks mit ons maint.

Hou Hai t doun zel, blift verburgen,

woar t noar tou gaait, wait wie wis

deur wat zien profeten zeggen

en ien biebel schreven is.

2 Wat krieg wie aan t èn van tieden

vol verwondern blied ien t zicht,

gaist van t kwoade vragt genoade,

soatan dij nou onderligt.

As de Heer ien ale mensken

en veur mensken ales is,

zel zien licht veur aaltied wezen,

licht oet licht en duusternis.

Gebeden en Goaven

Gebeden daankgebed

veurbeden

stil gebed

Onze Voader

Voader van ons dij ien hemel is,

Loat joen Noam haailegd worden,

Loat joen keunenkriek komen,

Loat joen wil doan worden

ien wereld net zo as ien hemel.

Geef ons vandoag t brood

doar wie verlet om hebben.

En vergeef ons ons zunden

zo as ook wie vergeven dij ons te kort doun.

En breng ons nait ien verlaaiden,

mor verlös ons van de boze.

Joenent is ja t keunenkriek

en kracht en heerlekhaid

ien der aiweghaid. Oamen.

Buul gait rond:

Slötlaid LB 755 / Ps&Gez 189

1 Wat winnen zel is Gods genoade,

genoa dij duust’re naacht verdrift.

De Heer brekt ale macht van t kwoade,

Hai is veur kruus en dood nait swicht.

Dij dag stroalt God zien licht rondom,

verheerlekt stoan wie den veur Hom.

2 Wat zel mie dat een bliedschop wezen,

as ieder volk Hom daint en eert;

as ale lu de Here vrezen

en ieder t nije loflaid leert.

Boeg joe den veur de Heer ien t stof,

pries Hom, o volken, zing zien lof.

Zenden en Zegen

Dainst is noa te luusteren op hervormdwesterbroek.nl

========================================================

Zondag 24 april  2022

Voorganger: ds J.M. Viergever uit Oostwold
Organist: Geert Schoonbee

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor J.O.P Jeugdwerk
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

Gez 289 : 1 en 2
Ps     21 : 2 en 3
Ps   119 : 34
Gez 221 : 1 en 2
Ps     33 : 2
Gez 445 : 2
 
Schriftlezingen:
Psalm 16
Luk 24 : 36 – 49

=========================================================

Goede vrijdag 15 april  2022

Voorganger: ds J.F. Tanghé uit Sellingen
Organist: W. Brienen

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor de Diaconie
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

Ps. 84:1.
Ps. 69:3,5.
Ps. 22:5,7.
Gez. 182:1,6.
Gez. 360:1.
Gez. 358:1,6.
Gez. 393
 
Schriftlezing: Matths. 27:33-43.

================================================

Zondag 10 april  2022 Palmzondag

Voorganger: ds J.A.A. Geerts uit Zalk
Organist: Mw. J. Spijkman-Doornbos

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor het ziekenhuispastoraat in het UMCG
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

 
Gez. 189 (Mijn Verlosser hangt aan ‘t kruis)
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Ps. 42:4,6
Lezen 1e deel Avondmaalsformulier
Zingen: Ps. 139:14
Gebed
Schriftlezingen: Psalm 22:11-23 en Joh. 19:17-30
Zingen: Ps. 22:1,6,7
Prediking Joh. 19:23,24
Zingen: Gez. 405:7,8 (Kom hier, mijn bruid, ontvang uw kroon)
Dankgebed en voorbede
Collecte
Zingen: Gez. 192:1,2,4,5 (O kostbaar kruis, o wonder Gods)
Zegen
 

====================================================

Zondag 3 april  2022

Voorganger: ds N. Noorlander uit Onstwedde
Organist: Mw. J. Spijkman-Doornbos

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor KiA Moldavië
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

Gezang 174 : 1

Psalm 43 : 3 en 4

Psalm 139 : 14

Gezang 182 : 1 en 2

Psalm 22 : 3 en 11

Gezang 444 : 1 en 2

 

Schriftlezing: Mattheüs 26 : 6 – 16

Tekst Mattheüs 26 : 14a

=================================================

Zondag 27 maart  2022

Voorganger: ds C.G. Visser uit Kootwijkerbroek
Organist: Mw. J. Spijkman-Doornbos

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor de stichting Ter Wille
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

VOORZANG: Gezang 330: 1 (Heb dank, o God van alle leven)

VOTUM EN GROET

OPENINGSTEKST: Jezus zei: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. (Johannes 14: 6)

ZINGEN: Psalm 89: 7 en 8

WETSLEZING: Romeinen 13: 8-14

ZINGEN: Gezang 423: 1, 2, 3 en 4 (Ach, blijf met uw genade)

GEBED

SCHRIFTLEZING: Johannes 18: 28-40

ZINGEN: Gezang 177: 1, 2, 3 en 7 (Leer mij, o Heer)

LEZING VAN DE TEKST: Johannes 18: 37-38a

PREEK: Wat is waarheid?

ZINGEN: Psalm 86: 4 en 5

DANKGEBED EN VOORBEDE

Afsluiten met stilte en Onze Vader

ZINGEN: Gezang 192: 1, 2 en 6 (O kostbaar kruis)

ZEGEN (gezongen AMEN)

===========================================

Zondag 20 maart  2022

Voorganger: student Tjerko van der Wouden uit Groningen
Organist: Cor Schoonbeek

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor Onderhoud van de gebouwen
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

Orde van dienst – 20 maart 2022 – Westerbroek – zondag Oculi

Mededelingen van de kerkenraad

Lied: Psalm 118: 1 en 8

Stil gebed en votum (staand)

Lied: Gezang 177: 1, 6 en 7

Lezing van de Wet: Exodus 20:1-17 en Mattheüs 22:35-40

Lied: Psalm 121

Gebed om de Heilige Geest

Bijbellezing: Marcus 12:1-12

Lied: Gezang 173: 1, 2 en 5

Verkondiging

Orgelspel

Lied: Gezang 75: 1, 8 en 10

Dankgebed, voorbede, stilgebed en Onze Vader

Lied: Gezang 293: 1-4

Uitzending en zegen

=====================================================

Zondag 13 maart  2022

Voorganger: ds Wouter van Wingerden
Organist: Geert Schoonbeek

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor Hulp aan Okraïne
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

Biddagthema: Blijven bidden

Welkom en mededelingen Ouderling van Dienst

Samenzang: Ps 65: 1

Stil gebed

Votum en groet

Samenzang: Ps 65: 2, 5

Gebed om de opening van het woord

Samenzang: Gele boekje 25 k Stel mijn vertrouwen

Schriftlezing 1: Daniël 6: 1-10

Verkondiging deel 1: Blijven bidden waar je ook bent

Gebed

Schriftlezing 2: Daniël 6: 11

Verkondiging deel 2: Gericht op God blijven

Gebed

Schriftlezing 3: Daniël 6: 12-29

Verkondiging deel 3: Blijven bidden ook als het moeilijk is

Gebed

Samenzang: Ps 42: 1, 5, 7

Geloofsbelijdenis

Slotzang: Gezang 351: 1, 2, 3, 4

Zegen

==================================================

Zondag 6 maart  2022

Voorganger: ds J. Tiggelaar uit Nieuwleusen
Organist: W. Brienen

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor KiA Zending
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

Mededelingen Kerkenraad

Intochtspsalm 84: 1 en 3

Stil gebed

Votum en groet

Ps. 2: 1 en 2

Gebed van toenadering en ontferming

Zingen van genade: Gez. 429: 1 en 2

Leefregel

Gez. 429: 3

Gebed voor de opening van het Woord

Ezechiël 34: 17-22 NBV

Mat., 25: 31-46 NBV

Gez. 327: 1 en 2

Verkondiging

Gez. 300: 1

Dankgebed en voorbeden

Mededeling omtrent de collecte

Slotzang: Gez. 423: 1 t/m 4

Heenzenden en zegen

Amen.

===================================================

Zondag 27 februari  2022

Voorganger: Dr. T.T.J. Pleizier uit Groningen
Organist: W. Brienen

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor Het Zeemanshuis
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

• Intochtslied  Ps. 91:1 en 2
    • Moment van stilte
    • Votum en Groet
    • Samenzang Ps. 91:3 en 5
    • Lezing van de wet of een apostolisch vermaan.
    • Samenzang Ps. 19:5

Dienst van het Woord
    • Gebed om verlichting met de Heilige Geest.
    • Schriftlezingen Lev. 5:1-13; Hebr. 10:19-24
    • Samenzang Gez. 329
    • Verkondiging
    • Samenzang Ps. 51:4 en 5

Dienst van de gebeden
 
Dienst van de barmhartigheid
    • Collecten: 1e tijdens de dienst met de lange stok  2e bij de uitgang met schaal
    • Slotzang Gez. 437
    • Zegen gevolgd door een 3 x gezongen Amen.

===================================================

Zondag 20 februari  2022

Voorganger: ds. N. Noorlander uit Onstwedde
Organist: W. Brienen

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor KiA corona gedupeerden
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

Gezang 465 : 1

Psalm 43 : 3 en 4

Gezang457 : 1

Psalm145 : 3

Psalm 103 : 6 en 7

Gezang 451 : 1

Schriftlezingen: Psalm 104 : 1 – 14

                             Mattheüs11 : 9- 13

Tekst Psalm 104 :14a

================================================

Zondag 13 februari  2022

Voorganger: ds. J.H. van Wijk uit Zwolle/Windesheim
Organist: Cor Schoonbeek

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor KiA Oeganda (goed boeren in een lastig klimaat)
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

 • Psalm 73:9,10
 • Wetslezing + Psalm 139:14
 • Schriftlezing: Openbaring 7:9-17 HSV
 • LvK 109:1,2 Hoor een heilig koor van stemmen
 • LvK 399:1,3 Wij loven U, o God, belijden U als Heer
 • Gebeden + stil gebed en onze Vader
 • Psalm 99:1,4
 • Zegen + 3x amen

==============================================================

Zondag 6 februari  2022

Voorganger: ds. H. Poot uit Oosternieland
Organist:W. Brienen

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor Christenen voor Israël
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

 

Intochtslied: Gez. 434: 1 en 5

Stil gebed, Votum en Groet

Zingen: Gez. 289: 1 en 2

Wetslezing

Zingen: Gez. 289: 4 en 5

Gebed

Schriftlezing; Johannes 4: 1-26

Zingen: Psalm 78: 1,2 en 24

Prediking

Zingen: Gez. 75: 4 en 5

Dankgebed

Collecte

Zingen: Psalm 89: 8

Zegen

==========================================================

Zondag 30 januari  2022 (viering H.A.)

Voorganger: ds. J.M. Viergever uit Oostwold
Organist: W. Brienen

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor de Diaconie
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

Gez 303 : 1
Ps     25 : 3
Gez 449 : 3
Gez 451 : 3
Ps   103 : 5
Gez 476 : 2 en 5
Ps     73 : 10
Schriftlezing:
Lukas 15 : 11 – 32

==================================================================

Zondag 23 januari  2022 (voorber. H.A.)

Voorganger: ds. N. Noorlander uit Onstwedde
Organist: Mw. J. Spijkman-Doornbos

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor Kerk in, van en voor het dorp
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

Gezang 326 : 1

Psalm 122 : 1

Gezang 255 : 4

Psalm 103 : 9

Gezang 360 : 3

Psalm 138 : 1

Schriftlezing: Zefanja 1 : 1 – 9

Tekst: Zefanja 1 : 9a

======================================================================

Zondag 16 januari  2022 

Voorganger: ds. H. Poot uit Oosternieland
Organist: Cor Schoonbeek

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor Bartimeus
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

Intochtslied: Psalm 92: 1 en 3

Stil Gebed, Votum en Groet

Zingen: Psalm 98: 1 en 2’

Wetslezing

Zingen: Gezang 151

Gebed

Schriftlezing: Markus 1: 9 -20

Zingen: Gezang 47: 1 en 2

Prediking

Zingen: Gezang 446: 1, 3 en 4

Dankgebed en voorbeden

Dienst der offeranden

Zingen:  Gezang 44: 3

Zegen

=======================================================

Zondag 9 januari  2022 

Voorganger: ds. J. Snaterse uit Hoogeveen
Organist: W. Brienen

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor St Exodus
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

ZINGEN: Gez. 289: 1, 2
STIL GEBED
VERWACHTING EN GROET
AANVANGSWOORD: Jesaja 27:2, “Op die dag zal er een wijngaard zijn van bruisende wijn; zing ervan in beurtzang!”
ZINGEN: Ps. 108: 1, 2
GEBODEN VAN DE HEERE en SAMENVATTING
ZINGEN: Ps. 86: 2, 4
GEBED
BIJBELLEZINGEN: Amos 9:11-15 en Johannes 2:1-11
ZINGEN: Gez. 166: 3, 4
TEKST: Johannes 2: 10b, “U hebt de goede wijn tot nu bewaard.”
THEMA: ‘Gods wijn lest best’
ZINGEN: Ps. 145: 5
DANKZEGGING EN VOORBEDEN
INZAMELING VAN DE GAVEN
ZINGEN: Gez. 465: 1, 5
ZEGEN (3x Amen)

=====================================================

Zondag 2 januari  2022 (nieuwjaarsdienst)

Voorganger: ds. G.W. (Wouter) van Wingerden
Organist: Mw. J. Spijkman-Doornbos

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor het pastoraat in eigen gemeente
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

Intochtslied: Psalm 31: 1, 4

Stil gebed

Votum en groet

Samenzang: Ps 31: 12, 15

Wet in eenvoudige woorden

Samenzang: Ps 119: 39, 40

Gebed

Schriftlezing: Psalm 31: 1-25

Samenzang: Gezang 398: 1, 2, 4, 5, 7

Verkondiging

Samenzang: Gezang 426: 1, 3

Dankgebed en voorbede

Samenzang: Gezang 293: 1, 3, 4

Zegen

================================================

Zondag 26 december  2021 (Kerstviering)

Voorganger: ds. Gert de Kok uit Hulshorst
Organist: W. Brienen
Dwarsfluit: Willeke Zigterman Rustenburg

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor Kinderen in de knel
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 49

Orgel en fluitspel

Welkom en mededelingen

Intochtslied Gezang 132: 1, 2, 3

Stil gebed

Votum en groet

Lied Psalm 98:1, 2

Geloofsbelijdenis

Lied Psalm 89:1

Gebed

Schriftlezing Lukas 2:1-21 (HSV)

Lied Gezang 141:1, 2, 3

Verkondiging

Muzikaal intermezzo met dwarsfluit en orgel

Gebeden

Lied Gezang 150:1, 2, 3, 4, 5

Collecte

Slotlied Ere zij God

Zegen

=================================================

Gebruikelijke orde van dienst te Westerbroek

De gemeente is het best vertrouwd met de onderstaande orde van dienst:

Mededelingen van de kerkenraad (door een kerkenraadslid)

 • Intochtslied (door de voorganger op te geven). (wordt staand gezongen)
 • Moment van stilte
 • Votum en Groet
 • Samenzang
 • Lezing van de wet of een apostolisch vermaan.
 • Samenzang
 •  Dienst van het Woord
 • Gebed om verlichting met de Heilige Geest.
 • Schriftlezingen (event afgewisseld met samenzang)
 • Samenzang
 • Verkondiging
 • Samenzang
 •  Dienst van de gebeden
 • Eventueel een moment voor stil persoonlijk gebed
 • Als het “Onze Vader” wordt gebeden bidt de gemeente hardop mee.
 •  Dienst van de barmhartigheid
 • Collecte in 2 rondgangen
 • Slotzang (wordt staand gezongen)

Zegen gevolgd door een 3 x gezongen Amen.

We gebruiken voor de Schriftlezingen bij voorkeur de Herziene Statenvertaling. Wel zijn de NBG vertaling en de NBV vertaling aanwezig en kunnen worden gebruikt als dit de voorkeur heeft van een predikant.

We zingen uit het Liedboek voor de Kerken 1973. Er kunnen ook andere liederen worden gezongen maar dat kan alleen met gebruikmaking van een handout.

 Voor de aanvang  dienst wordt er tijdens het luiden van de klok in de consistoriekamer door de ouderling van dienst het consistoriegebed uitgesproken. Daarna gaan predikant en kerkenraad naar binnen en gaan zitten op de stoelen van de eerste rij. Een kerkenraadslid doet de afkondigingen en geeft het aanvangslied op. Tijdens het naspel daarvan leidt de ouderling van dienst de predikant op met een handdruk.

Bij het uitgaan van de dienst geeft de predikant de kerkgangers doorgaans een hand.