Kerkenraad

De Kerkenraad in vergadering bijeen in de Leerkamer.