Orde van dienst voor:

Zondag 25 februari 2024

Voorganger: ds H. Poot uit Oosternieland
Organist:  Jannie Spijkman-Doornbos

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor Christenen voor Israël
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 4

Welkom en afkondigingen

Zingen: Psalm 91: 1 en 5

Stil Gebed, Votum en Groet

Zingen: Psalm 92: 1 en 7

Wetslezing

Zingen: Psalm 93: 4

Gebed

Schriftlezing Joël 3: 1-3 en 9 -21

Zingen: Gezang 119:1, 2 en 5

Prediking

Zingen: Gezang 41: 1 en 5

Dankgebed en voorbeden

Dienst der offeranden

Zingen: Psalm 72:3 en 6

Zegen

==================================================================

Zondag 18 februari 2024

Voorganger: ds N.F.L de Leeuw uit Oude Pekela
Organist: Alexandra van Dijken-Grashuis

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor Maxima kledingbank
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 4

Gezang 320:1,4
Psalm 42:1,3
Psalm 65:2
Psalm 68:7,9
Gezang 177:1,6,7
Psalm 73:9,11
 
Schriftlezing:
Johannes 12:20-36
tekst voor de prediking is vers 32.

=============================================================

Zondag 4 februari 2014

Voorganger: drs J.W. Bassie uit Groningen
Organist: Cor Schoonbeek

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor KiA Werelddiaconaat
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 4

 

Intochtslied: Psalm 42: 1, 3

Stil gebed, votum en zegengroet

Zingen: Psalm 80: 1, 6, 7

Lezing van het gebod/Apostolische vermaning:

Zingen: Psalm 103: 1, 3, 5

Gebed om de verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezingen:

Psalm 23
Johannes 10:11-16

Zingen: Gezang 14 De Heer is mijn Herder

Verkondiging

Zingen: Gezang 392: 1, 3, 4 Blijf mij nabij

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Inzameling van de gaven

Slotlied: Gezang 432 Wat God doet, dat is wel gedaan

Zending en Zegen

=============================================================

Zondag 28 januari 2014 (viering H.A.)

Voorganger: ds C.E. Lavooij uit Appingedam
Organist: mw J. Spijkman-Doornbos

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor Diaconie
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 4

 
Mededelingen

Ps.65:1,2
Stil gebed
Votum en Groet
Aanvangstekst
Ps.119:7
Wetslezing uit 1 Joh.1:1-2:2
Gebed
Schriftlezing Psalm 130
Ps.130:1,2
Prediking
Ps.130:3,4
Formulier achter de tafel: tekst, geloofsbelijdenis, gebed
Gez.358:1,2,3,4
Nodiging
Brood en Wijn
Gez.358:6
Lofprijzing
Dankgebed
Collecte
Gez.75:11,13
Zegen

==========================================================

Zondag 21 januari 2014 (voorbereiding H.A.)

Voorganger: ds N. Noorlander uit Onstwedde
Organist: Cor Schoonbeek

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voorMissionairwerk PKN
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 4

Gezang 426 : 1
Psalm 135 : 2 en 10
Gezang 257
Psalm 45 : 1 en 5
Psalm 72 : 1 en 4
Gezang 291 : 1 en 2
 
Schriftlezing: Mattheüs 22 : 1 – 14
Tekst: Mattheüs 22 : 12a

============================================================

Zondag 7 januari 2014 (Nieuwjaar)

Voorganger: ds Wouter van Wingerden
Organist: Geert Schoonbeek

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor Het pastoraat in eigen gemeente
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 4

Intochtslied: Ps 138: 1, 4

Stil gebed

Votum en groet

Samenzang: Gele boekje 6 ELB 125

Wetslezing

Samenzang: Gez 449: 1, 3, 5

Gebed

Schriftlezing: Exodus 2: 1-10, Markus 1: 9-11

Samenzang: ps 77: 3, 4, 6

Verkondiging

Samenzang: Gez 172: 1, 2, 3, 4

Dankgebed en voorbede

Collecte

Samenzang: Gez 166: 1, 2, 3, 4

Zegen

=================================================================

Zondag 31 december 2023 (oudejaar)

Voorganger: ds Wouter van Wingerden
Organist: Geert Schoonbeek

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor Het vaderhuis in Hoogezand
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 4

Intochtslied: Gez 139: 1, 2, 3

Stil gebed

Votum en groet

Samenzang: Ps 80: 1, 7

Gebed

Schriftlezing: Genesis 50: 7-26

Samenzang: Psalm 93: 1, 2, 3, 4

Verkondiging

Samenzang: Gez 398: 1, 2, 3, 4, 7

Geloofsbelijdenis

Samenzang: Gez 427: 1, 7

Dankgebed en voorbede

Collecte

Samenzang: Gez 434: 1, 2, 5

Zegen

============================================================

Zondag 24 december 2023

Voorganger: ds N.F.L. de Leeuw uit Oude Pekela (vierde advent)
Organist: Cor Schoonbeek

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor Kinderen in de knel
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 4

Zingen:
Gezang 66:3,6 (intochtslied)
Psalm 89:2,11
Psalm 89:12
Psalm 132:8,9,10
Gezang 67:1,2
Psalm 105:2,18
 
Schriftlezingen:
Genesis 5:1-5
Mattheus 1:1-17 (tekst vs. 1)

=======================================================================

Zondag 17 december 2023

Voorganger: ds Wouter van Wingerden (derde advent) (viering H.A.)
Organist: Cor Schoonbeek

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor de Diaconie
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 4

Mededelingen van de kerkenraad

Intochtslied: Gezang 125: 1, 2, 3

Stil gebed

Votum en groet

Aanvangstekst voor zondag Gaudete (verheugt u): Filippenzen 4: 4, 5

Laat de Heer uw vreugde blijven;

ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. 

Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen.

De Heer is nabij.

Samenzang: Ps 148: 1, 6

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezingen: Jesaja 35: 1-10, Matt 11: 2-6

Samenzang: Ps 149: 3, 5

Verkondiging

Samenzang: Gez 121: 1, 2, 3, 4

Collecte

Formulier en gebed

Samenzang: Gez 118: 1, 2

Nodiging

Viering Heilig Avondmaal

Dankgebed en voorbede

Slotzang: Gezang 124: 1, 2, 3, 4, 5

Zegen

============================================================================

Zondag 10 december 2023

Voorganger: ds H. Poot uit Oosternieland (tweede advent) (voorbereiding H.A.)
Organist: Geert Schoonbeek

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor Christenen voor Israël
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 4

Intochtslied: Psalm 98:3

Stil Gebed

Votum en Groet

Zingen: Gezang 304: 1 en 2

Gedeelte Avondmaalsformulier

Zingen: Psalm 77: 4

Gebed

Schriftlezingen: Zacharia 12: 1-10 en Maleachi 3: 1-3

Zingen: Gezang 67: 1 en 2

Verkondiging

Zingen: Gezang 26: 1 en 4

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Zingen: Gezang 300: 1 en 6

Zegen

====================================================================

Zondag 3 december 2023

Voorganger: ds N. Noorlander uit Onstwedde (eerste advent)
Organist: Cor Schoonbeek

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor het Pastoraat in eigen gemeente
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 4

Gezang427 : 1 en 4
Psalm 105 : 1 en 3
Gezang 254 : 1
Gezang 67 : 1 en 2
Psalm 108 : 1 en 2
Gezang 117 : 1 en 3
 
Schriftlezing: Lukas 1 ; 5 – 25
Tekst: Lukas 1 : 20a

==========================================================

Zondag 26 november 2023

Voorganger: ds C.E. Lavooij uit Appingedam. (eeuwigheidszondag)
Organist: Elena Fabris

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor het Hospice in Hoogezand
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 4

orde van dienst:

Ps.72:1,3
Stil Gebed
Votum en Groet
Ps.105:3,4
Leefregels
Ps.119:53,61
Gebed
Schriftlezing Gen.26:12-31
Ps.67:1
Verkondiging
Ps.67:2,3
Gedachtenis, stilte Gez.267:1,2,4
Gebed
Collecte
Gez.299:1,3,4
Zegen

================================================================

Zondag 19 november 2023

Voorganger: ds J.M. Viergever uit Oostwold
Organist: Geert Schoonbeek

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor KiA Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 4
 

Gez 254 : 2 en 3
Ps     72 : 1 en 4
Ps     99 : 1 en 3
Ps   119 : 1 en 65
Gez   48 : 9 en 10
Gez 258 : 1 en 4
 
Schriftlezingen:
Rom 13 : 1 – 7
1 Tim 2 : 1 –7

============================================================

Zondag 12 november 2023

Voorganger: ds G.W. (Wouter) van Wingerden (afsluiting voedselbankactie)
Organist: Cor Schoonbeek

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor de Voedselbank Hoogezanf
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 4
 

Intochtslied: ps 67: 1, 3

Votum en groet

Samenzang: Gez 463: 1, 2

Moment van inkeer en genadeverkondiging

Samenzang: Gez 463: 3, 4, 5

Gebed bij de opening van het woord

Schriftlezing: Joh 6: 1-15

Samenzang: Ps 62: 4, 5

Verkondiging

Samenzang: Gez 57b: 1-5

Dankgebed en voorbede

Samenzang: Gez 479: 1, 2, 4

Zegen

====================================================================

Zondag 5 november 2023 (dankuur voor gewas en arbeid)

Voorganger: ds  N. Noorlander uit Onstwedde
Organist: Elena Fabris

Collecte doelen:
1 voor de Kerk
2 voor Kledingbank Maxima
Over te maken op rekening van de diaconie: NL53INGB 0003 4851 4
 

Gezang 390 : 1 en 2
Psalm 118 : 6 en 7
Gezang 257
Psalm 24 : 4 en 5
Psalm 68 : 3 en 5
Gezang 44 : 1 en 2
 
Schriftlezingen: 1 Samuël 6 ; 11 – 15
                          2 Samuël 6 : 12 – 19

=================================================================

Gebruikelijke orde van dienst te Westerbroek

De gemeente is het best vertrouwd met de onderstaande orde van dienst:

Mededelingen van de kerkenraad (door een kerkenraadslid)

 • Intochtslied (door de voorganger op te geven). (wordt staand gezongen)
 • Moment van stilte
 • Votum en Groet
 • Samenzang
 • Lezing van de wet of een apostolisch vermaan.
 • Samenzang
 •  Dienst van het Woord
 • Gebed om verlichting met de Heilige Geest.
 • Schriftlezingen (event afgewisseld met samenzang)
 • Samenzang
 • Verkondiging
 • Samenzang
 •  Dienst van de gebeden
 • Eventueel een moment voor stil persoonlijk gebed
 • Als het “Onze Vader” wordt gebeden bidt de gemeente hardop mee.
 •  Dienst van de barmhartigheid
 • Collecte in 2 rondgangen
 • Slotzang (wordt staand gezongen)

Zegen gevolgd door een 3 x gezongen Amen.

We gebruiken voor de Schriftlezingen bij voorkeur de Herziene Statenvertaling. Wel zijn de NBG vertaling en de NBV vertaling aanwezig en kunnen worden gebruikt als dit de voorkeur heeft van een predikant.

We zingen uit het Liedboek voor de Kerken 1973. Er kunnen ook andere liederen worden gezongen maar dat kan alleen met gebruikmaking van een handout.

 Voor de aanvang  dienst wordt er tijdens het luiden van de klok in de consistoriekamer door de ouderling van dienst het consistoriegebed uitgesproken. Daarna gaan predikant en kerkenraad naar binnen en gaan zitten op de stoelen van de eerste rij. Een kerkenraadslid doet de afkondigingen en geeft het aanvangslied op. Tijdens het naspel daarvan leidt de ouderling van dienst de predikant op met een handdruk.

Bij het uitgaan van de dienst geeft de predikant de kerkgangers doorgaans een hand.