Historie

De Korte in ND, n.a.v. de opmerkingen van parochianen die hun pastoor weg wilden omdat hij niet meedeed in de ‘gezelligheid’van het dorp. Het is van belang dat de kerk aansluit bij het karakter van het dorp.

Tijding Najaar 2011, pagina 12 en 13.

Kerk kan sterk zijn in bonding = bevorderen van de saamhorigheid onder actieve leden, maar ook nodig is bridging = contact leggen met andere groepen in de samenleving.

men weet wel dat de kerk er staat, maar niet wat de kerk feitelijk doet. Ambtsdragers en leden van de dorpskerk moeten er actief aan bijdragen dat de geloofsgemeenschap herkenbaar aanwezig is in het dorp.

Als blijkt dat niet-kerkelijke dorpsbewoners saamhorigheid een belangrijke waarde vinden, kan de kerk daarop inspelen, door bij te dragen aan gemeenschapszin; ook tussen kerkleden en dorpsbewoners, door contact te leggen met andere organisaties die actief zijn in het dorp, door het kerkgebouw ook te benutten voor andere activiteiten dan de zondagse erediensten.

(Henri Wijnne)