Orde van dienst voor:

Zondag 20 oktober 2019
voorganger Stud. Tj. van der Wouden uit Groningen
organist: W. Brienen

Voorzang: Gezang 146: 1, 2, 3, 4.

Stil gebed.

Votum

Zingen: Psalm 132: 1, 4, 8, 9.

Wetslezing. Exodus 20:1-17

Zingen: Psalm 95: 1, 3.

Gebed.

Schriftlezing: Psalm 77

Zingen: Psalm 77: 1,2,3.

Prediking. (Over Psalm 77 “Troost door gedenken”)

Zingen: Psalm 77 : 4,5,6.

Dankgebed.

Inzameling der gaven.

Slotzang: Gezang 437.

Zegenbede

======================================

Zondag 13 oktober 2019
voorganger: ds N. Noorlander uit Onstwedde
organist: Cor Schoonbeek

Gezang 289 : 1 en 2

Psalm 84 : 1 en 2

Gezang 399 : 1 en 6

Psalm 68 : 4 en 7

Psalm 103 : 1 en 2

Gezang 434 :1, 2 en 4

Schriftlezingen: Deuteronomium 31 : 30 – 32 : 12

                             Jesaja 40 : 27 – 31

Tekst Deuteronomium 32 : 11a

===================================================

Zondag 6 oktober 2019 (Israëlzondag)
Voorganger: ds N.F.L de Leeuw uit Oude Pekela
Organist: W. Brienen

intochtslied Psalm 122: 1
Psalm 78: 2,3
Psalm 85: 1
Gezang 3: 3,4,6
Psalm 89: 8
Gezang 21: 3,7

Schriftlezing:
Genesis 32: 1-32 (tekst i.h.b. vers 26-28)

===============================================

Zondag 29 september 2019
Voorganger: Pastoraalwerker Br F. Verkade uit Amsterdam
Organist: Geert Schoonbeek

Intochtslied: Psalm 149 vers 1 en 3

Persoonlijke afstemming

Votum en groet

Samenzang: Psalm 139 vers 1 en 3

Oproep

Antwoord: Psalm 119 vers 44

Gebed

Lezing: Openbaring 21: 1-8

Antwoord: Gezang 296 vers 1, 2 en 3

Verkondiging

Antwoord: Gezang 297

Dankgebed en voorbeden

Slotlied: Gezang 300 vers 1, 5 en 6

Zegen

=================================================
Gang van dainst zundag 22sten september 19.00 uur

Veurganger domie Tammo J. Oldenhuis

Liturg olderling Klaas de Vries
Mitwaarken van Chr. Muziekverainen Excelsior oet Bavvelt onder laaiden van Annejet Dijkman

Ienlaaidende meziek, en klokluden

Welkom en nijs van Kerkenroad

Psaalm 65 : 1 en 2

1 Ien stilte komt Joe lof tou, Here,

ien Sion klinkt ons laid.

Loat elk en ain joen noam vereren,

dij van joen goudhaid wait.

t Gebed van ons wil Ie verheuren,

vergeven ale schuld.

Wat wie Joe vroagen, zel gebeuren,

zo wordt t gebed vervuld.

2 Hou zoaleg hai, dij Ie verkaizen

en nuigen ien joen hoes.

Al zol hai ales ook verlaizen,

bie Joe het hai zien thoes.

Doar ien joen hoes wil Ie ons geven,

joen haail en overvloud.

Zo mag wie doar ien welstand leven,

o God, wat heb wie t goud!

Moment van stilte
Votum en groutnis

Psaalm 65 : 3 en 4

3 Joen traauw bliekt oet joen grode doaden,

as antwoord op t gebed.

Zo leven wie van joen genoade,

ons levent heb Ie red.

Joen traauw bliekt tot aan verste swetten,

geldt haile wereld rond.

Loat elk en ain doar goud op letten,

pries God mit haart en mond.

4 Hou vaast stoan aal joen hoge baargen,

zai stoan doar deur joen kracht.

As wilde golven broezend taargen,

bedwing Ie heur mit macht.

Ie brengen zeeën tot bedoaren

en volken net zo goud.

Van oost tot west zel elk verkloaren:

wat is de Heer toch goud!

Gebed

Biebellezen: Psaalm 121

1Bedevoartslaid.

Ik sloag mien ogen op noar baargen,
woar zel mien hulp vandoan kommen?

2Mien hulp komt van de HEER, dij hemel en eerde moakt het.

3Loat hai nait toustoan dat dien vout verswikt, loat dien bewoarder nait slumern.

4Nee, bewoarder van Israël slumert nait
of slept nait.

5De HEER is dien bewoarder, De HEER is dien schaar
op dien rechterhaand:

6overdag zel zun die nait steken en moan bie naacht nait.

7De HEER zel die veur ale kwoad bewoaren, hai zel dien ziel bewoaren,

8de HEER zel dien goan en dien kommen bewoaren,
van nou òf aan tot in aiweghaid tou.

Gez 226 : 2, 4 en 5 (LvdK 326)

2 God opent haart en oren,

dat wie ien groot vertraauw

zien woorden goud bewoaren

maank stemmen om ons tou.

Gods woord let ons verstoan

dat, zunder wieder vroagen,

wie t smale pad op goan

om stil ons kruus te droagen,

Hom achternoa te goan.

4 Mor dij op t woord vertraauwen

oet God zien aigen mond,

dij zel zien woonstee baauwen

op vaaste ondergrond.

Gods aigen woord woart die

veur dainst aan vremde machten;

ien t woord ervoaren wie

zien plannen en gedachten.

Zien riek is ons noabie!

5 Vergees loat Ie nait lopen

dij vroagen noar joen wil,

zai ons, hou of wie hopen,

deelzitten, lustern stil.

Loat t woord van Joe, o Heer,

t woord van joen welbehoagen

opwazen rondom heer,

op akker vruchten droagen,

joen grode noam tot eer.

Preek over Ps 121 : 8 ( Van t begun tot t end)

Psaalm 121

1. k Mout aal mor noar dij baargen zain,

wat stoan dij staail ien t èn, hou kom k ter overhèn?

Mien hulp dij komt van God allain,

Hai mouk ja ale dingen, wil mie mit zörg omringen.

2. De Here, dij bewoart joe wel

op t pad, doar Hai beschikt, / dat joe gain vout verswikt.

Vervaast zel God van Israël,

nait slumern en nait sloapen, / Joen herder blift aaid woaken.

3 De HEER, dij joen bewoarder is,

gaait aan joen rechterhaand / en geft, hou zun ook braandt,

zien schaar aan joe, zo blief ie vris:

zun stekt joe overdag nait / en moan dut zuks bie naacht nait.

4 God, dij joen levent deur zien kracht

bewoart veur ale kwoad, / zörgt wel dat niks joe schoadt.

De HERE zel bie dag en nacht,

joen wegen veur gevoaren, / ien aiweghaid bewoaren.

Geloofsbeliedenis van Nicea

Wie loven ien ain God, almachtege Voader, Schepper van lucht en eerde, van ale zichtboare en onzichtboare dingen.

En in ain Heer Jezus Christus, aineggeboren Zeun van God, geboren oet Voader veur ale aiwen, God oet God, Licht oet Licht, woarachteg God oet woarachteg God; geboren, nait schoapen, ain van wezen mit Voader; en deur wel ales worden is,

dij om ons minsken en om ons behold deelkomen is te hemel oet en vlees worden is deur Hillege Gaist oet moagd Maria en is minsk worden,

dij ook veur ons krusegd is onder Pontius Piloates, leden het en begroaven is,

en op daarde dag opstoan is volgens de Schriften,

opvoaren is noar hemel en zit aan rechterhaand van Voader,

en weerkomen zel ien heerlkhaid om te oordailen levenden en doden,

en aan wel zien riek gain ind komt;

en ien Hillege Gaist dij Heer is en levend moakt, dij oetgaait van Voader en van Zeun;

dij soam mit Voader en Zeun aanbeden en verheerliekt wordt, dij sproken het deur perfeten.

En ien ain haailge, katholieke en apostolische Kerk.

Wie belieden ain Deup tou vergeven van zunden.

En wie verwachten opstanden van doden en aiw dij komt.

Gez 281 : 4 en 5 (409 LvdK)

4 Geef moud den nait verloren,

goan ie mor stoadeg deur!

God zel veur joe t wel kloaren,

zien woord, doar staait Hai veur.

Joen noden en joen zörgen, –

t is aal bie Hom bekend;

Hai geft vandoag en mörgen

zien woord en sakrement.

5 Pries doarom God de Here,

Hai is ons haail en licht,

breng Hom joen daank en ere,

Hai geft ons roemt’ en zicht.

O Heer, loat ons toch leven

ien laifd’ en aineghaid,

wil ons aal t goie geven

nou en ien aiweghaid.

Dankgebed, veurbeden, stil gebed en mit nkander t Voader van ons

Onze Voader dij ien de hemel is.

Moak dat Joen noam haailegd worden zel.

Geef dat joen keuninkriek deel komt veur aarm en riek.

Voader geef dat elk luustert noar Joen wil.

Geef ons elke dag, t brood dat wie neudig hemm’n.

Reekn ons nait tou ’t slechte wat wie dunn.

Geef dat wie elk vergeev’n dei ons ooit kwoad aan-deed’n.

Onze Voader, dij ien de hemel is.

Breng o voader, nait ien verlaaiden.

Mien aarm gemaud, maor verlös ons aait.

Joe’n is ja’t keuninkriek, kracht en de heerlijkhaid.

Onze Voader, ien alle aaiwighaid.

Amen.

Buul gait rond, 1e veur kerk en 2e veur Liudgerstichten

Slötzang Psaalm 150

1 Halleluja, zing Gods lof!

Pries Hom ien zien haaileg hof,

pries Hom, dij ien hemel troont,

pries Hom, dij ien hooghaid woont,

pries Hom, geef Hom lof en ere,

pries Hom veur zien grode kracht,

pries Hom, Hai het ale macht.

Halleluja, pries de Here!

2 Pries God op elk ienstrument,

pries Hom, moak zien noam bekend,

pries Hom op joen hoorn en fluit,

op joen citer en joen luit,

mit triangels Hom ter ere.

Pries Hom haile wereld rond,

pries Hom mit joen haart en mond.

Halleluja, pries de Here!

Zegen

Mooi dat ie der wazzen,

Noa dainst is der kovvie mit kouk en kin j nog wat noaproaten

Dainst is noa te lusteren op: www.hervormdwesterbroek.nl

Meer nijs over Liudgerstichten : http://www.liuder.org

Der is weer grunniger dainst in Westerbrouk op 26sten pril 2020 mit domie Tammo J. Oldenhuis

=========================================================

Zondag 22 september 2019

Voorganger: ds H.H. Lageveen uit Nieuw Weerdinge
Organist: Geert Schoonbeek

– intochtslied: Psalm 145 vers 3 en 6

– na aanvangswoord en groet: Psalm 36 vers 2

– na de Tien Geboden: Gezang 429 vers 3

– na de 1ste Schriftlezing: Gezang 39 vers 1 en 9 (alleen deze twee verzen)

– na de 2de Schriftlezing: Gezang 300 vers 1 en 4

– na de verkondiging: Gezang 210 helemaal

– slotzang: Psalm 73 vers 9 en 10

– 1ste Schriftlezing: Jesaja 11 vers 6 t.e.m. 9

– 2de Schriftlezing: 1 Korintiërs 15 vers 35 t.e.m. 49


=======================================================

zondag 15 september 2019 Viering H.A.

Voorganger: ds J. Jeltema
Organist: W. Brienen

Aanvangslied: Ps. 97 : 1,3

Votum en groet

Ps. 97 : 5,6

Gebod Gods: 1 Petrus 4 : 7-16

Ps. 19 : 3

Gebed.

Schriftlezing: Matt. 24 : 1-14
Gez. 288 : 2

Matt. 24 : 15-28

Gez. 288 : 4

Matt. 24 : 29-44

Gez. 288 : 7

Prediking

Gez. 279 : 1,4,5,6,7

Inleiding viering Heilig Avondmaal

Gezongen geloofsbelijdenis

Inzameling van gaven

Gez. 295 : 1,3

Nodiging

Tafelgebed – Gez. 457 : 1,3 – vervolg tafelgebed

Inzettingswoorden

Sursum corda

Ronddeling van het brood

Ronddeling van de wijn

Gez. 363

Dankgebed.

Gez. 300 : 1,6

Zegen.


====================================================
Zondag 8 september 2019 (voorbereiding H.A)
Voorganger: ds H. Bakhuis uit Hoogeveen
Organiste: Mw. J. Spijkman_Doornbos

. Intochtspsalm ps 67: 1, 2 God zij ons gunstig en genadig. • Stil gebed • votum en groet . Zingen lofpsalm: ps 72: 6, 7 Bloeie zijn naam in alle streken, • lezing 1e deel formulier HA . Zingen: GEZANG 75: 1, 2 U kennen, uit en tot U leven, • Gebed . Bijbellezing: •1elezing: •OT Jesaja 55: 1 tm 4 • 2e lezing: •NT Johannes 6: 25 tm 35 • Zingen Psalm 146: 3, 4 Heil wien Jakobs God wil bijstaan, • Preek • Zingen GEZANG 57b Zeven was voldoende, • Dankgebed en voorbeden • Inzameling van de gaven • Zingen GEZANG 303: 2, 5 Door God bijeen vergaderd, • Zegen
=================================================================
Zondag 1 september 2019
Voorganger: ds G.J. van Beusekom uit Bilthoven.
Organist: W. Brienen
ps 95:1,3
gez 44:1,2
gez 257
gez 326:1,4
gez 120:3,4
ps 145:3,6
 
Schriftlezingen:
Efeze 1:1,2
Matt. 5:43-48
Matt. 10:11-15

========================================

Gebruikelijke orde van dienst te Westerbroek

De gemeente is het best vertrouwd met de onderstaande orde van dienst:

Mededelingen van de kerkenraad (door een kerkenraadslid)

 • Intochtslied (door de voorganger op te geven). (wordt staand gezongen)
 • Moment van stilte
 • Votum en Groet
 • Samenzang
 • Lezing van de wet of een apostolisch vermaan.
 • Samenzang
 •  Dienst van het Woord
 • Gebed om verlichting met de Heilige Geest.
 • Schriftlezingen (event afgewisseld met samenzang)
 • Samenzang
 • Verkondiging
 • Samenzang
 •  Dienst van de gebeden
 • Eventueel een moment voor stil persoonlijk gebed
 • Als het “Onze Vader” wordt gebeden bidt de gemeente hardop mee.
 •  Dienst van de barmhartigheid
 • Collecte in 2 rondgangen
 • Slotzang (wordt staand gezongen)

Zegen gevolgd door een 3 x gezongen Amen.

We gebruiken voor de Schriftlezingen bij voorkeur de Herziene Statenvertaling. Wel zijn de NBG vertaling en de NBV vertaling aanwezig en kunnen worden gebruikt als dit de voorkeur heeft van een predikant.

We zingen uit het Liedboek voor de Kerken 1973. Er kunnen ook andere liederen worden gezongen maar dat kan alleen met gebruikmaking van een handout.

 Voor de aanvang  dienst wordt er tijdens het luiden van de klok in de consistoriekamer door de ouderling van dienst het consistoriegebed uitgesproken. Daarna gaan predikant en kerkenraad naar binnen en gaan zitten op de stoelen van de eerste rij. Een kerkenraadslid doet de afkondigingen en geeft het aanvangslied op. Tijdens het naspel daarvan leidt de ouderling van dienst de predikant op met een handdruk.

Bij het uitgaan van de dienst geeft de predikant de kerkgangers doorgaans een hand.