Orde van dienst voor:

zondag 16 juni 2024 (viering H.A.)

Voorganger: ds G.W. (Wouter) van  Wingerden
Organist: Cor Schoonbeek

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor de Diaconie
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 4

Stil gebed

Votum en groet

Samenzang: Gez 479: 1, 4

Gebed

Schriftlezing: Ps 40, Markus 1: 29-38

Samenzang: Ps 86: 4, 5

Verkondiging

Samenzang: gez 51: 1, 2, 3

Formulier en geloofsbelijdenis

Gezongen avondmaalsgebed: Gezang 358: 1, 2, 3

Nodiging

Samenzang aan tafel: Gezang 358: 4, 5

Viering

Gezongen lofprijzing: gezang 358: 6

Dankgebed en voorbede

Collecte

Samenzang: Gele boekje 14: Ik bouw op U

Zegen

=============================================================

zondag 9 juni 2024 (voorbereiding H.A.)

Voorganger: Br L.J. Blees uit Dorkwerd.
Organist: Sybrig de Vries-Veenland

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor Het vaderhuis in Sappemeer
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 4

Intochtslied Lied 479 vers 1, 2 en 4

Stil gebed

Votum en groet

Zingen Psalm 34 vers 7 en 8

Lezing eerste deel Avondmaalsformulier

Zingen Gezang 358 vers 1, 2 en 3

Gebed

Lezing 1 Koningen 18 vers 21 tot en met 40

Zingen Psalm 4 vers 1

Preek

Zingen Psalm 116 vers 1, 3 en 8

Gebed

Collecte

Zingen Gezang 291 vers 1 en 2

=====================================================================

zondag 2 juni 2024

Voorganger: ds N. Noorlander uit Onstwedde.
Organist: Gert Hogendorf

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor onderhoud van de gebouwen
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 4

Gezang 250 : 1 en 5
Psalm 97 : 1 en 2
Gezang 477 : 1 en 2
Psalm 25 : 6 en 7
Psalm 85 : 1 en 3
Gezang 257
 
Schriftlezing: 1 Thessalonisenzen 5 : 12 – 28
Tekst: 1 Thessalonisenzen 5 : 19

===================================================================

zondag 19 mei 2024 Pinksteren

Voorganger: ds C.E. Lavooij uit Appingedam
Organist: Geert Schoonbeek

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor Pinksterzendingscollecte
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 4

Ps.95:1,3
Stil gebed
Votum en groet
Gez.242:1,2,3
De Tien Woorden
Ps.68:3
Gebed
Schriftlezing Hand.2:1-6 en Lucas 11:1-13
Gez.48:5,7,9
Preek
Gez.249:1,2
Gebeden
Collecte
Ps.98:2,4
Zegen

===================================================================

zondag 12 mei 2024

Voorganger: Dr T.T.J. Pleizier uit Groningen
Organist: Alexandra van Dijken-Grashuis

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor Het Pand in Groningen
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 4

 
– Intochtslied Gez. 230: 1, 3, 5 en 6 (Liedboek voor de Kerken) (wordt staand gezongen)
– Moment van stilte
– Votum en Groet
– Samenzang Ps. 8 (alle verzen, Liedboek voor de Kerken)
– Lezing van de wet, afgesloten met Joh. 14:15-18
– Samenzang Gez. 437
 
Dienst van het Woord
 
– Gebed om verlichting met de Heilige Geest.
– Schriftlezingen  Efeze 1
– Samenzang Ps. 110:1, 2 en 3
– Verkondiging
– Samenzang Gez. 234
 
Dienst van de gebeden
 
Dienst van de barmhartigheid
 
– Collecte
– Slotzang  Ps. 134
– Zegen gevolgd door een 3 x gezongen Amen.

==============================================================

zondag 28 april 2024

Voorganger: ds M.F. van Binnendijk uit Stadskanaal
Organist: Gert Hogendorf

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor Dorcas
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 4

 

Voorzang              Gezang 7 : 1, 3 en 4

Votum en groet

Zingen                         Psalm 118 : 8 en 9

Gods Gebod

Zingen                         Psalm 30 : 1, 2 en 5

Gebed

Schriftlezing                Markus 16 : 1-8

Zingen                         Psalm 42 : 3

Verkondiging        n.a.v. Markus 16 : 7b

Thema                        “Je bent erbij…”

Zingen                         Psalm 43 : 3 en 4

Gebed

Collecte                     

Zingen                         Gezang 225 : 3, 4, 5

Zegen 

=======================================================================

zondag 21 april 2024

Voorganger: Kerkelijkwerker L. Blees uit Dorkwerd
Organist: Geert Schoonbeek

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor stichting Gave
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 4

Mededelingen

Intochtslied Gezang 289 vers 1, 2 en 4

Stil gebed

Votum en groet

Zingen Psalm 18 vers 1 en 7

Wetslezing

Zingen Gezang 468

Gebed

Lezing 1 Koningen 18 vers 1 tot en met 20

Zingen Psalm 20 vers 1 en 4

Preek

Zingen Psalm 119 vers 63 en 65

Gebed

Collecte

Zingen Gezang 427 vers 1, 5 en 7

========================================================================

zondag 14 april 2024

Voorganger: ds J.M. Viergever uit Oostwold
Organist: Jannie Spijkman-Doornbos

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor KiA Zending
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 4

Gez 289 : 1 en 2
Ps   119 : 65 en 66
Ps   139 : 14
Gez  83 : 5, 6 en 7
Gez 473 : 1 en 10
Ps   116 : 1 en 8
 
Schriftlezing: Joh 21 : 9 – 19

=========================================================

zondag 31 maart 2024 (Pasen)

Voorganger: Dr H.J.J.C.J. Wilschut uit Assen
Organist: Elena Fabris

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor de IZB
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 4

Gez. 205:1,4

Votum en zegengroet

Zingen: Ps. 21:1,3

Wet van de Heere/samenvatting

Zingen: Ps. 21:7

Gebed

Lezen: Joh. 20:1-18

Tekst: Joh. 20:17

Zingen: Gez. 215:1,2,3

Preek

Orgelspel ‘Christ ist erstanden’ (Bach)

Apostolische Geloofsbelijdenis

Zingen: Ps. 68:7

Dankgebed

Zingen: Gez. 205:6

Zegen

=================================================================

Goede Vrijdag 29 maart 2024 (viering Heilig Avondmaal)

Voorganger: ds J.F. Tanghé uit Sellingen
Organist: Geert Schoonbeek

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor de Diaconie
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 4

Psalm 118:1,8.
Ps. 69:3,5.
Gez. 177:1,2,6,7.
Gez. 178:1,4,5,6,10.
Gez. 360.
Gez. 437.
Gez. 182:1,6.
 
Schriftlezing: Marcus 15:42-47.

=========================================================

Zondag 24 maart 2024

Voorganger: ds J. Snaterse uit Oldebroek
Organist: Cor Schoonbeek

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor st Bartimeus
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 4

Gezang 182 : 1 en 3

ZINGEN: Gez. 178: 1, 4, 6, 8 (Jezus, om Uw lijden groot)
STIL GEBEDVERWACHTING EN GROET
AANVANGSWOORD: Ps. 22:7-9, “Maar ik ben een worm en geen mens, door iedereen versmaad,  bij het volk veracht. Allen die mij zien, bespotten mij, ze schudden meewarig het hoofd: ‘Wend je tot de HEER! Laat Hij je verlossen, laat Hij je bevrijden, Hij houdt toch van je?’”
ZINGEN: Ps. 38: 5, 6, 8, 9
GEBODEN VAN DE HEERE en SAMENVATTING
ZINGEN: Ps. 119: 19, 21
GEBED
BIJBELLEZINGEN: Jesaja 50:4-9 en Mattheüs 27:27-31
ZINGEN: Gez. 181: 1, 2, 3, 6 (P&G 113)

1 Wèl nuimt mie t kwoad, mien Heer, dat deur Joe doan is,

vertelt mie misdoad dij deur Joe begoan is,

wat is joen zunde, woar zol Ie veur bouten

en lieden mouten?

2 Wat mout Ie, onverdaind, wel nait verdroagen,

spot van soldoaten, kroon van stiekels droagen,

as dikste deugnait wor Ie overgeven,

aan t kruus verheven.

3 Verkloar mie toch woarom ze Joe zo ploagen,

verkled as keunenk, spot van heur verdroagen!

Mos Ie, om mie van zunde vrij te moaken,

joen leven loaten?

6 O laifde, veur dit ovver van joen leven,

zel ik miezulf as ovverande geven,

zodat wie, en bie leven en bie staarven,

joen laifde aarven!

TEKST: Mattheüs 27:29c, “Gegroet, Koning van de Joden”
ZINGEN: Ps. 89: 17, 18
VOORBEREIDING HEILIG AVONDMAAL
ZINGEN: Gez. 360: 2 (Sterk ons wankelend vertrouwen)
DANKZEGGING EN VOORBEDEN
INZAMELING VAN DE GAVEN
ZINGEN: Gez. 192: 1, 2, 4, 6 (O kostbaar kruis, o wonder Gods)

ZEGEN
 

==================================================

Zondag 17 maart 2024

Voorganger: ds N. Noorlander uit Onstwedde
Organist: Alexandra van Dijken-Grashuis

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor Pastoraat Ichtus vakantiereizen
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 4

Gezang 182 : 1 en 3

Psaalm 87

Genève 1562

1 God wol zien stad op haail’ge baargen baauwen.

Van Sions poorten holdt Hai t aldermainst,

koos enkeld dizze ploats oet veur zien dainst,

wil dij allain as aigen haim beschaauwen.

 

2 Wat zain wie toch van die veul goie dingen,

o stad van God, zien aigen pronkjewail,

wat bistoe toch een wondermooi gehail,

joa, ale volken zellen van die zingen.

 

3 Van vremde volken zel de Heer verkloaren:

“Zai kennen Mie, belieden Mie as Heer.”

Woar ook vandoan, toch geldt mor aaldeur weer:

“Ien Sion is ja elk van heur geboren.”

 

4 God telt ook mit, dij hail van vèrren komen.

En ien zien bouk, doar Hai zien volk ien schrift,

zet Hai heur noam, dij aiweg doar ien blift.

Zo zingen zai: “Hier vluit Gods haail bie stromen!”

Psalm 32 : 1 (na de wet)

Gezang 189 : 1 en 4

Gezang 479 : 1 en 2

Psalm 65 : 4 en 5

 

Schriftlezing; Johannes 12 ; 20 – 26

Tekst: Johannes 20 : 24

Zondag 10 maart 2024 Biduur voor gewas en arbeid

Voorganger: ds Wouter van Wingerden
Organist:Jannie Spijkman-Doornbos
Koor: Martinikerkkoor olv Marijke van Zanten-Broers

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor Pastoraat in eigen gemeente
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 4

Welkom en mededelingen Ouderling van Dienst

Introitus (koor):

psalm 68: 36

Geducht zijt Gij, o God, uit uw heiligdom.

Hij, onze God, verleent sterkte,

en volheid van kracht aan zijn volk.

Stil gebed

Votum en groet

Lied: NLB 103e (1x koor, 2x allen)

Bless the Lord, my soul, and bless God’s holy name

Bless the Lord, my soul, who leads me into life.

Koor: Christ be with me (J. Pachelbel).

Christ be with me, Christ within me,
Christ behind me, Christ before me,
Christ beside me, Christ to guide me,
Christ to comfort and restore me.

Christ beneath me, Christ above me,
Christ in quiet, Christ in danger,
Christ in hearts of all that love me,
Christ in care of friend and stranger.

Gebed bij de opening van het woord

Schriftlezing: Ps 67

1 Voor de koorleider. Bij snarenspel. Een psalm, een lied.

2 Moge God ons genadig zijn en ons zegenen,

moge het licht van zijn gelaat over ons schijnen.

sela

3 Dan zal men op aarde uw weg kennen,

onder alle volken uw reddende kracht.

4 Dat de volken U loven, God,

dat alle volken U loven.

5 Laten de naties juichen van vreugde,

want U bestuurt de volken rechtvaardig,

U wijst de naties op aarde de weg. 

sela

6 Dat de volken U loven, God,

dat alle volken U loven.

7 De aarde heeft een rijke oogst gegeven,

God, onze God, zegent ons.

8 Moge God ons zegenen

opdat de einden der aarde

ontzag hebben voor Hem.

Lied: Psalm 68: 1 (koor), 2 (koor), 3 (allen), 7 (allen)

1 God richt zich op, de vijand vlucht;

zijn haters voor zijn aangezicht,

als rook zijn zij verdreven.

Zij zijn als was in deze vlam,

zijn woede heeft hen, waar Hij kwam,

ten dode opgeschreven.

Maar de getrouwen zijn verblijd.

zij staan voor Hem in vrolijkheid,

zij zijn verrukt van vreugde.

Zingt God en speelt zijn naam ten prijs,

zingt Hem op een verhoogde wijs

om wat uw hart verheugde.

2 Draagt op een lied, aan Hem gewijd

die spoorslags op de wolken rijdt;

hoog is de Naam verheven!

Hij, vader van ‘t verweesde kind,

bij wie een vrouw bescherming vindt

in haar vereenzaamd leven.

Hij, Here in zijn heiligdom,

doet wie verlaten was, weerom

het samenzijn ervaren.

Wie was gevangen wordt bevrijd,

maar Hij verbant in eenzaamheid

al wie weerspannig waren.

3 O God, de wond’ren die Gij deedt,

toen Gij daar voor ons henen schreed!

De aarde werd bewogen.

Dit is de berg van uw verbond!

Uw stromen drenken hier de grond,

hier daalt Gij uit den hoge.

Een regen van vrijgevigheid

hebt Gij uw erfdeel toebereid,

uw erfdeel dat versmachtte.

Uw schare heeft zich daar gezet;

dit is uw woord, dit is uw wet;

Gij geeft ons nieuwe krachten.

7 God zij geprezen met ontzag.

Hij draagt ons leven dag aan dag,

zijn naam is onze vrede.

Hij is het die ons heeft gered,

die ons in ruimte heeft gezet

en leidt met vaste schreden.

Hij die het licht roept in de nacht,

Hij heeft ons heil teweeggebracht,

dat wordt ons niet ontnomen.

Hij droeg ons door de diepte heen,

de Here Here doet alleen

ons aan de dood ontkomen.

Verkondiging

Samenzang: Psaalm 67: 1 en 2

1 Wie hopen, God, op joen genoade,

geef ons joen zegen en joen licht,

ien wereld blieken zo joen doaden,

joen haail komt zo veur elk ien t zicht.

Loat elk volk Joe priezen, elk Joe eer bewiezen

om joen heerlekhaid.

Omdat Ie ien t richten recht en vrede stichten

en joen haand heur laaidt.

2 Loat ale volken, God, Joe priezen,

joen noam bezingen ien ain koor.

Joen laifde wol Ie ons bewiezen:

op t laand stoan vruchten al weer kloar.

God wil om ons denken, God wil zegen schenken,

Hai verget ons nait.

Ales mout Hom vrezen en Hom dankboar wezen

tot ien aiweghaid.

Gebed voor Gewas en Arbeid

Gezongen geloofsbelijdenis: NLB 342

1 In God de Vader op zijn troon

geloven wij, en in de Zoon,

uit God geboren voor de tijd –

Hem zij de macht, de majesteit!

2 En in de Geest, die ons geleidt,

geloven wij: dat er altijd

een Trooster is, zacht als de wind,

een sterke moeder bij haar kind.

3 Lof zij de Vader, die ons schiep

en licht uit nacht tevoorschijn riep.

Lof zij de Zoon, die onze nood,

ons kruis verdroeg en onze dood.

4 Die onderging en overwon

en als de zon ten hemel klom,

die aan de dag treedt op zijn tijd

en eenmaal recht van onrecht scheidt.

5 Lof zij de Geest die wereldwijd

ons kerk maakt: Christus toegewijd

tot wij, van alle kwaad bevrijd,

God zien in alle eeuwigheid.

Amen.

Koor: Jesu, meine Freude (J.S. Bach).

Dankgebed en voorbede

Collecte

Samenzang: Gez 223: 1-7

1 De aarde is vervuld

van goedertierenheid,

van goddelijk geduld

en goddelijk beleid.

2 Gods goedheid is te groot

voor het geluk alleen,

zij gaat in alle nood

door heel het leven heen.

3 Zij daalt als vruchtbaar zaad

tot in de groeve af

omdat zij niet verlaat

wie toeven in het graf.

4 Omdat zij niet vergeet

wie godverlaten zijn:

de wereld hemelsbreed

zal goede aarde zijn.

5 De sterren hemelhoog

zijn door dit zaad bereid

als dienaars tot de oogst

der goedertierenheid.

6 Het zaad der goedheid Gods,

het hoge woord, de Heer,

valt in de voor des doods,

valt in de aarde neer.

7 Al gij die God bemint

en op zijn goedheid wacht,

de oogst ruist in de wind

als psalmen in de nacht.

Zegen

========================================================================

Zondag 3 maart 2024

Voorganger: ds N.M. van Ommeren uit Drachten
Organist: Alexandra van Dijken-Grashuis

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor Pastoraat in De Duif in Assen
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 4

 • Voorzang: Gez. 173: 1, 2, 4 en 5. (“Alles wat over ons geschreven is….”)

 • Ps. 122: 1 en 3.

 • Ps. 51: 3 en 4. in het Grunnegers

 • Ik was al schuldeg dou ik t leven zag,

 • veur mien geboorte was ik al ien zunde.

 • Ie willen geern dat woarhaid mie vervulde,

 • joen wieshaid komt deur Joe bie mie veurndag.

 • Mit majoraan moak Ie van zunden vrij,

 • ik kin ien vreugde en ien bliedschop leven.

 • Zo wor ik zuver, witter nog as snij,

 • as Ie mie elke mizze doad vergeven.

 • Schep mie, o God, een haart dat leeft ien t licht,

 • vernij mien gaist en moak dij weer standvasteg,

 • joag mie nait vot en blief joen traauw iendachteg,

 • moak dat joen Gaist veur aaltied ien mie blift,

 • geef mie de bliedschop van joen biestand weer,

 • steun mie en wil mien gaist gewilleg moaken.

 • Den wies ik obsternoaten ommekeer

 • en zellen zundoars nait verbiesterd roaken.

 • Schriftlezing: Matth. 26: 14 – 25. (HSV)

 • Ps. 118: 8.

 • Prediking over tekst: Matth. 26: 18.

 • Gez. 192: 1, 2, 4 en 6. (“O kostbaar kruis, o wonder Gods…..”)

 • Slotzang: Gez. 182: 1, 2 en 6. (“Jezus’ leven van ons leven…..”)

========================================================

Zondag 25 februari 2024

Voorganger: ds H. Poot uit Oosternieland
Organist:  Jannie Spijkman-Doornbos

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor Christenen voor Israël
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 4

Welkom en afkondigingen

Zingen: Psalm 91: 1 en 5

Stil Gebed, Votum en Groet

Zingen: Psalm 92: 1 en 7

Wetslezing

Zingen: Psalm 93: 4

Gebed

Schriftlezing Joël 3: 1-3 en 9 -21

Zingen: Gezang 119:1, 2 en 5

Prediking

Zingen: Gezang 41: 1 en 5

Dankgebed en voorbeden

Dienst der offeranden

Zingen: Psalm 72:3 en 6

Zegen

==================================================================

Zondag 18 februari 2024

Voorganger: ds N.F.L de Leeuw uit Oude Pekela
Organist: Alexandra van Dijken-Grashuis

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor Maxima kledingbank
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 4

Gezang 320:1,4
Psalm 42:1,3
Psalm 65:2
Psalm 68:7,9
Gezang 177:1,6,7
Psalm 73:9,11
Schriftlezing:
Johannes 12:20-36
tekst voor de prediking is vers 32.

=============================================================

Zondag 4 februari 2014

Voorganger: drs J.W. Bassie uit Groningen
Organist: Cor Schoonbeek

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor KiA Werelddiaconaat
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 4

Intochtslied: Psalm 42: 1, 3

Stil gebed, votum en zegengroet

Zingen: Psalm 80: 1, 6, 7

Lezing van het gebod/Apostolische vermaning:

Zingen: Psalm 103: 1, 3, 5

Gebed om de verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezingen:

Psalm 23
Johannes 10:11-16

Zingen: Gezang 14 De Heer is mijn Herder

Verkondiging

Zingen: Gezang 392: 1, 3, 4 Blijf mij nabij

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Inzameling van de gaven

Slotlied: Gezang 432 Wat God doet, dat is wel gedaan

Zending en Zegen

=============================================================

Zondag 28 januari 2014 (viering H.A.)

Voorganger: ds C.E. Lavooij uit Appingedam
Organist: mw J. Spijkman-Doornbos

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor Diaconie
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 4

Mededelingen

Ps.65:1,2
Stil gebed
Votum en Groet
Aanvangstekst
Ps.119:7
Wetslezing uit 1 Joh.1:1-2:2
Gebed
Schriftlezing Psalm 130
Ps.130:1,2
Prediking
Ps.130:3,4
Formulier achter de tafel: tekst, geloofsbelijdenis, gebed
Gez.358:1,2,3,4
Nodiging
Brood en Wijn
Gez.358:6
Lofprijzing
Dankgebed
Collecte
Gez.75:11,13
Zegen

==========================================================

Zondag 21 januari 2014 (voorbereiding H.A.)

Voorganger: ds N. Noorlander uit Onstwedde
Organist: Cor Schoonbeek

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voorMissionairwerk PKN
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 4

Gezang 426 : 1
Psalm 135 : 2 en 10
Gezang 257
Psalm 45 : 1 en 5
Psalm 72 : 1 en 4
Gezang 291 : 1 en 2
Schriftlezing: Mattheüs 22 : 1 – 14
Tekst: Mattheüs 22 : 12a

============================================================

Zondag 7 januari 2014 (Nieuwjaar)

Voorganger: ds Wouter van Wingerden
Organist: Geert Schoonbeek

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor Het pastoraat in eigen gemeente
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 4

Intochtslied: Ps 138: 1, 4

Stil gebed

Votum en groet

Samenzang: Gele boekje 6 ELB 125

Wetslezing

Samenzang: Gez 449: 1, 3, 5

Gebed

Schriftlezing: Exodus 2: 1-10, Markus 1: 9-11

Samenzang: ps 77: 3, 4, 6

Verkondiging

Samenzang: Gez 172: 1, 2, 3, 4

Dankgebed en voorbede

Collecte

Samenzang: Gez 166: 1, 2, 3, 4

Zegen

=================================================================

Zondag 31 december 2023 (oudejaar)

Voorganger: ds Wouter van Wingerden
Organist: Geert Schoonbeek

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor Het vaderhuis in Hoogezand
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 4

Intochtslied: Gez 139: 1, 2, 3

Stil gebed

Votum en groet

Samenzang: Ps 80: 1, 7

Gebed

Schriftlezing: Genesis 50: 7-26

Samenzang: Psalm 93: 1, 2, 3, 4

Verkondiging

Samenzang: Gez 398: 1, 2, 3, 4, 7

Geloofsbelijdenis

Samenzang: Gez 427: 1, 7

Dankgebed en voorbede

Collecte

Samenzang: Gez 434: 1, 2, 5

Zegen

============================================================

Zondag 24 december 2023

Voorganger: ds N.F.L. de Leeuw uit Oude Pekela (vierde advent)
Organist: Cor Schoonbeek

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor Kinderen in de knel
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 4

Zingen:
Gezang 66:3,6 (intochtslied)
Psalm 89:2,11
Psalm 89:12
Psalm 132:8,9,10
Gezang 67:1,2
Psalm 105:2,18
Schriftlezingen:
Genesis 5:1-5
Mattheus 1:1-17 (tekst vs. 1)

=======================================================================

Zondag 17 december 2023

Voorganger: ds Wouter van Wingerden (derde advent) (viering H.A.)
Organist: Cor Schoonbeek

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor de Diaconie
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 4

Mededelingen van de kerkenraad

Intochtslied: Gezang 125: 1, 2, 3

Stil gebed

Votum en groet

Aanvangstekst voor zondag Gaudete (verheugt u): Filippenzen 4: 4, 5

Laat de Heer uw vreugde blijven;

ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. 

Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen.

De Heer is nabij.

Samenzang: Ps 148: 1, 6

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezingen: Jesaja 35: 1-10, Matt 11: 2-6

Samenzang: Ps 149: 3, 5

Verkondiging

Samenzang: Gez 121: 1, 2, 3, 4

Collecte

Formulier en gebed

Samenzang: Gez 118: 1, 2

Nodiging

Viering Heilig Avondmaal

Dankgebed en voorbede

Slotzang: Gezang 124: 1, 2, 3, 4, 5

Zegen

============================================================================

Zondag 10 december 2023

Voorganger: ds H. Poot uit Oosternieland (tweede advent) (voorbereiding H.A.)
Organist: Geert Schoonbeek

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor Christenen voor Israël
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 4

Intochtslied: Psalm 98:3

Stil Gebed

Votum en Groet

Zingen: Gezang 304: 1 en 2

Gedeelte Avondmaalsformulier

Zingen: Psalm 77: 4

Gebed

Schriftlezingen: Zacharia 12: 1-10 en Maleachi 3: 1-3

Zingen: Gezang 67: 1 en 2

Verkondiging

Zingen: Gezang 26: 1 en 4

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Zingen: Gezang 300: 1 en 6

Zegen

====================================================================

Zondag 3 december 2023

Voorganger: ds N. Noorlander uit Onstwedde (eerste advent)
Organist: Cor Schoonbeek

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor het Pastoraat in eigen gemeente
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 4

Gezang427 : 1 en 4
Psalm 105 : 1 en 3
Gezang 254 : 1
Gezang 67 : 1 en 2
Psalm 108 : 1 en 2
Gezang 117 : 1 en 3
Schriftlezing: Lukas 1 ; 5 – 25
Tekst: Lukas 1 : 20a

==========================================================

Zondag 26 november 2023

Voorganger: ds C.E. Lavooij uit Appingedam. (eeuwigheidszondag)
Organist: Elena Fabris

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor het Hospice in Hoogezand
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 4

orde van dienst:

Ps.72:1,3
Stil Gebed
Votum en Groet
Ps.105:3,4
Leefregels
Ps.119:53,61
Gebed
Schriftlezing Gen.26:12-31
Ps.67:1
Verkondiging
Ps.67:2,3
Gedachtenis, stilte Gez.267:1,2,4
Gebed
Collecte
Gez.299:1,3,4
Zegen

================================================================

Zondag 19 november 2023

Voorganger: ds J.M. Viergever uit Oostwold
Organist: Geert Schoonbeek

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor KiA Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 4
 

Gez 254 : 2 en 3
Ps     72 : 1 en 4
Ps     99 : 1 en 3
Ps   119 : 1 en 65
Gez   48 : 9 en 10
Gez 258 : 1 en 4
 
Schriftlezingen:
Rom 13 : 1 – 7
1 Tim 2 : 1 –7

============================================================

Zondag 12 november 2023

Voorganger: ds G.W. (Wouter) van Wingerden (afsluiting voedselbankactie)
Organist: Cor Schoonbeek

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor de Voedselbank Hoogezanf
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 4
 

Intochtslied: ps 67: 1, 3

Votum en groet

Samenzang: Gez 463: 1, 2

Moment van inkeer en genadeverkondiging

Samenzang: Gez 463: 3, 4, 5

Gebed bij de opening van het woord

Schriftlezing: Joh 6: 1-15

Samenzang: Ps 62: 4, 5

Verkondiging

Samenzang: Gez 57b: 1-5

Dankgebed en voorbede

Samenzang: Gez 479: 1, 2, 4

Zegen

====================================================================

Zondag 5 november 2023 (dankuur voor gewas en arbeid)

Voorganger: ds  N. Noorlander uit Onstwedde
Organist: Elena Fabris

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor Kledingbank Maxima
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 4
 

Gezang 390 : 1 en 2
Psalm 118 : 6 en 7
Gezang 257
Psalm 24 : 4 en 5
Psalm 68 : 3 en 5
Gezang 44 : 1 en 2
 
Schriftlezingen: 1 Samuël 6 ; 11 – 15
                          2 Samuël 6 : 12 – 19

=================================================================

Gebruikelijke orde van dienst te Westerbroek

De gemeente is het best vertrouwd met de onderstaande orde van dienst:

Mededelingen van de kerkenraad (door een kerkenraadslid)

 • Intochtslied (door de voorganger op te geven). (wordt staand gezongen)
 • Moment van stilte
 • Votum en Groet
 • Samenzang
 • Lezing van de wet of een apostolisch vermaan.
 • Samenzang
 •  Dienst van het Woord
 • Gebed om verlichting met de Heilige Geest.
 • Schriftlezingen (event afgewisseld met samenzang)
 • Samenzang
 • Verkondiging
 • Samenzang
 •  Dienst van de gebeden
 • Eventueel een moment voor stil persoonlijk gebed
 • Als het “Onze Vader” wordt gebeden bidt de gemeente hardop mee.
 •  Dienst van de barmhartigheid
 • Collecte in 2 rondgangen
 • Slotzang (wordt staand gezongen)

Zegen gevolgd door een 3 x gezongen Amen.

We gebruiken voor de Schriftlezingen bij voorkeur de Herziene Statenvertaling. Wel zijn de NBG vertaling en de NBV vertaling aanwezig en kunnen worden gebruikt als dit de voorkeur heeft van een predikant.

We zingen uit het Liedboek voor de Kerken 1973. Er kunnen ook andere liederen worden gezongen maar dat kan alleen met gebruikmaking van een handout.

 Voor de aanvang  dienst wordt er tijdens het luiden van de klok in de consistoriekamer door de ouderling van dienst het consistoriegebed uitgesproken. Daarna gaan predikant en kerkenraad naar binnen en gaan zitten op de stoelen van de eerste rij. Een kerkenraadslid doet de afkondigingen en geeft het aanvangslied op. Tijdens het naspel daarvan leidt de ouderling van dienst de predikant op met een handdruk.

Bij het uitgaan van de dienst geeft de predikant de kerkgangers doorgaans een hand.