Avondmaalsgerei Westerbroek

De tekst op de avondmaalsbeker luidt:

Tot het gebruick des Heeren H: Avondtmael in

De Gemeinte Jusu Cristi tot Westerbroek is uijt de

Kerken Middelen in den Jaare 1704 gemaeckt

dese kerken beeker als de Erw: Ds. Lubbertus Birza

Pastor de H: Valruis. Elama Kerckvooght

De E: Jan. Egberts F Ouderling de E: Geswooren

Derck Thiesen en de E: Siabbe Jacobs Diaconen

Waaren in der tijdt